[Mene takaisin ensimmäiselle sivulle]

Päivittäisiä uutisia:
- sotaa, levottomuutta, väkivaltaa, murhia, nälkää, puutetta
- pyörremyrskyjä, tulvia, maanjäristyksiä
- uusia vaikeita haasteita: ympäristökysymykset, geenimanipulaatio, ilmastomuutokset, eläintaudit, epidemiat
- yhteiskunnan ajautuminen pois moraalisista perusarvoista

Moni tuntee itsensä pieneksi ja avuttomaksi ja ihmettelee:
MIKSI TÄTÄ KAIKKEA TAPAHTUU?

Tällaiseen kehitykseen on syynsä, mutta hyvä uutinen on, että siihen on olemassa ratkaisu.

Emme puhu ratkaisuista, joita poliitikot ja uskonnolliset johtajat esittävät. Historia osoittaa, että huolimatta rauhanneuvotteluista, yhteistyösopimuksista ja hyvistä suunnitelmista ihmissydämen vallanhimo ja ihmisen pyrkimys valtaan ei lopu.

Käynnissä on taistelu hyvän ja pahan välillä, mutta se tulee loppumaan! Kaoottisen kehityksen takana on suunnitelma, joka toteutuu taatusti.

Raamattu, kirjojen kirja, kertoo konkreettisesti nykypäivän tilanteesta. Se puhuu erityisesti niille, jotka etsivät selitystä ja toivovat tietoa tulevaisuudesta.

Raamatun ennustukset eivät ole milloinkaan osuneet harhaan! Siksi uskomme myös viimeisten profetioiden toteutuvan.

Johanneksen Ilmestyskirjasta löytyy sarja ennustuksia, jotka ovat täyttymässä tällä hetkellä. Tarkastelemme niitä nyt lähemmin.

Ensimmäinen sanoma

Raamatun viimeisen kirjan, Ilmestyskirjan, profetiat kertovat menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Tänä aikana meidän on syytä ottaa tarkasti huomioon kolme ainutlaatuista aikaamme koskevaa sanomaa.

Ensimmäisen enkelin sanoman (Ilm. 14: 6,7) voit lukea seuraavalta sivulta.

Johannes kirjoittaa, että enkelit antoivat nämä kolme sanomaa. Kreikan kielen enkeliä merkitsevä sana on "ANGELON", joka tarkoittaa SANANSAATTAJAA. Kolme enkeliä ovat siis vertauskuvia ihmisistä, jotka toimivat sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. He vievät voimallisesti tätä sanomaa, "ikuista evankeliumia", kaikkeen maailmaan.

Ikuinen Evankeliumi

Mikä on ikuinen evankeliumi? Se löytyy Johanneksen evankeliumista ja kuuluu lyhykäisyydessään seuraavasti:

"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." ( Joh. 3:16 )

Tunnemme kaikki Raamatun kertomuksen Aadamista ja Eevasta, jotka olivat tottelemattomia ja söivät kiellettyä hedelmää. Heitä oli varoitettu, ja he tiesivät kuolevansa tottelemattomuuden seurauksena. Tämän näennäisesti yksinkertaisen kertomuksen taakse kätkeytyy koko ihmiskuntaa koskeva syvä murhenäytelmä. Raamattu sanoo, että "synnin palkka on kuolema". (Room. 6:23) Jumala, Luoja, on kaiken elämän lähde. Kun esivanhempamme valitsivat uhmata Jumalan varoituksia, he hylkäsivät hänet, joka on Elämä. Mutta Jumala rakastaa ihmisiä:

Hän lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, joka oli valmis kärsimään puolestamme. Jeesus itse oli Jumala, mutta hän tuli ihmiseksi. (Joh. 1:1-3, 14; Fil. 2: 5-8) Ihmisenä häntä koeteltiin kaikessa niin kuin meitä. Sen tähden hän voi asettua sijaiseksemme ja eläen vanhurskasta elämää ilman syntiä ottaa päällensä rangaistuksemme olematta itse syyllinen.

Kristus voitti kaikki kiusaukset Jumalan voimassa. (Hepr. 2:17, 18) Vain hän kykenee siihen. (Room. 3:23) Ristillä hän antoi henkensä vapauttaakseen sinut ja minut ikuisesta kuolemasta. On kirjoitettu:

"eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta". (Hepr. 9:22)

Sen tähden sinun ja minun on mahdollista ottaa uskossa vastaan Jeesuksen uhri. Jos tunnet itsesi syntiseksi, voit päästä eroon syntitaakastasi tulemalla Jeesuksen luo. Raamattu sanoo sen näin:

"Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä". (1. Joh. 1:9)

Joka uskossa vastaanottaa tämän vanhurskauden, pelastuu. Eikö olekin hyvä uutinen?

Pelätkää Jumalaa ja Antakaa Hänelle Kunnia

Elämä ei lopu siihen, että sanomme "kyllä" Jeesukselle. Siitähän se vasta alkaa. Elämämme tulee osoittaa, että meissä on tapahtunut muutos. Raamattu sanoo, että ME MUUTUMME JA UUDISTUMME MIELELTÄMME. (Room. 12:2)

Näin tapahtuu sanottuamme "kyllä" Jeesukselle, ja kun Pyhä Henki saa hallita mieltämme. Pyhän Hengen avulla voimme seurata Jumalan tahtoa emmekä kulje omaa tietämme. Silloin sellaiset luonteenpiirteet kuten: rakkaus, ilo, rauha, hyvyys ja ystävällisyys tulevat esiin elämässämme kiivauden, vihan ja himon sijaan. (Gal. 5:16-26) Tähän emme pysty omassa voimassamme mutta Jumalan avulla kykenemme siihen. Sen tähden kunnian antaminen Jumalalle tarkoittaa hänen luonteensa ilmenemistä elämässämme ja siten hänen tunnetuksi tekemistään. Jeesus on antanut meille esimerkin ja velvollisuutemme on _ Jumalan avulla _ jatkaa hänen lähetystehtäväänsä heijastamalla elämässämme ja opetuksessamme hänen luonnettaan. (1. Piet. 2:21, Ef. 3:10)

Jeesuksen kanssa eläminen ja hänen luonteensa ilmentäminen elämässämme merkitsee paljon. Jeesus sanoo sen näin:

"Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua." (Matt. 16:24) ja "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni." (Joh. 14:15)

Joka on ottanut Jeesuksen uskossa vastaan, iloitsee hänen käskyjensä pitämises tä. Jumalan käskyt ilmaisevat hänen tahtonsa. Jumala asetti ne, jotta tietäisimme, miten meidän tulee suhtautua Jumalaan ja lähimmäisiimme. Johannes asettaa meille seuraavan kokeen:

" Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli." (1. Joh. 2:3-6)

Jumalan pelkääminen merkitsee hänen tottelemistaan.

