EN EUROPEISK OCH GLOBAL REVOLUTION

Det pågår en omfattande sammansvärjning för att ödelägga sjölvständiga nationer. En europeisk och global revolution är på gång. Både de ekonomiska, politiska och religiösa krafterna i världen är i färd med att samla sig. Nationella lagar och regler får ge vika för internationella lagar.

Varför vill eliten ha mer makt och kontroll, en centraliserad och internationell styring? Vilket inflytande har de hemliga organisationerna på de stora internationella beslut? Hur ser samspelet ut? Vem deltar? Vilken roll spelar Vatikanen, påven och den katolska kyrkan i detta sammanhang för att uppnå världsherredömme? Vilken roll spelar USA, FN och de internationella krafterna i Mellan-Östern konflikten? Har fredsförhandlingarna något att göra med Israels roll i ändens tid, och kommer de någon gång återvinna kontrollen över Tempelhöjden? Går vi verkligen emot global fred med utspridning i Mellan-Östern?

Mer om dessa teman kan du finna i följande häften: