[Gå tilbaka till första sidan!]

VEIEN TIL HELSE
 • Kräfta
 • Dårliga nerver
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Virus
 • Infektionssjukdomar...

  ... drabbar människorna.

 • Mul- och klövsjuka
 • Galna kosjukan
 • Cancer
 • Infektionssjukdomar...

  ...härjer bland djuren.

  Vi ser med all tydlighet, att sjukdomar ökar bland människor och djur. Vad är orsaken till alla dessa sjukdomar?

  Både människor och djur lever allmänt sett mindre naturligt, än förr. Djuren tvingas stå i bås nästan året om och äter proteinrik föda, för att uppnå hög slaktvikt. Människorna sitter framför datorn på arbetet och framför TV:n där hemma. De äter fabriksgjord mat med mycket fett och protein, läsk, chips, sockerhaltiga produkter, röker och dricker. Skall vi iväg en sväng, använder vi gärna bilen. Hela kroppen mister spänstighet och kraft, och sjukdomar dyker upp tidigt.

  Vad gör vi, när vi blir sjuka?

  Vad gör vi, när vi blir sjuka? Försöker vi vidta egna åtgärder, eller låter vi andra bestämma över vår kropp? De flesta går omedelbart till doktorn, och låter honom angripa felet. Läkaren gör gärna en undersökning, för att utröna sjukdomen, men dessvärre får patienten alltför ofta med sig ett recept på konstgjorda läkemedel i form av salvor eller tabletter med många biverkningar. Många gånger sjukskrivs patienten. Sedan sitter han ofta än mera framför TV-skärmen. Tillfrisknar han inte snart, får han kanske ändå starkare och flera tabletter. Efter en tid märks tabletternas biverkningar, och så skall vi ha ytterligare tabletter mot biverkningarna. Därmed är karusellen i gång. Hur mycket gift och narkotiska ämnen, som omsätts och som kommer in i den redan försvagade mänskokroppen, ja, det är okänt, men vi talar om stora mängder. Och det uppmuntras till mer bruk av giftiga medikamenter ända från centralt håll, inte minst från Världshälsoorganisationen (WHO). WHO har aldrig öppet klandrat läkemedelsindustrin för dess glupskhet. Tvärt emot har WHO:s chef (fram till 2003) Gro Harlem Brundtland offentligt rosat läkemedelsfirmorna för deras "beundransvärda insats". Alltså tycks det som om framställningen och omsättningen av giftiga mediciner kommer att nå nya höjder i framtiden.

  Bristfällig information om naturens egna läkemedel

  Det finns många samvetsgranna läkare, som verkligen anstränger sig för att göra ett bra arbete, och tar vara på sina patienter. Det tråkiga är, att många (inte alla) läkare mer eller mindre har svikit sin uppgift angående att upplysa och vägleda patienterna till att återfå hälsan på ett naturligt sätt.

  Förvisso får vi inte glömma, att vissa människor har organiska besvär. De kanske lider brist på ämnen i kroppen, varvid injektioner och tabletter kan vara livsnödvändiga, om det nu ej går att lösa med naturens egna läkemedel. Men på det hela taget går det att slå fast, att dagens behandlingar med tabletter, salvor och sprutor icke botar ohälsan.

  Vi vill åter betona, att den enskilde först och främst har ett ansvar för att ta vara på den fina kropp vi har fått. När det är gjort, och man ej blir frisk, borde läkaren vara den, som skulle ge råd om sundhet och hälsa genom att prioritera och hänvisa till naturens egna botemedel.

  Det föreligger också ett stort behov för reformation inom den offentliga skolan. Barn och ungdomar skall lära sig matematiska och kemiska formler, men de får alltför liten kunskap om sin egen kropp.

  Hälsa på ett lättvindigt sätt?

  Hälsokostbutikerna började förhållandevis väl med många råprodukter från naturen. I dag trängs det allt mera piller, salvor, o.s.v. på hyllorna. Människorna vill helst uppnå hälsa på ett lättköpt vis, men det finns ingen lättvindig lösning på ohälsa. Man kan inte bara ta ett piller mot sina plågor och fortsätta att leva som tidigare. Först måste man finna orsaken till lidandet, och så måste man ändra sin levnadsvanor för att hälsan skall kunna återvinnas på ett naturligt sätt, så långt det låter sig göras.

  Nu vet vi, att matvarorna är fattiga på vitaminer, mineraler och spårämnen p.g.a. det konstlade jordbruket. Jorden utarmas med konstgödning och besprutning. Alltså förstår vi, att folk försöker att tillföra dessa bristvaror på ett lättvindigt sätt, genom att köpa piller. Men det är ej säkert, att alla dessa konstgjorda vitaminer upptas i kroppen. Vi har bäst belägg för, att enzymer, mineraler och vitaminer verkar i kroppen, när de ingår i själva födoämnet (råprodukten). Fast om man ej får tag i färska, obesprutade frukter och grönsaker, samt örter, och kroppen blir lidande p.g.a. bristämnen, må man tillfälligt inta konstgjorda tillskott, tills man finner en lösning på bekymret.

  Felet är bara det, att flertalet tycker det är så enkelt att bara ta en tablett, och därmed fortsätter man gärna med det. De dåliga mat- och levnadsvanorna förblir vid det gamla. Sådana personer lurar bara sig själva. Sjukdom och elände uppstår vanligen som följd av ett ensidigt kosthåll och en dålig livsstil. Ett tillskott i form av ett piller kan avhjälpa en del av felet, men den bästa lösningen är att ändra på själva livsstilen.

  Finn orsaken till felet

  Skall man bli fri från en sjukdom, måste först orsaken till lidandet utrönas. Många gånger kan det vara svårt, men det är viktigt att hitta roten till det onda. Vi talar nu om det fysiska, psykiska, sociala eller mentala/andliga planet. Om en person lider på det fysiska planet, brukar det smitta av sig på de andra dimensionerna. Ligger lidandet på det psykiska planet, brukar det också inverka på de andra områdena. Så här kunde vi fortsätta med alla fyra dimensioner. Ett Bibelord säger, att om en lem lider, då lider

  alla. Härigenom inser vi, att kroppen är en helhet, och att vi måste tänka helhetsterapi, när sjukdomen skall behandlas.

  Kroppen - ett tempel

  Som övertygade kristna ser vi, att Bibeln skänker oss de bästa hälsoråden. Dessa har vi inte gett tillräcklig akt på. Ja, de flesta har i det närmaste struntat i dessa råd. Nu bör de dammas av igen, ty de är något vi behöver i vår konstlade värld.

  Bibeln kräver av oss, att vi tar tillvara på hälsan. "Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag", skriver aposteln Johannes (3 Joh. 2). "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!", skriver Paulus (1 Kor. 6:19-20). Så inställer sig frågan: Hur skall jag förhärliga Gud i min kropp? Jo, genom att hålla kroppen vid bästa hälsa, och leva enligt Guds vilja. Både sinne och kropp skall vara i balans. Vi uppnår den bästa hälsan, när vi är i fysisk, psykisk, social och andlig balans. Hur uppnås denna jämnvikt? Svaret är enkelt, vi måste följa de riktlinjer för hälsa, som Skaparen har gett oss. Skaparen vet bäst, hur en skapad varelse bäst fungerar.

  Åtta nycklar till god hälsa

  Vägen till god hälsa är nog enklare, och ändå mer komplex, än de flesta anar. Nu skall vi se litet mera på naturens egna hälsomedel. Vi måste gå tillbaka till naturen och hämta hälsa och styrka där. Guds läkemedel är enkla. Frisk luft, aktivitet, solsken, rent vatten, sund kost, återhållsamhet, vila, sinnesfrid genom förtröstan på Gud - dessa är livets sanna läkemedel.

  Frisk luft

  De flesta, både människor och boskap, lever i osund luft. De vistas alltför mycket inne i dålig luft med ringa syreinnehåll. Under dylika förhållanden blir man lätt både blek, tungsint och sjuklig. De, som bor i städerna, har det värre ändå. Där har man dålig luft både inne och ute. Det råder inget tvivel om, att livet på landet är en sundare lösning. Efter hand som vi går igenom naturens enkla medel, hoppas vi att Du kommer att upptäcka den unika hälsoinvestering det skulle vara för Dig och Din familj att flytta till lantliga omgivningar, med frisk luft och väl ventilerade hus. Kroppen fungerar bättre, och man blir piggare och klarare i tankarna.

  Det gäller inte bara att ha tillgång till frisk luft, utan skall den utnyttjas på bästa sätt i kroppens system, är det väsentligt att lära sig riktig andningsteknik. Andas inte ytligt, utan låt luften strömma djupt ned i lungorna. Då känner/ser Du, hur magen spänns varje gång Du andas in. Detta kallas för abdominal andningsteknik. Genom att andas på detta vis, får vi mer luft i lungorna, och gammal, osund luft utstöts. Riktig andning inverkar lugnande på nerverna, underlättar matsmältningen och ger sund och god sömn.

  Sov helst med ett fönster mer eller mindre öppet!

  Använd inte åtsittande kläder, som försvårar andningen.

  Motion bör helst utföras i friska luften!

  Aktivitet

  Förr i tiden förekom det mycket hårt arbete, som gjorde att människorna fort blev utslitna. I dag är det vanligare, att kroppen förfaller på grund av passivitet. Telefon, fax, Internet, bil, tåg, flyg och andra samfärdsmedel bidrar till, att folk vanligen rör litet på sig. Samtidigt har det blivit stressigare på arbetsplatsen på grund av den fria konkurrensen. Man skall vara effektivare, men det klarar man bara av under kortare tid. Ensidiga arbetsställningar gör också sitt till, att folk fort får ont och måste sjukskrivas.

  Även om man arbetade hårt i forna dagar, brukade man ha ett allsidigt arbete, ofta var man ute i friska luften. De blev starka och tålde många belastningar. Vi behöver gå tillbaka till denna arbetsform, för att återvinna hälsa och styrka i kroppen.

  I dag upplever vi i flera länder, att politiken inriktas på nedläggning av småjordbruk. Många familjer blir stadsbor, för att finna arbete. Där har de inte en enda grön plätt att odla på. Har man litet jord, används den gärna som gräsmatta, eller besås med blommor och prydnadsbuskar. Dylika vackra trädgårdsplättar är en fröjd för ögat, men hur skall det gå för dem, som bor så i en kommande kris? De har inte lärt sig, att helt reda sig själva. Därför vill vi komma med ännu en uppfordran till Er, som bor i staden: Tiden är mogen, att flytta ut på landet! Där kan Du lära Dig och familjen, att odla Er egen mat, utan giftiga besprutningsmedel. Arbete med jorden är utmärkt motion. Du är ute i frisk luft, håller på med något nyttigt och blir sund och stark i kroppen. Detta är god terapi. Tankarna på Dig själv skingras, när Du aktiverar Dig med många olika göromål, och Du kan själv välja arbetstempo.

  När familjen arbetar med jorden, blir även den sociala samvaron god. Likaså lär man känna naturen, och erhåller många fina produkter till källaren, innan vinterstormarna sätter in. Låt Dig inte snärjas av nutidens trend, där man skall till butiken för att handla nästan allt vad man behöver. När krisen kommer, har Du snart inte något att klara Dig med. Då har fällan slagit igen om Dig.

  Bibeln säger, att det skall komma en tid, när den som vägrar att ta emot "vilddjurets märke" icke tillåts köpa eller sälja. Vad skall Du klara Dig med då? (Läs mer om detta i flygbladet Friheten i Fara!)