Kun todella ymmärrämme, miten paljon Jeesus on uhrannut pelastaakseen meidät, pidämme iloiten hänen käskynsä. Se ei ole lainorjuutta, vaan rakkautemme kumpuaa esiin kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, koska hän on ensin rakastanut meitä. (1. Joh. 4:19)

Noustessaan taivaaseen Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

"te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin". (Ap. t. 1:8)

Tämän saman voiman mekin voimme saada. Niin kuin Jeesuksen täytyi saada voimaa Jumalalta voittaakseen synnin, samoin meidänkin on saatava taivaallista voimaa voittaaksemme jokaisen kohtaamamme kiusauksen. (Joh. 5:30; 1. Kor. 10:13) Kristuksen seuraaja ei ole vain sanan kuulija, vaan myös sen tekijä. Usko tulee ilmi tekojen kautta. Elämän ja tekojen tulee olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. (Jaak. 1:22; 2:14-26; 1. Joh. 2:29)

Raamattu sanoo selvästi, että Pyhä Henki annetaan niille, jotka tottelevat Jumalaa. (Ap.t. 5:32) Ja juuri Pyhä Henki auttaa meitä voittamaan synnin. Sana antaa meille lupauksen:

"Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta." (1. Joh. 3:9; 2. Piet. 1:4)

Kun uskallamme luottaa tähän lupaukseen, tulemme kokemaan, että saamme apua jokaisen kohtaamamme kiusauksen voittamiseen. Jumala itse on silloin puolellamme. Toivomme, että sinäkin haluat kokea tätä inhimillisten ja jumalallisten voimien yhteistyötä.

Saatat kysyä: "Jos unohdamme Jumalan avun ja lankeamme kiusaukseen, mitä sitten?" Unohdus on meidän ei Jumalan. Tehtävämme on kääntyä Jeesuksen puoleen uudelleen. Hän ottaa meidät mielellään vastaan ja antaa anteeksi jokaiselle katuvalle syntiselle. Pyhä Henki vetoaa meihin, että tajuaisimme syntimme, katuisimme, pyytäisimme anteeksi ja ottaisimme pelastuksen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu sanoo sen näin:

"Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman." (1. Joh. 2:1,2)

Itsensä täysin kadotetuiksi tunteneet ovat rohkaistuneet näistä sanoista. Jos tunnet itsesi kadotetuksi, sinun tulee tietää, että Jeesus on aina valmis vastaanottamaan sinut. Pelastukseen ei ole mitään muuta tietä. Pelastuaksemme meidän on kuljettava Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus sanoo näin:

"Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." ( Joh. 14:6 )

Julistus ikuisesta evankeliumista ja kunnian antamisesta Jumalalle ei tarkoita vain sitä,että me tavalla tai toisella otamme Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanamme, vaan että elämme jokapäiväistä elämäämme hänen kanssaan ja ilmennämme elämässämme hänen luonnettaan. Toimiessamme näin yhteistyössä taivaallisten voimien kanssa saamme sitä apua, mitä tarvitsemme ollaksemme hänen eläviä todistajiaan tässä ajassa ja valmiita, kun Kristus saapuu omiaan noutamaan.

Raamattu kehoittaa meitä kunnioittamaan Jumalaa myös ruumiillamme. 1. Kor. 6:19 sanoo näin:

"Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen Jumala on antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne."

Ruumiin vertaaminen temppeliin herättää mielikuvia. Vanhassa Testamentissa temppeli oli vihitty Jumalalle. Meidänkin tulee vihkiä itsemme Jumalalle. Jumalan avulla voimme hoitaa hänen luomustaan, omaa kehoamme, ja huolehtia siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän tulee palata takaisin luonnon yksinkertaisiin lääkkeisiin kuten: raitis ilma, auringon valo, liikunta, terveellinen ruokavalio, puhtaus, riittävä uni ja lepo, raittius, riittävä puhtaan veden käyttö ja luottamus Jumalaan. Näiden avulla elämämme laatu paranee fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti.

Ruumiin hoitaminen on siis Luojan kunnioittamista. Se on jokaisen Kristuksen opetuslapsen velvollisuus.

Seuraavaksi tutkimme toista osaa ensimmäisestä sanomasta, jota tulee julistaa "kovalla äänellä". (Ilm.14:7)

Hänen Tuomionsa Aika on Tullut

Raamatun sanan mukaan ennen Jeesuksen takaisintuloa ratkaistaan, kuka pelastuu ja kuka joutuu kadotukseen. Oikeastaan me itse ratkaisemme sen, kumpaanko ryhmään tulemme kuulumaan. Ylipappina Jeesus rukoilee puolestamme taivaallisessa pyhäkössä. Ymmärtääksemme hänen palvelustehtäväänsä voimme tutkia siitä annettua mallia, maanpäällistä pyhäkköä, josta Vanha Testamentti kertoo. Heprealaiskirjeessä maanpäällistä palvelusta kutsutaan "taivaallisten kuvaksi ja varjoksi:" (Hepr.8:5) Voit lukea tästä aiheesta lisää Heprealaiskirjeen 8. ja 9. luvusta.

Maanpäällisessä pyhäkössä pappi suoritti päivittäistä palvelusta ensimmäisessä osastossa, "pyhässä". Toiseen osastoon, "kaikkeinpyhimpään" , ylipappi sai mennä ainoastaan kerran vuodessa. (Hepr. 9:7) Vanhatestamentillisessa pyhäkköpalveluksessa kansan synnit siirrettiin vertauskuvallisesti pyhäkköön uhrieläinten veren välityksellä. Kerran vuodessa, "suurena sovituspäivänä", pyhäkkö puhdistettiin sitä tahranneista synneistä. Se oli myös tuomiopäivä. (Lue 3. Moos. 16. luku ja 3. Moos. 23:26-32) Näin synti tuli vertauskuvallisesti poistetuksi pyhäköstä, ja pian sen jälkeen voitiin viettää uutta juhlaa, "lehtimajanjuhlaa", joka oli ilo- ja kiitosjuhla.

Koska Vanhan Testamentin pyhäkköpalvelus kuvasi sekä Jeesuksen maanpäällistä että taivaallista palvelua, on ilmeistä, että taivaassakin tuomiopäivää seuraa "ilojuhla", jolloin Jeesus kokoaa omansa.

Profeetta Daniel kertoo tästä päivästä - tästä taivaallisen pyhäkön puhdistamisen eli "oikeuteen"/"kunniaan" asettamisen päivästä.

