En Europeisk og Global Revolusjon

Det foregår en omfattende sammensvergelse for å ødelegge selvstendige nasjoner. En Europeisk og Global revolusjon er på gang. Både de økonomiske, politiske og religiøse kreftene i verden idag er i ferd med å samle seg. Nasjonale lover og regler må vike for internasjonale lover.

Hvorfor vil eliten ha mer makt og kontroll, en sentralisert og internasjonal styring? Hvilken innflytelse har de hemmelige organisasjonene på de store internasjonale beslutningene? Hvordan foregår samspillet? Hvem er med? Hvilken rolle spiller Vatikanet, Paven og Den Katolske Kirke i denne sammenhengen, for å oppnå verdensherredømme? Hvilken rolle spiller USA, FN og de internasjonale kreftene i Midt-Østen konflikten? Har fredsforhandlingene noe å gjøre med Israels rolle i endetiden, og vil de noengang gjenvinne kontroll på tempelhøyden? Går vi virkelig mot en global fred med utspring i Midt-Østen?

Mer om disse og andre tema kan du finne i følgende publikasjoner:

 
 • ENDRINGER I WHOs HELSE-REGLER

 • Kampen bak kulissene

 • Glasgow 1-12 november

 • Spindelvevet

 • Protesten er ikke slutt - 500 år etter Luther!

 • Våg å stå opp for sannheten

 • Fullkommenhet – er det nødvendig og mulig å oppnå?

 • Feministiske Bevegelsen i Kirkene

 • Vi blir lurt

 • Valg 2021

 • Boblen sprekker

 • Agenda 2030 for bærekraftig utvikling

 • Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

 • De som skal afslutte Guds værk

 • Guds Segl & de 144 000

 • Tienden - bare til kirkens konto

 • Baksiden av EU-reklameplakaten

 • Umoralen og Norge

 • MARIA-ÅPENBARELSER: En guddommelig åpenbaring til den siste generasjon ELLER et gigantisk bedrag?

 • Israel

 • Familie-dagen...

 • Barack Obama og Den Nye Verdensorden

 • Se opp for en Katolsk Europeisk Union!

 • Kampen bak kulissene

 • Min bror døde - hvor er han nå?

 • Legedom

 • Veien til helse

 • Uten bryllupsklær

 • Bare en slags dåp - er du bedratt?

 • USA og pavemakten i Bibelens profetier

 • Kongen kommer

 • Kampen i sinnet

 • Friheten i fare

 • Det økonomiske kollapset, det moralske forfallet...

 • Det økonomiske kollapset kom, men det blir mye verre...

 • Tragedier og naturkatastrofer

 • Guds siste advarselsbudskap

 • Historiens første løgn

 • Kan de døde samtale med de levende?

 • Krisetimen nærmer seg!

 • Trosfriheten truet!

 • Vårt eneste sikre vern

 • På fast grunn

 • Syndens oppkomst og lidelsens problem

 • Djevelens strategi

 • Åndemakter i funksjon

 • Vekkelsesevegelser i nyere tid

 • Når nådetiden opphører

 • Autoritet

 • Har den tredje verdenskrig begynt

 • Bibelens lengste tidsprofeti...

 • Reformtraktaten - en stille okkupasjon

 • Eliten strammer grepet

 • Se opp for makteliten og den Globale Union

 • Hvilke krefter står bak EU-systemet?

 • 100 års jubileum - selvstedige og frie fra unionsbånd... Skal vi nå legges inn under en ny union igjen?

 • Norge blir gradvis okkupert!

 • Den Katolske Kirke og Jesuittenes strategi for å samle kirkesamfunnene: DIALOG.

 • CHARTA OECUMENICA

 • EU må holde søndagen som hviledag

 • 666, dyret, dyrets merke...

 • Guddommen - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

 • Det gamle Israel og nåtidens Israel

 • Israel i endetiden

 • Se opp for den karismatiske bevegelse!

 • Omega-frafallet ...store skarer skal falle...

 • Se opp for den ekumeniske bevegese!

 • Svineinfluensa-vaksinen

 • Kristi natur

 • Bibel 2011

 • Hvorfor King James Bibelen?
 • [Tilbake til hovedsiden]


  Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no