  Fysisk aktivitet - psykisk terapi

  Åter till ämnet om aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet, antingen i form av arbete i trädgården eller cykling, promenader, jogging och liknande gör Dig svettig och andfådd. Det är naturens bästa medel mot stress, spända muskler, sömnlöshet och depression. I dag använder flera rehabiliteringscentra fysisk aktivitet som behandling för patienter med depressioner och svaga nerver, i stället för mediciner. Därför är det bättre att förebygga, än att läka.

  Fysisk aktivitet bidrar också till, att Du svettas ut många avfallsämnen ur kroppen. Då fungerar kroppen bättre.

  Regelbunden fysisk aktivitet är också bra som förebyggande åtgärd mot benskörhet. Likaså är detta god terapi för dem, som har sockersjuka, dålig ämnesomsättning och hjärt-kärlsjukdomar.

  För vissa är det en fara, att inbilla sig att det står sämre till med hälsan, än det egentligen gör. I sådana fall ligger det verkliga felet på det psykiska planet. De tror sig ha så dålig hälsa, att de inte förmår uträtta något nyttigt arbete. Sådana människor

  har vanligen stängt sig inne i sig själva. De tänker på sina egna känslor, och tala så mycket om sina egna smärtor, prövningar och sorger, att det hela kretsar kring dem själva. De är inte i stånd till att tänka på något annat än sig själva, oavsett hur stort behov andra har av deras sympati och hjälp. Det finns ett botemedel för dem, som plågas av dålig hälsa på det viset. Vi finner det i Bibeln. I Jesajas bok, kap. 58, uppmanas vi till "att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep… Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum…" (vers. 6-7). Gör vi det, har vi lovats rik välsignelse: "Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas…" (v. 8). När vi blickar bort ifrån oss själva, och börjar att koncentrera oss på att bistå andra, som har det värre, blir detta en vidunderlig bot i kampen mot sjukdom.

  Det är också många personer, som inbillar sig att varje obetydlig ansträngning orsakar sjukdom, och ohälsan inträffar, eftersom man förväntar sig den. Många dör av sjukdom, där orsaken uteslutande är inbillad. Till dem med dylika svårigheter hör följande uppmuntran: Mod, hopp, sympati och kärlek ger sundhet och förlänger livet. Tillfredsställelse och glädje är hälsa för kroppen och kraft åt själen. Tacksamhet, glädje, goda gärningar, tro på Guds kärlek och omsorg: dessa är hälsans starkaste värn.

  Den lidande kan vända sig till Gud, ty Han har lovat att bönhöra dem. "Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar" (Jes. 58:11).

  Solsken

  Mycket av det bästa i livet är gratis. Solen är ett exempel. Sol och värme är nödvändiga för växter, människor och djur. Såvida det inte är för varmt, trivs de flesta i solen. För att utnyttja solljuset, bör vi tillbringa mesta möjliga tid utomhus. När solen skiner på huden, alstras det vitamin D i kroppen. Detta vitamin är nödvändigt för att kroppen skall ta upp kalk. Kalkbrist medför benskörhet. Brist på sol kan göra saken värre.

  De, som bor på platser med litet sol, bör se till att ta tillskott på D-vitamin, i synnerhet under vinterhalvåret.

  Sol och värme gör något med oss. Vi känner oss piggare, blir på bättre humör och tillvaron blir trevligare. Många går omkring och grubblar och tänker, och upplever många svårigheter i den närmaste omgivningen eller kanske inom familjen. Då är det dags att bege sig dit, där man kan få frisk luft, sol och värme. Det hjälper en att se ljusare på tillvaron.

  Åter igen vill vi uppmana den enskilde, att tillbringa mesta möjliga tid utomhus, det gör gott för hela kroppen.

  Rent vatten

  Rent vatten är en bristvara i många länder. Det är en rikedom att bo på landet och ha sin egen brunn med rikligt och gott vatten. Vatten används som terapi både ut- och invändigt. Det saknar biverkningar. Vatten kan brukas till mycket. Om sommaren är det många, som blir uppfriskade av en god simtur, antingen i färskvatten eller i sjön. Genom att torka sig intensivt med en frottéhandduk, åstadkoms fin terapi. Växelvis varma och kalla bad är också bra för cirkulationen.

  Precis som lungorna skall ha frisk luft, måste också kroppens celler ha rent vatten. Vi kan leva i flera veckor utan mat, men inte många dagar utan vatten. Rent vatten i

  nog stor mängd gör underverk, hela kroppen fungerar så mycket bättre.

  Den, som önskar en bra start på dagen, bör börja med att dricka 2-3 glas halvljummet vatten omkring en (halv) timme före frukost. Detsamma bör göras före varje måltid. Då blir magsäcken beredd på ytterligare näringsintag, och vattnet sugs upp innan den fasta födan sväljs. När man sedan väl tuggar maten (till "en gröt"), så att den blandas med saliven från munhålan, underlättas matsmältningen avsevärt i magsäcken.

  Om Du tänker dricka mer än det vi föreslagit - och det bör man göra - drick då den vätskemängden mellan måltiderna. Låt det gå minst en timme efter måltiden, innan Du dricker.

  Förutom vatten, är rent, osötat örtté bra.

  Kroppen innehåller ca. 65% vatten, och hjärnan ca. 80% vatten. Då inser vi, att det är viktigt att dricka mycket för att varje enskild cell och kroppsdel skall fungera på bästa sätt.

  Fasta

  Många sjukdomar tappar greppet, genom att man rensar kroppen med fastekurer. Gift- och slaggämnen forslas då ut via njurarna, och man känner sig snart som en ny och bättre människa efter en dylik fastekur. Inled den första fastedagen med lätt mat, citrusfrukter, skorpor och liknande och avsluta fastan på samma sätt. Den andra dagen inleds själva dryckesfastan. Drick mycket vatten, örtté, renpressade fruktsafter och grönsaksavkok (grönsakernas aktiva substanser), men drick inte fruktsaft och grönsaksavkok vid samma tillfälle. Inta dem var för sig, med några timmars mellanrum. Iakttag gärna fyra dryckesmåltider om dagen, förutom vatten.