Dan. 8:14 paljastaa, että tämän tuomiokäsittelyn alkamisajankohta oli määrätty. Milloin tuo Jumalan määräämä aika koittaisi? Daniel sai kuulla, että tuomio alkaisi 2300 päivän jälkeen:

Koska 1 profeetallinen päivä = 1 kirjaimellinen vuosi (Hes.4:6), puhumme 2300 vuotta kestäneestä aikajaksosta.

Tämän profeetallisen aikajakson alkamisvuoden löydämme Dan.9:25, ja historia todistaa, että lähtökohdaksi tarkoitettu tapahtuma oli keväällä vuonna 457 ennen Kristusta.

Siitä 2300 vuotta eteenpäin yltää 1840-luvun puoliväliin. Profetian mukaan silloin alkaisi "suuri sovituspäivä" taivaassa.

Raamattu ilmoittaa tuomion alkavan Jumalan lapsiksi tunnustautuvista. (1.Piet.4:17) Nimi nimeltä heidän elämänsä tutkitaan Jumalan lain valossa. Tuomio tapahtuu taivaassa, "kaikkein pyhimmässä", Jumalan valtaistuimen/armoistuimen edessä, ja tuomion perustana on Jumalan pyhä, muuttumaton laki. (Hepr. 9:3, 4; 2. Moos.25:21,22)

Vanhan Testamentin aikana kaikkien syntien tuli olla tunnustettu ja selvitetty ennen suurta sovituspäivää, jotta ne voitiin silloin sovittaa.

Koska vielä on armonpäivä, viekäämme syntimme Jeesuksen sovitettaviksi. Kun tuomiopäivä taivaassa päättyy, armonaika loppuu.

Näin tapahtuu juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa Vapahtajana ja kuninkaana. Silloin Jeesuksen veri on saanut mahdollisuuden puhdistaa vain ne, jotka ovat pyytäneet puhdistusta - vain ne, jotka ovat katuneet ja tunnustaneet syntinsä ja saaneet ne anteeksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kaikki muut joutuvat kadotukseen. Jeesus haluaisi pelastaa heidätkin, mutta he eivät ole vastaanottaneet pelastuksen lahjaa. Eräänä päivänä tulee olemaan liian myöhäistä. Vaikka Jumala rakastaa syntisiä hänen vanhurskautensa ja oikeudenmukaisuutensa vaatii synnin tuomitsemista ja palkan maksamista kullekin tekojensa mukaan. Tuli ja rikki tuhoaa heidät. (Ilm.20:12 ; 21:8)

Jeesus on nyt taivaassa. (Joh.14:1-3; Ap.t. 1:8-11). Kukaan ei tiedä, milloin hän lopettaa ylimmäispapillisen palveluksensa ja välitystyönsä siellä. Kukaan meistä ei myöskään tiedä, milloin elämämme päättyy. Siksi meillä ei ole aikaa hukattavana. Nyt on armon päivä. Juuri nyt Jumala kutsuu sinua kääntymään ja nöyränä jättämään syntisi Jeesuksen jalkojen juureen.

"Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois."(Joh. 6:37)

Sellainen on Jeesus. Voit aina tulla hänen luokseen. Hän ottaa sinut vastaan ja antaa sinulle rauhan, oman rauhansa, rauhan ja turvallisuuden, jota maailma ei voi antaa. (Joh. 14:27) Haluatko ottaa vastaan tämän tarjouksen? Se on sinulle vapaaehtoista, mutta tiedä, ettei sinun tarvitse milloinkaan katua, jos vastaat myönteisesti tähän kutsuun. Muista Raamatun sana:

"Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita" (Joh 8:36) ja "missä Herran henki on, siellä on vapaus."(2. Kor.3:17)

Älkäämme jääkö Saatanan vangeiksi ja elämämme syntitaakkojen alle, vaan irrottakaamme Jumalan avulla itsemme Saatanan otteesta ja olkaamme vapaita Kristuksessa. Silloin olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Tehkäämme tämä päätös nyt, kun vielä on armon päivä!

Tästä aiheesta lisää kirjassa "Suuri Taistelu".

Ensimmäisen enkelin sanoman loppuosa, kuuluu seuraavasti:

"Kumartakaa Häntä, Joka on Tehnyt Taivaan, Maan ja Meren ja Vetten Lähteet."

Raamattu kertoo, että Jumala loi taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, kuudessa päivässä, ja että hän lepäsi seitsemäntenä päivänä. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen. (1.Moos.2:1-3) Raamatun mukaan neljäs käsky (2.Moos.20:8-11) on lepopäiväkäsky. Sekin kehoittaa kumartamaan Luojaa. Lepopäivä, jota Raamattu kutsuu sapatiksi, on erotettu muista päivistä, jotta me erityisesti silloin varaisimme aikaa Luojan kumartamiseen ja korottamiseen sekä seurustellaksemme hänen kanssaan. Katselemalla Jumalan luomistekoja ja tutkimalla hänen sanaansa, Raamatua, voimme tutustua Luojaamme paremmin. Vaikka luonto on tuhou-tumassa, siinä on edelleenkin paljon kaunista katseltavaa. Mitä enemmän tuntee luontoa, sitä enemmän arvostaa Luojaa. Luonnon kauneudesta voi täysin hurmaantua. Tarkastellessa hyönteistä, kukkaa, koiraa tai ihmistä huomaa kaiken äärimmäisen hienoksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

On surullista, että on alettu epäillä Jumalan luomistyötä. 1800-luvulla Charles Darwin esitti teoriansa lajien alkuperästä. Valitettavasti monet ihmiset ovat langenneet tähän ihmisen luomaan kehitysteoriaan, joka on vahvasti hapattanut koulujen ja yliopistojen opetuksen.

Älkäämme korottako luotua ja ihmisten harhaanjohtavia teorioita elämän synnystä, vaan korottakaamme ja kumartakaamme itse Luojaa, joka loi kaiken kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä päivänä noin 6000 vuotta sitten. Hän on tehnyt kaiken ylen ihmeellisesti meitä varten.

Jos vieläkin epäilet, onko Jumala Luoja, sulje silmäsi yhden päivän ajaksi ja huomioi, kuinka paljon tarvitset näköaistia kaikkiin toimiisi. Elimistömme hyvinvoinnin kannalta kaikki elimemme ovat tarpeellisia. Ja lopuksi: Kiittäkäämme Jumalaa/Jeesusta Kristusta elämästämme! Sana sanoo:

"Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa." (Kol.1:17;Joh.1:1-3, 14; 1. Moos.1:26)

Jos kaikki olisivat aina kumartaneet Jumalaa päivänä, jonka hän on asettanut pyhään käyttöön, ei nykyään olisi niin monia kehitysopin kannattajia ja vapaa-ajattelijoita. Jumala on varannut runsaita siunauksia kaikille, jotka kumartavat häntä Hengessä ja totuudessa.