  I fall Du fastar i flera dagar, bör Du använda lavemang för att rensa tarmen, så att avföringen inte ligger och ruttnar och orsakar giftverkningar i kroppen. Använd det första lavemanget dagen efter det att fastan inletts. För in i ändtarmen 1-2 liter vatten varje gång. Tillsätt gärna kamomillté i lavemanget. Behåll vattnet så länge i tarmen som Du kan, innan Du går på toaletten. Om Du fastar i högst 1-2 dagar, gynnar också detta kroppen. Sådana fastekurer kan med fördel utföras 3-4 gånger om år.

  Har Du besvär med ämnes-omsätt-ningen, bör Du vara försiktig med att fasta. Ät då hellre mycket frukt och grönt.

  Sund kost

  I dag förstör många sin hälsa genom osund färdigmat, som innehåller alltför mycket socker, fett och proteiner, konstgjorda tillsatser, m.m. Genom det internationella regelverket blir vi påtvingade färgämnen i färdigmat, som delvis är väldigt hälsovådliga. Man låter köpenskapen gå före hälsan. Utfallet kommer att bli mera sjukdom.

  Vi vill i det här häftet uppmana den enskilde till att återgå till den ursprungliga matsedeln, enligt vilken människorna skulle livnära sig på markens gröda. Vegankost kallas det för i dag. Då ser vi ånyo fördelen med det, som vi tidigare har nämnt _ att bo på landet. Där kan man odla sin egen frukt, bär och grönsaker, utan besprutning, och anrätta maten utan alla E-medel och hälsovådliga tillsatser. Vi borde också bli bekanta med läkedomsplantor och -örter, för även de ingår i denna matsedel. Nötter, balj-frukter och säd är likaså viktiga bestånds-delar i ett allsidig kosthåll.

  Kött, mjölk och socker

  Nu för tiden ökar sjukdomarna ibland djuren, och många har upptäckt fördelen med att sluta att äta kött. Boskapen står alltför mycket inne i sina bås i osund luft. De får litet motion och därmed dåligt blod. De utfordras jämväl med mycket protein, för att de skall producera mycket mjölk och för att raskt nå slaktvikt. Den koncentrerade proteinfödan blir en för hård belastning på kroppen, och om de inte slaktas tidigt, blir de ofta sjuka. Varken mjölken eller köttet från sådana djur går att förorda. Mycket tyder på, att flera av dagens kräftfall beror på att man äter kött.

  När vi nu talar om mjölk, är det mycket som kunde sägas. Vi har från barnsben fötts upp med en nog så ensidig mjölkpropaganda, men i dag har det lyckligtvis framkommit allt mer upplysningar om mjölkens skadliga verkningar. Mest känt är väl, att den är starkt allergiframkallande. Dessutom förhindrar proteinet i mjölken upptag av magnesium och kalcium. Det båtar föga, att mjölken innehåller mycket av dessa mineraler, så länge som kroppen ej förmår att dra nytta av dem. De försvinner bara den naturliga vägen. I det här sammanhanget är det värt att lägga märke till, att många svenskar lider av benskörhet, samtidigt som befolkningen dricker mycket mjölk.

  Något man tänker mindre på, är den ofta förekommande blandningen av socker och mjölk i det allmänna kosthållet. Socker och mjölk tillsammans vill gärna orsaka jäsning i magen, vilket är olyckligt för hela systemet. Socker är en ren kolhydrat, utan vitaminer och mineraler. Det försvagar kroppens motståndskraft. Använd det så litet som möjligt! Det är mycket bättre med naturliga sötningsmedel, som dadlar, russin, papaya, mango, banan och liknande. Dessa produkter är rika på fibrer och enzymer, som bidrar till att smälta/omsätta sockret i produkterna på rätt sätt.

  B12

  För den med vegankosthåll: Se till, att Du får tillräckligt med B12-vitamin. Tecken på B12-brist är trötthet i olika delar av kroppen och snarstuckenhet. Misstänker Du detta, uppsök läkare och lämna blodprov. Extra B12 går att tillföra kroppen genom att, t.ex., äta B-jäst med B12, som köps i hälsokostaffärer. Vissa tar inte upp B12, och måste då få det tillfört med hjälp av B12-injektioner.

  Odlas grönsakerna i riktig kompostjord eller gödslas de med gräs, är det många som menar att man får i sig nog med B12 i kosten. Du kan också grodda olika frön hemma hos Dig själv. Dessa groddar innehåller enorma mängder med vitaminer.

  Den nyttigaste maten fås genom egen odling, utan besprutning. Du kommer snart att lära Dig att laga välsmakande rätter, med stora variationer. Ät regelbundet, två till tre gånger dagligen, och ät med måtta, då blir Du inte så tung, vare sig i sinnet eller i kroppen.

  Återhållsamhet

  "Begäret efter berusnings-medel börjar ofta i hemmet. Genom att man använder fet, ohälsosam mat försvagas matsmältningsorganen, och ett begär skapas efter mat som är ännu mer stimulerande. På det sättet fostras smaklökarna att hela tiden kräva något starkare. Begäret efter stimulerande medel gör sig oftare påmint och blir svårare och svårare att stå emot. Kroppen blir mer och mer fylld med gifter, och ju svagare den blir, desto starkare blir begäret efter stimulerande medel. Ett steg i fel riktning förbereder för ett annat. Många som aldrig skulle sätta vin eller sprit på sitt bord fyller det med mat som skapar en sådan törst efter starka drycker att det är nästan omöjligt att stå emot frestelsen. Felaktiga mat- och dryckesvanor förstör hälsan och bereder vägen för dryckenskap.