Toinen sanoma

"Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: " Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä." (Ilm. 14:8)

Kukistunut, Kukistunut on Babylon Kuka on "Babylon", "suuri Babylon", ja "portto"?

Raamatussa "naisella" tarkoitetaan seurakuntaa. "Neitsyt" kuvaa puhdasta seurakuntaa (2. Kor. 11: 2). Siksi "portto" edustaa seurakuntaa, joka on luopunut Raamatun totuudesta. Se ei voi olla mikä tahansa seurakunta, sillä portosta sanotaan, että:

"Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys: Suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti." (Ilm. 17: 5)

Porttojen äiti on siis äitikirkko. Saattaa kuulostaa kovalta, mutta: Kaikki Raamatun antamat porton/Babylonin tuntomerkit sopivat Katoliseen kirkkoon. Varmasti tässäkin kirkkokunnassa on hyviä ja vilpittömiä kristittyjä, emmekä halua tuomita heitä. Kuitenkin tunnemme velvollisuudeksemme varoittaa sekä heitä että muita kanssamatkaajiamme tästä järjestelmästä ja niistä opinkappaleista, joiden varaan se rakentuu. Perusteena näille varoituksillemme on se, ettemme voi nähdä Katolisen kirkon opetuksien sopivan yhteen Raamatun selvän sanan kanssa, ja koska kaikki Raamatun antamat tuntomerkit portosta sopivat tähän vallanpitäjään. (Ilm.17:1-6)

Katolinen kirkkohan nimittää itse itseään äitikirkoksi. Kirjeessään maailman kaikille piispainkokouksille kardinaali Joseph Ratzinger kirjoittaa: "aina täytyy olla selvää, että ainoa, pyhä, katolinen ja apostolinen maailmanlaajuinen kirkko ei ole muiden kirkkojen sisar, vaan äiti." (The Daily Telegraph 4.9.2000)

Tällaiset lausunnot vahvistavat, että Katolinen kirkko on Ilm.17:5:n täyttymys.

Uskonnollisen maailman hirveä tila on kuvattu toisen enkelin sanomassa. Raamattu ilmoittaa, että "portto" eli "suuri Babylon" tulee viettelemään maailman epäraamatullisilla opeillaan eli "päihdyttävällä viinillään". Suurin petos, jonka Katolinen kirkko on tehnyt, on Jumalan kymmenen käskyn muuttaminen. Katekismuksen käskyt poikkeavat useassa kohdassa Jumalan käskyistä, jotka löytyvät 2. Moos.20:2-17. Valitettavasti myös Luterilainen kirkko on hyväksynyt muutetut käskyt katekismukseensa ja siten johtanut kansan harhaan väärillä käskyillä. (Palaamme asiaan osassa "Jumalan sinetti vai pedon merkki")

Babylonin Päihdyttävä/Siveettömyyden Viini

Katolinen kirkko (portto) (Ilm. 17:5) on ottanut käyttöön myös monia muita epäraamatullisia oppeja, m.m. neitsyt Marian palvonnan, sekä opin sielun kuolemattomuudesta, jota opettavat myös New Age ja spiritismi. Monet kirkkokunnat opettavat nykyään spiritismin oppeja. Usko spiritistisiin ilmiöihin avaa oven hengille, jotka johtavat harhaan, ja opeille, jotka ovat peräisin pahuuden voimista. Edetessämme pitemmälle lopunajassa pahojen enkelien vaikutus tulee yhä huomattavammaksi eri kirkkokunnissa. (5.Moos.18:10-12; 2.Tess.2:9)

* Ehtoollinen

Katolinen kirkko opettaa, että ehtoollisleipä ja viini muuttuvat Jeesuksen ruumiiksi ja vereksi, kun pappi kohottaa ne ilmaan siunatakseen ne, ja että Jeesus uhrataan uudelleen jokaisella ehtoollisella. Siksi ehtoollista kutsutaan messu-uhriksi. Tämä on yksi Katolisen kirkon "iljetyksistä". Raamattu sanoo, että Jeesus uhrattiin kaikkien puolesta vain kerran, ja että ehtoollista tulee viettää Jeesuksen hankkiman pelastuksen muistoksi. (Hepr.9:24-28; 1.Kor.11:23-26)

On monia esimerkkejä, jotka osoittavat, että myös luopioprotestantismi tulee lähitulevaisuudessa hyväksymään katolisen ehtoolliskäytännön.

* Yhteisjulistukset

Olemme jo puhuneet jotain vääristä opeista (päihdyttävä viini), jotka ovat hiipineet muihinkin kirkkokuntiin. On valitettavaa, että Luterilainen ja Katolinen kirkko allekirjoittivat 31.10.1999 yhteisjulistuksen koskien vanhurskauttamisoppia. Monet luterilaiset eivät edes tiedä, mitä kyseinen sopimus tarkoittaa. Kirkkojen vallanpitäjät ovat päättäneet siitä suurten kirkkoneuvostojen välityksellä kansan tietämättä. Yhteisjulistus sanoo m.m., että me olemme yhtä aikaa syntisiä ja vanhurskaita. Kuitenkin Raamattu sanoo, että vastaanotettuamme Jeesuksen emme enää ole syntisiä vaan vanhurskaita. (1.Joh.1:9) Jos olemme jatkuvasti syntisiä, kukaan ei voi pelastua, sillä Raamattu sanoo, ettei mitään epäpyhää ole pääsevä Jumalan valtakuntaan, ja että Jeesus tuli pelastamaan ihmiset synnis eikä synnis. (Ilm.21:27; Matt.1:21)

* Vanhurskauttaminen sakramenttien välityksellä

Yhteisjulistus sanoo myös, että uskovat ovat vanhurskaita, koska Jumala antaa heille synnit anteeksi sanan ja sakramenttien kautta. Emme voi saada anteeksiantoa emmekä tulla vanhurskaiksi erilaisten toimitusten (sakramenttien) välityksellä. Tuollainen opetus on katolilaisuutta ja pohjautuu 1500-luvun Trenton kirkolliskokoukseen. Miksi luterilaiset ovat palanneet Roomaan tässä tärkeässä kysymyksessä? Kaste ja ehtoollinen, jotka juuri ovat n.k. sakramentteja, ovat vertauskuvallisia toimituksia. Emme saa asettaa mitään Kristuksen ja itsemme väliin _ emme mitään, mikä muka pelastaisi tai vanhurskauttaisi meidät. Ainoastaan menemällä synteinemme suoraan Jeesuksen Kristuksen luo voimme tulla vanhurskaute-tuiksi.