  Om man kunde inpränta riktiga nykterhetsprinciper hos ungdomen som formar och präglar samhället, skulle det snart inte finnas några större behov för nykterhetskampanjer. Föräldrar kan i sina egna hem sätta igång en kampanj mot dryckenskapen, genom de principer de lär sina barn att följa från det att de är små. Om de gör detta kan de ha hopp om att se goda resultat.

  Mödrar har ett viktigt arbete när det gäller att hjälpa sina barn att utveckla goda vanor och en ofördärvad smak. Fostra aptiten. Lär barnen att avsky stimulerande medel. Fostra dem så att de utvecklar moraliskt mod att stå emot det onda som omger dem. Lär dem att inte låta sig ledas av andra, och att inte ge efter för starka inflytanden, utan att i stället påverka andra för det goda.

  Det görs stora ansträngningar för att bekämpa alkoholismen, men mycket arbete riktas åt fel håll. Nykterhetens förkämpar bör vara uppmärksamma på de onda följder som kommer av att man använder ohälsosam mat, starka kryddor, te och kaffe. Vi önskar alla nykterhetsarbetare framgång i deras ansträngningar, men vill samtidigt uppmana dem att närmare undersöka orsakerna till det onda de kämpar emot, och försäkra sig om att de är konsekventa i sitt arbete…

  Det enda säkra när det gäller te, kaffe, tobak och alkoholhaltiga drycker, är att inte röra det, inte smaka det, och inte handskas med det. Te, kaffe och liknande drycker verkar i samma riktning som alkohol och tobak, och för en del är det lika svårt att sluta använda dem som det är för alkoholisten att sluta dricka alkohol. De som försöker att sluta med dessa stimulerande medel, kommer under en tid att känna en saknad och utstå lidanden utan dem. Men genom att hålla ut kommer de att övervinna sitt begär och inte längre känna någon saknad. Kroppen kan behöva lite tid för att återhämta sig från den misshandel den har fått stå ut med, men ge den bara en chans, så kommer den återigen att utföra sitt arbete förnämligt och väl." (Hälsa för Hela Människan, av E.G. White, sid. 286-288.)

  Både narkotiska medel och alkohol har ödelagt många hem. De är en fiende mot samhället och varje person. Alkohol och narkotiska medel (liksom många tabletter, som läkarna förskriver) gör tankarna slöa. Man blir likgiltig och inte längre så klar i tankarna, när rätt beslut skall fattas. Den del av hjärnan, som vi använder när vi skall välja och fatta beslut, är kanske mest utsatt. När den delen förslöas, kan många märkliga val och beslut fattas. Gud har skapat oss så, att vi förmår fatta våra egna beslut här i livet, men för att fatta riktiga beslut, måste även hjärnan vara klar, utan påverkan från rusmedel och andra stimulantia.

  Rusmedel och andra stimulantia är heller inte nödvändiga för att vi skall leva, så om vi skall ta bort något för en bättre tillvaro, måste dessa vara bland det första vi avstår ifrån.

  Den vise mannen Salomo ger oss många goda råd. Här är ett av dem: "Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm" (Ordspråksboken 23:31-32).

  Ett gott råd: Känner Du någon, som kämpar med alkohol eller andra stimulansmedel, var överseende och hänsynsfull, hjälp personen på rätt väg med godhet och kärlek. "Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda" (Romarbrevet 12:21).

  Som bekant skördar man som man sått. Ingen skall tro, att den kan gå igenom livet utan att skörda det man sått. Det går inte att gå en sak, och förvänta sig att skörda en annan. Så är det även i våra liv. När vi lägger oss till med en god livsstil, uteblir inte resultatet. Lägger vi oss till med dåliga vanor, inhöstar vi sjukdom och elände.

  Orsak och verkan hör intimt ihop. Därför måste vi försöka att grundlägga goda vanor och en sund livsstil tidigast möjligt, och fortsätta på den inslagna vägen. Verkningarna kommer ej att utebli. Friskhet, spänstighet och vitalitet kommer att märkas i den enskildes liv, och göra livet rikt.

  Viljans rätta bruk

  Upprepade handlingar grundlägger en vana. Till slut blir de nästan robotaktiga handlingar. Vi gör saker och ting, utan att tänka oss för. Skall vi ändra våra vanor, går det lättast om vi känner till, hur hjärnan fungerar. I hjärnan finns det olika centra. Vi har hörselcentrum, luktcentrum, smakcentrum, talcentrum, syncentrum, känslocentrum och vanecentrum. Men det finns också ett centrum, som kan betecknas som "kommando-centralen", ett överordnat centrum, som kan styra över de andra centra. Det ligger i främsta delen av hjärnan (frontalloben). Det är via detta centrum som vi resonerar, bedömer och gör våra medvetna val. När vi inser oss ha detta överordnade centrum, bör vi också använda det medvetet. Vi tar ett par exempel på, hur det kan göras:

  1. Om Du brukar gå till kylskåpet och sno åt Dig en extra kakbit om kvällen, så att Du därefter blir överviktig, bör Du göra något åt det. Nästa gång Du blir frestad att ta en kakbit, skall Du bruka det överordnade centret och säga: "Jag väljer att inte ta den här kakbiten." Då är det icke längre smak- eller synsinnet som styr Dig, utan det är faktiskt Du som styr dem _ medvetet.

  2. Måhända Du röker, och har fått kärlkramp eller dåliga lungor. Någon vid hälsocentralen har rått Dig att sluta röka, men suget är så stort att Du inte klarar av det. Du har blivit slav under nikotinet. Vill Du bli fri? Det gör de flesta, men misslyckas. Men när Du nu känner till det överordnade centret i hjärnan, kan Du säga till Dig själv: "Jag väljer att inte röka!" Då blir det inte längre nikotinet som styr Dig, utan Du som styr nikotinet och smaksinnet. Detta är självfallet ingen enkel sak, och det kräver en medveten kamp. Förutom att medvetet använda sin gudagivna förmåga till att välja, är det ofta en fördel om man bryter vanor, som har anknytning till nikotinträldomen. Exempel: Sätt Dig inte där Du brukar röka, när suget kommer, gå hellre någon annanstans - gärna utomhus.

  Hjälp utifrån

  Vi är alla utrustade med möjligheterna, att fatta medvetna beslut i livet. Som hälsoarbetare träffar vi ofta patienter, som ej mäktar med att förändra sina dåliga vanor. Då brukar vi hänvisa dem till en kraft utom oss själva, till Gud i himmelen, Skaparen. Vare sig vi tror det eller ej, är vi alla beroende av Honom för att kunna besegra dåliga vanor. Han känner oss och kan hjälpa oss. Jesus uttrycker det så här: "'Jag har fått all makt i himlen och på jorden." Och: "jag är HERREN, din läkare" (Matt. 28:18 och 2 Mos. 15:26). Gud, som har skapat oss och håller oss vid liv, Han känner oss bäst. Alla kan gå till Honom i bön, berätta om sina bekymmer och finna hjälp i rätt tid.

  Du ser, vi har erfarit att nyckeln till framgång i att bryta felaktiga vanor, ligger i att vi erkänner att det finns en Skapare. När vi riktar tankarna mot Honom - i tro på, att Han finns och förmår hjälpa oss - kan vi få all den kraft vi behöver för att bryta onda vanor.

  Vi har så lätt för att tänka, att "det här skall jag klara av själv". Men det är en självisk tanke. Vi måste hela tiden ha klart för oss, att vi har Gud att tacka för allt. När vi riktar sinne och tankar till Gud i bön, samarbetar vi med Gud. På så sätt får vi en extra resurs till att genomföra våra föresatser. Gud har danat oss så, att vi kan fatta våra egna beslut i livet, men genom den nära kontakten mellan spädbarn och föräldrar vill Han lära oss, att bli lika beroende av Honom för att genomföra våra föresatser, som barnet är av föräldrarna för att klara sig på bästa sätt. När Du rättar Dig härefter, går det så mycket bättre. Då ärar Du Gud genom Dina kloka beslut. Genom Ditt samarbete med Gud får Du kraft till att styra, vad Du vill se på, vad Du vill äta, vilken musik Du skall lyssna på, o.s.v.; och Du kommer också att styra känslorna, så att de inte styr Dig. Med Guds hjälp kommer Du att styra sinnena och fatta medvetna, genomtänkta val.

  Aptit och karaktärsstyrka

  De lagar, som styr vårt fysiska välbefinnande och straffet för att bryta mot dessa lagar, har genom Guds försyn gjorts så tydliga, att tänkande väsen kan förstå dem. Alla möter de allvarligaste krav att studera detta ämne och att leva i harmoni med den naturenliga lagen. Sundhetsprinciper måste propageras och allmänheten väckas till att sätta sig in i dem. Riktiga fysiska vanor främjar mental styrka. Intellektuell kraft, fysisk uthållighet och livslängden beror på oföränderliga lagar. Naturens Gud griper inte in för att skydda människan från följderna av, att överträda naturens krav. Den, som eftersträvar höga mål, skall vara återhållsam i allting. Klarheten hos Daniels sinne och hans bestämda mål, hans kraft till att tillägna sig kunskap och till att motstå frestelser, var i hög grad ett utfall av hans enkla kost och böneliv. (Läs Daniels bok, kapitel 1.)

  Med Guds hjälp klarade Daniel av, att tämja aptiten. Det gjorde inte Eva och Adam i Edens Lustgård. De gav efter för aptiten, och åt av den förbjudna frukten, för att den såg så läcker ut. Kristus nödgades segra där Adam och Eva fallit, för att frälsa oss. Det klarade Jesus av. Då Han mötte Satans frestelser i ödemarken - även frestelsen att tillfredsställa aptiten - började Han inte att argumentera med Satan. Han svarade med Skriftens ord: "Det står skrivet". På så sätt visade Han fasthet mot den Onde. Han motstod Satans oerhörda frestelser, och å människosläktets vägnar segrade Han över aptiten för att därmed visa, att också människan - med Guds hjälp - kan segra över aptiten.

  Vi behöver lära oss, att aptitens tillfredsställande enbart är ett tecken på en svag karaktär. Därmed utgör den ett hinder för framsteg i livet som kristen. Trots att vi gärna betraktar oss själva som "sunda", äter många av oss sådant vi ej behöver. Aptitens tillfredsställande är den största orsaken till fysisk och andlig svaghet, och ligger i hög grad till grund för otillräcklig styrka och en för tidig död. Må den, som strävar efter att ha ett rent sinne, minnas att i Kristus får vi kraft till att behärska aptiten.

  Kunskap skall användas

  Vi behöver ägna mer uppmärksamhet åt de lagar, som Israel undervisades om. Gud gav dem bestämda riktningslinjer beträffande deras levnadsvanor. Han gjorde dem bekanta med lagar angående både deras fysiska och andliga välbefinnande, och om de lydde dessa, försäkrade Han dem om att "HERREN skall låta varje sjukdom vika från dig" (5 Mos. 7:15).

  Gud har visat oss livets grundprinciper i Sitt skrivna ord och i naturens stora bok. Det ankommer på oss att tillägna oss kunskap om dessa principer och genom lydighet samverka med Honom för att återupprätta sundhet både till kropp och själ.

  Vi människor måste lära oss förstå, att lydnadens välsignelser blir våra bara om vi tar emot Kristi nåd. Det är Hans nåd, som ger människorna kraft till att lyda Guds lagar. Det är samma nåd, som gör oss i stånd till att bryta de kedjor, som onda vanor håller oss fånga med. Detta är den enda kraft, som kan föra oss in på och leda oss vidare på den rätta vägen.