* Lapsikaste

Yhteisju-listus sanoo edelleen, että "ihmiset, jotka kuulevat ja uskovat, tulevat vanhurskautetuiksi kasteen kautta". Tiedämme. että veden pirskottaminen pikkulapsen päähän on "pääsylippu" sekä Katoliseen että Luterilaiseen kirkkoon. Pienellä lapsella ei voi olla minkäänlaista uskoa. Ei ole myöskään oikein, että joku toinen uskoo lapsen puolesta. Raamattu sanoo, että usko tulee Jumalan sanan julistamisen kautta ja että, joka uskoo evankeliumin ja saa kasteen, tulee pelastumaan..(Room.10:17; Mark.16:15,16) Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan ja ihmisen välillä (1.Piet.3:21). Pieni lapsi ei voi ymmärtää, mitä liiton pitäminen merkitsee. Ensin täytyy kuulla evankeliumi ja vasta sitten ottaa kantaa, haluaako käydä hyvän omantunnon liittoon Jumalan kanssa vai ei. Raamatullinen kaste tapahtuu veteen upottamalla, jolloin vertauskuvallisesti vanha syntielämä haudataan, ja tilalle nousee uusi elämä Kristuksessa (Room.6:3-6).

Charta Oecumenica

Yhteisjulistus on hämäävä asiakirja eikä mikään "näin sanoo Herra". Viime aikoina Euroopan suuret luterilaiset ja katoliset järjestöt: CEC (Conference of European Churches) ja CCEE (Catholic Bishops' Conferense of Eorope) ovat sopineet uudesta ekumeenisesta asiakirjasta nimeltä Charta Oecumenica. Useassa kohdassa se on miltei kopio Katolisen kirkon ja jesuiittojen suunnitelmasta vuodelta 1995. Selostus tuosta Jesuiittojen yleiskokouksesta osoittaa, että olemme menossa täydellistä kirkkojen yhteyttä kohti. Yhteys tulee toteutumaan Katolisen kirkon arvovallan alla. Charta Oecumenica toistaa yleiskokousta. Esim. "aikomuksemme on työskennellä yhdessä kaikessa, missä mitkään syvälliset oppierimielisyydet eivät vaadi meitä toimimaan erillään, kunnes saavutamme täydellisen kirkkojen yhteyden."

Tämän saavuttamiseksi edetään DIALOGISSA (keskusteluyhteydessä), joka antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden kertoa omasta uskosta. Kokoonnutaan yhdistävien asioiden ympärille ja jätetään erimielisyydet sivuun. Todellinen Kristuksen opetuslapsi haluaa ottaa huomioon koettelevatkin totuuskohdat ja rukoilla Jumalalta apua päästäkseen sopusointuun hänen tahtonsa kanssa.

Charta Oecumenica haluaa edistää ekumeniaa kaikessa koulutuksessa, erityisesti kristillisessä ja teologisessa koulutuksessa. Miten voimme suojella nuoriamme tällaiselta yhdenmukaistetulta ekumeniselta/katoliselta vaikutukselta?

Charta Oecunenica suosittelee rukousta kootakseen kristikunnan ekumenian lipun alle. Asia ilmaistaan näin: "Yhdessä rukoileminen on itse ekumenian sydän". Rukous on tärkeää, mutta ymmärrämme, että tällaisten suositusten takana on tietty suunnitelma.

Charta Oecumenica ottaa kantaa myös "yhteisevankeliointiin ja Euroopassa tehtävään lähetystyöhön". Ei tulisi evankelioida "varastaakseen" jäseniä muilta seurakunnilta. Jotka hyväksyvät Charta Oecumenican, allekirjoittivat, etteivät kehoita ihmisiä muuttamaan kirkollista jäsenyyttään. Tällainen sopimus lopettaa vapauden julistaa ja kutsua ulos "Babylonista". Tällaisesta menettelystä haluamme varoittaa voimakkaasti!

USKONNONVAPAUS ON VAARASSA CHARTA OECUMENICAN MYÖTÄ!

Olemme menossa uskomattoman vaikeita aikoja kohti! On selvää, että kristikunnassa suositaan valtakeskittymiä ja kehoitetaan tekemään ero kirkkokuntien ja lahkojen välillä. Pysykäämme kuitenkin Paavalin seurassa ja kulkekaamme sitä tietä, jota sanotaan lahkoksi. (Ap.t.24:14) Älkäämme salliko valtakeskittymien sitoa itseämme.

Porton Tyttäret Huomaamme, että Luterilaisesta kirkosta on tullut porton tytär, samoin kuin kaikista kirkkokunnista, jotka solmivat sopimuksia ja allekirjoittavat yhteisjulistuksia Katolisen kirkon kanssa ja jotka pitävät kiinni valheellisista oppilauseista. (Ilm. 17:5)

Sana "Baabel" ja "Baabelin torni" esiintyy ensimmäisen kerran 1. Mooseksen kirjan 10. ja 11. luvussa. Nimrodin valtakaudella rakennettiin Baabelin torni. Alusta alkaen "Babylon" on merkinnyt kapinaa Jumalan herruutta vastaan. Ihmiset tavoittelivat asemaa, joka kuului yksin Jumalalle. Baabelin torni rakennettiin, jotta ihmiset voisivat omin avuin yltää Jumalan luo. Tällä tavalla Babylonista tuli kaikkien väärien ja omien tekojen kautta pelastumista opettavien uskontojen äiti. Jumalattomuus ja vallan keskittäminen saivat alkunsa Babylonissa. Siksi Jumala sekoitti ihmisten kielet ja hajoitti heidät yli kaiken maan. Nimi "Babylon/Baabel" tarkoittaa sekoitusta. (1.Moos.11:5-9)

Myös Babylonin kaupungilla, jonka loistoaika oli n. 600 vuotta e.Kr., oli luopumuksen ja sekaannuksen tuntomerkit. Sekin sorti Jumalan kansaa, ja Raamattu antaa silloiselle kansalleen seuraavan kehoituksen:

"Paetkaa Babylonista, kaikki jotka suinkin voitte! Pelastakaa henkenne, ettette joutuisi tuhoon, kun kaupunki saa rangaistuksen syntiensä tähden. On tullut aika, jolloin Herra kostaa, hän kostaa sille sen tekojen mukaan. Me yritimme parantaa Babylonia, mutta se ei toipunut." (Jer.51:6,9)

Babylonin "kukistuminen" (Ilm.14:8) tarkoittaa Babylonin hengellistä kukistumista/kaatumista eli LANKEAMISTA, niin kuin vuodelta 1642 olevassa Bibliassa ( Biblia, koko pyhä Raamattu suomeksi) on kyseinen teksti käännetty. "Ja toinen engeli seurais/sanoden: Langeis/langeis Babylon/se suuri kaupungi."