  Orsak och verkan

  All sjukdom beror i grund och botten på synden. Det är Guds fiende, Satan, som är grundorsaken till all sjukdom och elände (Hes. 28:13-17 och 1 Mos. 3. kapitel). Nu förhåller det sig inte så, att våra sjukdomar kommer genom vår synd. Nej, i dagens läge med förorenad luft, vatten och mat är vi alla utsatta för lidande. Men det är ändå så, att om vi handlar mot Guds lagar, d.v.s. de naturenliga lagarna och Tio Guds Bud, drar vi straffet över oss själva. Alltså: Om Du vet, att det är galet att röka, och likväl gör det, infinner sig verkningen stegvis. Kroppen orkar med ganska många belastningar, men om Du samtidigt röker, dricker kaffe och läsk, äter mycket fett och socker, utför litet fysiskt arbete och blir tjock, då drabbas Du tämligen säkert av en rad sjukdomar i förhållandevis tidig ålder. När en läkare möts av en patient, vars sjukdom härrör från oriktig mat eller dryck eller andra dåliga vanor, men underlåter att göra patienten uppmärksam på detta, då begår läkaren ett stort fel. De, som förstår livets grundregler, borde arbeta ivrigt för att bekämpa orsakerna till sjukdom.

  Vila

  Vi har redan nämnt, att fysisk aktivitet - helst ute i det fria - ger bättre sömn och vila. Under Franska Revolutionen bröt man sjudagarscykeln och införde tiodagarsvecka. Det fungerade inte alls. Människorna blev för slitna, så sjudagarscykeln måste införas igen.

  Den fria konkurrensen har bidragit till, att människorna pressas in i ett jäktat tempo. Arbetet skall utföras effektivare, så att lönsamheten förbättras. Därför är det mer än någon gång tidigare nödvändigt med vila. Den bästa sömnen erhålls i lugna, lantliga omgivningar, med frisk luft. Ligg gärna med fönstret mer eller mindre öppet, allt eftersom temperaturen tillåter det. Försök att komma tidigt i säng, så att Du får nog med nattsömn. Då kan Du också gå upp tidigt på morgonen och få mycket uträttat.

  Det är också viktigt, att lära sig att slappna av. När Du lär Dig skillnaden mellan när Du spänner Dig och när Du slappnar av, kommer Du att undgå kvarvarande spänningar i kroppen. Lär Dig att andas med magen. Du kan då ligga på rygg med en kudde under huvudet och en eller två kuddar under knäna. Då slappnar magmusklerna av. Lägg händerna mot magen. Då kan Du känna, att Du andas riktigt. När Du drar in andan, far magen ut. Därmed får Du in mer luft i lungorna, och Du slappnar av bättre. En dylik liten avslappningsstund kan Du njuta mitt på dagen, för att gå ned i varv litet emellanåt, men Du sover också bättre när Du andas lugnt och djupt så här.

  Skaparen har inte bara gett oss natten till att sova på, utan Han har också avsatt en dag i veckan till vila. Vilodagen instiftades redan vid skapelsen. Så här står det: "Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort"(1 Mos. 2:1-3).

  I ett av Tio Guds Bud, det fjärde, preciseras det litet mera varför vi bör vila och vem som bör vila. Det står så här: "Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den" (2 Mos. 20:8-11).

  Här får vi veta, att Gud har satt allt i system. Han har avsatt den sjunde dagen, sabbaten, till vilodag, och inte Bibelns första veckodag, söndag, som de flesta håller i dag. Gud har särskilda välsignelser åt oss, när vi tillber Honom på sabbatsdagen. Det står ju att Han har helgat och välsignat den dagen. Det vill säga Han har reserverat den dagen för heligt bruk. Den enskilde skall se till, att detta respekteras "inom dina portar".

  Gud har sett, att vi behöver både fysisk vila och andlig förnyelse, och det kan vi få genom att använda vilodagen såsom Han har bestämt. Därför är det riktigt att ta sig tid till att söka Gud i bön och studera Hans ord. Då blir vi bättre bekanta med Skaparen och Hans vilja för oss.

  Vilodagen bör också användas till att betrakta skapelseverket. Även om denna jord håller på att förstöras på många sätt, återstår det mycket fint att lägga märke till. Fåglarna, fiskarna, alla slags små och stora djur i markerna, träden, blommorna, vattnet, forsar och vattenfall, fjällen; allt är till för människans glädje. När vi tar oss tid till att betrakta detta, lyfts sinnet upp till Skaparen. Skapelsen är helt fantastisk! Att se på skapelsen, är vila för sinne och kropp.

  Ehuru Skaparen reserverat sabbaten för vila, kan vi naturligtvis komma till Honom och vila - alltid. "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila", säger Jesus (Matt. 11:28). När vi i ödmjukhet vänder oss till Honom, kommer Han att hjälpa oss att bära bördorna, så att de inte blir för tunga för oss. Vi behöver alla en sådan medhjälpare och tjänare samt Frälsare.

  Så får Du ro i sinnet

  I dag tyngs många av skuldkänslor. De har inte lärt sig, att bli kvitt syndabördan, och har ständigt oro i sinnet, vilket följs av sjukdom. Då är receptet detta: Gå till Gud i bön. Lägg fram syndabördan inför Honom. Endast Han kan hjälpa Dig att få ro och frid i sinnet. I Bibeln står det:

  1. "Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder" (1 Joh. 4:10).

  2. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh. 1:9).

  Om vi följer detta recept, hur mycken synd återstår det då i våra liv? Ingen. När detta är gjort, må vi be om kraft till att leva efter de riktlinjer, som Gud har gett oss i Sitt ord, Bibeln (Fil. 2:5-13). På det här viset kommer vi att finna vila. Vi får då sinnesfrid _ Guds frid! Då kan vi vila i Kristus, och erhålla andlig kraft till att fortsätta livsvandringen.

  "När vi tar emot evangeliet i dess renhet och kraft, är det ett botemedel för alla de sjukdomar som uppkommit på grund av synden. Rättfärdighetens Sol stiger upp 'med läkedom under sina vingar'. Mal. 4:2. Inget av det som världen har att erbjuda kan hela ett brustet hjärta, ge frid åt ett oroligt sinne, ta bort bekymmer, eller hålla sjukdom borta. Berömmelse, intelligens eller talang _ allt är maktlöst när det gäller att glädja ett sorgset hjärta eller återupprätta ett förspillt liv. Människans enda hopp är att få del av Guds liv." (Hälsa för Hela Människan, s. 84.)

  Skaparen och Upprätthållaren

  Gud i himmelen är Skaparen. Vi är Hans skapade väsen. Det är Han, som är källan till liv, ljus och lycka för universum. Därför är det Skaparen vi skall tacka för livet. "Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom" (Kol. 1:16-17). Tänk, att allting består genom Honom! Det är ingen självklarhet, att vi lever och finns till. Alla delar i den mänskliga organismen har satts i verksamhet genom Honom; hjärtat, pulsen, blodådrorna, tungan, händerna, fötterna, sinnena och själsförmögenheterna. Att pulsen slår, och det ena andetaget följer det andra, beror inte på att när organismen en gång satts igång, fortsätter den sitt verk. Det är i Gud vi lever och rör oss samt är till (Apg. 17:28). Hjärtat som bankar, pulsen som slår, varje nerv och muskel i den levande organismen hålls i ordning och verksamhet genom den alltid närvarande Gudens makt. Den är Han, som har dragit upp riktlinjerna för hur människorna kan vara lyckliga och ha det bra på allt sätt.

  Genom naturens egna medel verkar Gud var dag, var timme, vart ögonblick för att hålla oss vid liv, för att bygga upp och hela oss. När en eller annan kroppsdel lider skada, startar strax en läkningsprocess; naturens hjälpmedel sätts i verksamhet för att återställa hälsan. Men den kraft, som verkar genom dessa medel, är Guds kraft. All livgivande kraft kommer från Honom. När man återhämtar sig från sjukdom, är det Gud som helar. Därför har vi Honom att tacka för allt!

  Förtröstan på Gud

  Såsom tidigare nämnts i detta häfte, handlar det inte bara om att ha en frisk kropp. För hela människans välgång krävs även sinnesfrid (den andliga dimensionen). För att uppnå det, behöver vi lära känna Skaparen och Frälsaren.

  Det är nu så ställt med oss människor, att vi föds in i en syndig värld. Vi har alla "syndat och saknar härligheten från Gud" (Rom. 3:23) och "syndens lön är döden" (Rom. 6:23). Det var därför som Jesus Kristus kom hit till jorden för att frälsa oss. Bibeln säger så här: "Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden _ döden på korset" (Fil. 2:5-8). Jesus var alltså Gud, men Han kom hit som människa, för att bevisa att människan i nära kontakt med Gud kan vinna seger över varje frestelse, som möter henne. Det klarade Jesus av. Till slut gav Han Sitt liv på korset för Din och min synds skull. Därför kan Han helt och fullt frälsa alla dem, som tar emot Honom i tro.

  Att Jesus ödmjukade Sig så här, får vi bekräftat på flera ställen. I Johannesevangeliet står det så här i de tre första verserna i det första kapitlet, samt vers i 14: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till… Och Ordet blev kött och bodde bland oss…" Ordet blev kött, läste vi. Det var Jesus Kristus, Skaparen, som förnedrade Sig själv och kom hit som människa för att frälsa oss. Johannes beskriver det så här: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv" (Joh. 3:16). Det är Skaparen vi skall tro på, för att få evigt liv. Och Jesus säger: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh. 14:6). Var och en blir inte salig på sin egen tro, såsom vissa hävdar. Vi måste alla ta emot frälsningen i Jesus Kristus i tro, för att bli räddade, antingen vi är nordbor, amerikaner, israeler eller muslimer. "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet" (Gal. 3:28-29).

  Förutsättningen för att uppnå det eviga livet, är alltså att vi tar emot Jesus Kristus som Frälsare, i tro. Vi måste erkänna vår synd, lägga fram den för Jesu fötter, och ta emot Jesu förlåtelse. Han tar då vår synd på Sig. Vi ikläds Hans rättfärdighet, av nåd, genom tro. Om Du inte har tagit detta steg fullt ut, gäller följande ord just Dig i dag: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh. 1:9). Ta emot detta erbjudande i tro. Då är Du på frälsningens väg.

  Äkta frihet - inre hälsa

  Det är Skaparen, som har bestämt riktlinjerna för hur vi kan få det bästa i livet, både fysiskt och andligt. Det är Skaparen, som erbjuder oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Det är Skaparen vi bör tillbe och tjäna. Det är Han, som har danat oss. Han känner oss så väl. Ingenting i oss är dolt för Honom. Rent av våra tankar och den minsta synd, som må plåga oss i tillvaron, känner Han till. Han ser oss, när vi är i den yttersta nöd, Han hör oss, när vi kallar på Honom i uppriktighet. Han kan hjälpa oss, Han kan frälsa oss. Om det är någon vi borde visa tillit, är det Honom. Så visa det då! Ta emot Hans erbjudande om frälsning och omsorg, och få frid i Din själ. Ty "där Herrens Ande är, där är frihet" (2 Kor. 3:17)! Måtte också Du erfara denna frid i Ditt inre, som den enskilde får när han/hon tar emot frälsningens gåva, en frid som övergår allt förstånd. Guds frid, en frid som världen inte kan ge. "Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit" (2 Kor. 5:17). Måtte denna erfarenhet bli Din och vår erfarenhet, och att måtte vi förmå klänga oss fast vid Frälsaren så länge vi lever. Om vi _ genom Guds nåd och hjälp _ är trofasta till slutet, kommer vi till sist att frälsas in i Guds rike. Det borde vara målet för varje människa. Måtte Du och vi mötas där, när Jesus nu snart kommer för att hämta de Sina.

  Vänlig hälsning Bente och Abel Struksnæs


  [Gå tilbaka till första sidan!]


  Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no