Ilmestyskirjan sonoma Babylonista on vertauskuvallista. Se kuvaa kirkkokuntaa, joka on kerran tuntenut totuuden mutta joka on langennut siitä. Se antaa kuvan hengellisestä turmeluksesta, joka on saanut sijan kristillisyydessä. Jumala suuntaa syytöksensä ja nuhteensa langenneelle kristillisyydelle. Luterilaiset kirkot ovat esimerkki tästä luopumuksesta. Martti Lutherilla oli aikanaan ankara välienselvittely paavinvallan kanssa, mutta nykyään Luterilainen kirkko on liittoutunut Rooman kirkon kanssa useissa tärkeissä opinkohdissa. Tulevaisuudessa tulemme näkemään, miten luopumus etenee.

"Babylon" on siis kuva langenneesta seurakunnasta, joka viettelee ja johtaa harhaan kansoja. Kavala babylonialainen seurakunta on Katolinen kirkko, sillä juuri siihen sopivat kaikki Raamatun antamat Babylonin tuntomerkit aina vanhasta Baabelista alkaen. Sitä mukaa, kun Luterilaiset kirkot ovat tulleet "Babylonin" kaltaisiksi, ne ovat tulleet osaksi "Babylonia". Raamattu osoittaa, että lankeemus tulee olemaan suuri sekä Katolisessa että Luterilaisessa kirkossa - samoin kuin kaikissa muissakin kirkkokunnissa, jotka seuraavat samoja jälkiä. Lähitulevaisuus paljastaa tämän.

Huolimatta hengellisestä pimeydestä ja Jumalasta vieraantumisesta, joka leimaa "Babylonin" muodostavia kirkkokuntia, suuri osa Kristuksen todellisista seuraajista on yhä niiden piirissä. Monet heistä eivät ole vielä ymmärtäneet aikaamme koskevia erityisiä totuuksia. Useat ovat tyytymättömiä ja kaipaavat kirkkaampaa valoa. Turhaan he etsivät Kristuksen kuvaa niistä kirkkokunnista, joihin kuuluvat. Sitä mukaa kuin nämä kirkkokunnat etääntyvät totuudesta ja liittyvät tiiviimmin maailmaan, näiden kahden ryhmän välinen ero kasvaa. Lopulta tapahtuu täydellinen välien rikkoutuminen. Koittaa aika, jolloin Jumalaa yli kaiken rakastavat eivät enää voi pitää yhteyttä niihin, jotka

"rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa" ja jotka "ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman". (2.Tim.3:4,5)

Lopunaikaa koskeva Raamatun kehoitus on selvä:

Ykseys Kristuksessa Ekumeeninen (kirkkojen keskeinen) liike yrittää sovitteluratkaisuilla ja enemmistöpäätöksillä löytää kohtia, joista on edes jonkinlainen yksimielisyys ja jättää koettelevat totuuskohdat sikseen. Raamattu opettaa, että Jumalan sanaa noudattamalla pääsemme todelliseen ykseyteen.

Ykseyden tulee rakentua vain Sanan pohjalle. Sen tulee olla ykseyttä Kristuksessa.

Jeesus sanoo: "Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut." (Joh.17:21-23)

Jumalan lapsilla on halu olla yhdessä ja saavuttaa ykseys Kristuksessa. Se saavutetaan Jumalan normien ja ehtojen pohjalta eikä ihmisten sovitteluratkaisujen tai enemmistöpäätösten kautta, koska ne eivät useinkaan perustu sanoille "näin sanoo Herra"

Lähtekää Babylonista

Raamattu kuvaa lopunajan tilaa näin:

"Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään." (Ilm.18:3)

Tilanne on synkkä, mutta pimeydessä on valoa. Jumalalla on vielä kansaa "Babylonissa", ja he tulevat saamaan voimakkaan kehoituksen ajan lopussa. Syntyy liike, jonka vertauskuvana on enkeli, joka kuuluttaa voimakkaalla äänellä "Babylonin" synnit.

Enkelin sanoma kuuluu:

"Lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ettette joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään."( Ilm.18:4)

Tämä kuulutus yhdessä "kolmannen enkelin sanoman" kanssa on viimeinen varoitus ihmiskunnalle. Jos katsot kuuluvasi Jumalan kansaan, sinun tulee ottaa vastaan tämä varoitus ja lähteä ulos ekumeenisesta, harhauttavasta liikkeestä.

Seuraavaksi tutustumme "kolmannen enkelin sanomaan", jota julistetaan juuri nyt ennen armonajan loppua ja Jeesuksen takaisintuloa.

Kolmas sanoma

"Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: "Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa pyhien enkelien ja Karitsan edessä. *Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti*. Heille ei ole päivän, ei yön lepoa - ei niille, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen." (Ilm.14:9-12)
**Oikeampi ajatus olisi: Tuli, joka ihmisiä kiduttaa, tekee heistä lopun ikuisesti

Jumalan Sinetti vai Pedon Merkki

"Pedon merkki" tai "Jumalan merkki" - tässä viimeisten päivien valinta. Kysymyksessä on kuuliaisuus joko Jumalaa tai ihmistä kohtaan. Jumalan sinetti on lepopäiväkäskyssä, joka kuuluu seuraavasti:

"Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen."(2.Moos.20:8-11)

Lepopäiväkäskyssä on Jumalan sinetti, johon sisältyy lainantajan nimi, arvo ja hallinta-alue. Tekstin mukaan hänen nimensä on "Herra", hänen arvonimensä on Luoja, koska hän "teki" kaiken ja hänen hallinta-alueensa on "taivas", "maa", "meri" ja "kaikki, mitä niissä on". Tämän tekstin Katolinen kirkko on jättänyt katekismuksensa käskyistä pois. Se on poistanut sanat, jotka vahvistavat Jumalan lainantajaksi. Tällä tavalla se on ottanut vapauden olla itse lainantaja ja muuttaa käskyjä, kuten katekismuksen käskyistä huomaamme. Mutta muistakaamme Jeesuksen sanat:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut."(Matt.5:17,18)

Katolinen kirkko on poistanut lepopäiväkäskystä melkein kaiken tekstin myös sen osan, jossa kehoitetaan kumartamaan Jumalaa sapattina Raamatun mukaan viikon seitsemäntenä päivänä eikä sunnuntaina, joka on Raamatun mukaan viikon ensimmäinen päivä. Myös luterilaisessa katekismuksessa on vain nämä sanat: "Muista pyhittää lepopäivä." Tästä ei käy ilmi, mikä päivä on lepopäivä. Näin luterilainenkin kirkko on valinnut ihmistekoisen lepopäivän eikä Raamatun lepopäivää.

Lepopäivän muuttaminen sapatilta sunnuntaille tapahtui yli tuhat vuotta ennen uskonpuhdistuksen aikaa. Nykyään todella harvat tietävät tästä väärennöksestä, ja monet luulevat sunnuntaita Raamatun lepopäiväksi. Papit ovat johtaneet kansan harhaan, kun he eivät ole julistaneet sanaa selvästi ja puhtaasti Raamatun mukaan.

Dies Domini

Paavi Johannes Paavali II myöntää paimenkirjeessään "Dies Domini" (toukokuu 1998), että alkuperäinen lepopäivä on sapatti mutta sanoo koitenkin, että "kristityt, jotka ovat kutsutut julistamaan Kristuksen veren kautta voitettua vapautta, tunsivat omistavansa arvovallan muuttaa sapatin pyhyys ylösnousemuspäivälle." Paavi puhuu myös "sunnuntaihin liittyvästä hengellisestä ja pastoraalisesta rikkaudesta, jonka on saatu perinteen kautta." Siis arvovallan tunteminen oikeutti tekemään muutoksen Jumalan pyhään lakiin, ja sunnuntain vietto lepopäivänä perustuu perinteeseen.

"Sunnuntai on katolinen asetus, ja vaatimusta sen pyhittämisestä voidaan puolustaa vain katolisin perustein." (The Catholic Press, Sydney, Australia, elokuu 1900) Kaikki Raamatun antamat tuntomerkit antikristillisestä vallasta eli "pedosta" sopivat paavinvaltaan. Uskonpuhdistajat sanoivatkin suoraan, että paavilla on Antikristuksen tuntomerkit. Näin on kirjoitettu myös Augsburgin Uskontunnustuksessa s.539.

Olemme jo todenneet, että Katolinen kirkko on poistanut Jumalan sinetin/merkin katekismuksensa käskyistä ja monissa lausunnoissaan korottanut sunnuntain arvovaltansa merkiksi, ja että muut kirkkokunnat tunnustavat sen arvovallan pyhittämällä sunnuntaita. (H.C. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons and The Douay Catechism s. 59)

Herran Päivä

Katolinen kirkko ja monet protestanttiset kirkkokunnat kutsuvat sunnuntaita "Herran päiväksi", vaikka Raamattu sanoo, että sapatti on "Herran pyhäpäivä". (Jes.58:13)

Ehtoollinen ja Sunnuntain Pyhittäminen

Paimenkirjeessään "Dies Domini" paavi Johannes Paavali II kehoittaa pappeja viettämään ehtoollista joka sunnuntai. Hän siis kehoittaa kansaa noudattamaan kahta epäraamatullista tapaa yhtä aikaa; katolista ehtoollista ja väärennettyä sapattia. Huomaamme yhä selvemmin, miten asiat kärjistyvät. Toisessa paimenkirjeessään, nimeltä "Ad Tuendam Fidem" (28.05.1998), paavi kirjoittaa, että niitä, jotka eivät ole kuuliaisia katolisille periaatteille "tullaan rankaisemaan harhaopista". Nämä lausunnot ovat kuin tuulahdus menneisyydestä. Mutta älkäämme säikähtäkö! Niillä, joita Kristus johtaa, on vahvin puolellaan. Hän antaa lapsilleen voimaa kestää uhkauksien ja vainojenkin edessä.

Pedon Luku

Vihkossa "Varoitus valtaeliitistä ja uudesta maailmanjärjestyksestä" esitetään 16 pedon tuntomerkkiä. Ne kaikki sopivat Katoliseen kirkkoon myös pedon luku 666. Raamattu sanoo, että se on "ihmisen luku". Se ei ole mikään numerokoodi. Jotka sanovat numero-koodijärjestelmää tai mikrosirua "pedon merkiksi", johtavat kansan harhaan. Niillä ei ole pedon merkin kanssa mitään suoranaista tekemistä. On mahdollista, että elektronista järjestelmää tullaan käyttämään ihmisten kartoittamiseen ja huolehtimaan siitä, että pedon merkistä kieltäytyvät eivät saa ostaa eivätkä myydä.

Raamattu sanoo siis, että 666 on ihmisen luku. Kuka on tämä ihminen?

Kaikilla paaveilla on yhteinen arvonimi: VICARIUS FILII DEI, joka merkitsee "Jumalan Pojan sijainen" maan päällä. (Our Sunday Visitor/katolinen viikkolehti; Bureau of Investigation, Huntington, Ind.,18.04.1915)

Latinalaisilla kirjaimilla on määrätyt lukuarvonsa. Sijoittamalla nämä arvonimen kirjaimiin, saadaan summaksi 666.

( V ja U =5, I=1, C=100, A=0, R=0, S=0, F=0, L=50, D=500, E=0 )

"Pedon luku", "pedon merkki" ja "pedon kuva" ovat vain osa pedon tuntomerkeistä. Kaikkien tuntomerkkien tulee sopia samaan valtatekijään. Ja todellakin ne kaikki sopivat paavinvaltaan. Luther ja muut uskonpuhdistajat olivat oikeassa sanoessaan, että paavi kantaa Antikristuksen tuntomerkkejä.

Otsassa tai Kädessä

Raamattu sanoo, että pedon merkki otetaan otsaan tai käteen:

"Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku." (Ilm.13:16,17)

Raamattu selittää itse itseään ja osoittaa, että otsa/pää kuvaa ajatuksia ja käsi tekoja. (5.Moos.6:6-9; 2.Moos.13:8-10)

Ne, jotka tietävät mikä pedon merkki on ja mistä siinä on kysymys ja silti mielessään valitsevat noudattaa paavinvallan sunnuntaikäskyä, ottavat pedon merkin otsaansa. Ne, jotka ottavat sen käteensä, osoittavat teoillaan, minkä valinnan ovat tehneet. He tekevät työtä Herran sapattina ja lepäävät sunnuntaina, vääränä sapattina. Molemmissa tapauksissa vastaanotetaan "pedon merkki".

Lyhyesti sanottuna: "pedon merkin" vastaanottaminen tarkoittaa pedon kanssa samaan päätökseen tulemista ja samojen aatteiden puolustamista vastarinnassa Jumalan sanalle.

Kun enemmistö uskollisena maallisille valloille hyväksyy "pedon merkin", pieni vähemmistö valitsee olla uskollinen Jumalalle ja pitää hänet auktoriteettinaan. He saavat "Jumalan sinetin".

Niille, jotka ottavat "pedon merkin", kuuluu taivaasta varoitus:

"Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan." (Ilm.14:9,10)

"Kukaan ei joudu alttiiksi Jumalan vihalle ennen kuin on ymmärtänyt totuuden ja siitä huolimatta hylännyt sen. Monilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla ajallemme tarkoitettua erityissanomaa. He eivät ole ymmärtäneet velvollisuuttaan ojentautua neljännen käskyn, sapattikäskyn, mukaan. Hän, joka tuntee jokaisen ihmisen ja punnitsee kaikki vaikuttimet, ei halua, että yksikään, joka tahtoo tuntea Jumalan tahdon, tulisi petetyksi kyseisessä asiassa. Kenenkään ei ole pakko seurata sokeasti ihmiskäskyjä. Jokainen tulee saamaan valoa tehdäkseen oikean valinnan harkintansa mukaan."(Suuri taistelu, lyhyt laitos s. 382)

Valitettavasti aivan liian monet antavat periksi viranomaisten painostukselle ja ottavat pedon merkin osittain työn menettämisen osittain ruuan ja vaatteiden puutteen pelosta. Mutta todellinen Kristuksen opetuslapsi luottaa siihen, että Jumala auttaa häntä viimeisen kriisin läpi näissäkin asioissa.

Minkä Auktoriteetin Sinä Valitset?

Tämä vihkonen asettaa sinut valinnan eteen - kummanko auktoriteetin sinä valitset: Jeesuksen, joka asetti sapatin vaiko paavinvallan, joka vaatii sunnuntain pyhittämistä. Tässä yhteydessä haluamme antaa pienen selonteon: Jeesus oli mukana luomistyössä, sillä Raamattu sanoo, että "kaikki on luotu hänen kauttaan".( Joh.1.1-3, 14; Hepr 1:2) Hän oli mukana asettamassa sapattia ja Raamattu kutsuukin Jeesusta "sapatin Herraksi". (Mark.2:28)

Siis, jos joku muuttaisi lepopäivän, tekijän täytyisi olla itse Jeesus Kristus. Voitko kuitenkaan löytää yhtäkään Jeesuksen sanaa, joka kehoittaisi lopettamaan sapatinvieton ja viettämään sen sijaan sunnuntaita lepopäivänä? Olemme jo aikaisemmin lukeneet Jeesuksen sanat, ettei piirtoa eikä kirjaintakaan häviä laista. (Matt.5:18) Lisäksi Raamattu sanoo:

"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti." (Hepr.13:8)

Näin ollen Jumalan laki on voimassa sapattikäsky mukaanluettuna.

Sen tähden kysymyksemme kuuluu: Kummanko auktoriteetin sinä valitset?

Raamattu ennustaa tämän kysymyksen tulevan esille lopunaikana. Haluatko kumartaa petoa ja sen merkkiä, sunnuntailepopäivää, vai Jumalaa ja olla hänelle kuuliainen pitämällä sapattia? (Ilm. 13:15-17; 14:9-12)

Jokainen tulee tekemään valintansa, kun asiaa on riittävästi valaistu. Tämä kirjoitus osaltaan selventää valintaa. Voit lukea aiheesta lisää kirjasta SUURI TAISTELU tai painatteesta VAPAUS VAARASSA.

Sapatti tulee olemaan suuri uskollisuuden koe, sillä taistelu koskee juuri tätä totuuskohtaa. Maailman joutuessa ratkaisevaan kokeeseen vedetään raja Jumalan palvelijoiden ja hänen vastustajiensa välille. Väärän sapatin viettäminen - maan lakien mukaisesti mutta ristiriidassa neljännen käskyn kanssa - on uskollisuudentunnustus sille vallalle, joka vastustaa Jumalaa. Oikean sapatin pyhittäminen kuuliaisena Jumalan käskylle on uskollisuuden osoitus Luojalle. Kun toinen ryhmä hyväksyy uskollisuuden merkin maallisille valloille ja siten vastaanottaa "pedon merkin", toinen ryhmä valitsee kuuliaisuuden Jumalan auktoriteetille ja saa "Jumalan sinetin".

Jumalan Sinetti Otsassa

Vaikka Jumalan fyysinen merkki on lepopäiväkäskyssä ja vaikka hän sanoo, että sapatti on merkki hänen ja hänen kansansa välillä (Hes.20:12,20), ymmärrämme että se sinetti, jonka Jumalan lapset saavat otsaansa juuri ennen taistelun päättymistä maan päällä on erikoislaatuinen. Tämä sinetöiminen tehdään eloon jääville ja taistelussa "pedon merkkiä" vastaan voittaville uskoville.

"Jumalan sinetti" on hänen lapsilleen antamansa hyväksynnän merkki. Raamattu sanoo, että niille, jotka kääntyvät ja uskovat Kristukseen, on luvattu Pyhä Henki sinetiksi. Pyhä Henki on uskovan elämässä sinettinä niin kauan kuin tämä pysyy Kristuksessa ja tekee Jumalan tahdon. (Ef.1:13; Ap.t.5:32)

Seuraavaksi tutkimme sinetöimistä, jonka enkeli suorittaa juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa. Raamatun mukaan Jumalan enkeli painaa sinetin niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat Jumalan kansan hengellisten johtajien tekemiä "iljettävyyksiä". "Jumalan sinettiä" ei voida nähdä ihmissilmin, mutta enkelit näkevät sen. (Hes.9:4-6) Jumalan sinetti on sekä älyllisen että hengellisen totuuden vahvistaja, niin ettei Jumalan lasta voida horjuttaa. (Ilm.14:1-6)

Jotka eivät luota itseensä, vaan nöyrtyvät Jumalan edessä ja elävät sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa Pyhän Hengen sisäisen voiman avulla, vastaanottavat taivaallisen leiman ja valmistuvat vastaanottamaan Jumalan sinetin. Kun leima on painettu otsaan, luonne säilyy puhtaana ja tahrattomana halki ikuisuuksien. Mikään ei voi vahingoittaa sinetöityjä vitsausten aikana, ja he ovat mukana joukossa, jonka Kristus tulee noutamaan taivaaseen.

Raamattu paljastaa siis, että "pedon merkki" asetetaan ennen armonajan päättymistä ja ennen Jeesuksen takaisintuloa. (Ilm. 13:1-16). Siksi Johannes näki:

"niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet." (Ilm.15:2) (VRK)

Johannes sai nähdä myös niiden, jotka olivat saaneet voiton pedon merkistä, seisovan Jeesuksen valtaistuimen edessä taivaassa. (Ilm.4:2; 7:9) HE OLIVAT VOITTANEET.

Se merkitsee, että he olivat olleet taistelussa. Jeesuksen takaisin tullessa elävät pelastetut ovat käyneet läpi suuren pedon merkki - koettelemuksen. "Jumalan sinetti" vai "pedon merkki" - tämä tulee olemaan suuri koe, joka ratkaisee ikuisen kohtalomme. Jumalan kansan täytyy läpikäydä se ennen sinetöintiä. Jumalan lain kunniottajat ja väärän sapatin vastustajat asettuvat Jumalan lipun alle ja vastaanottavat "elävän Jumalan sinetin". Jotka kääntyvät pois jumalallisesta totuudesta ja hyväksyvät sunnuntaisapatin, ottavat vastaan "pedon merkin".

Nyt on valmistautumisen aika. Jumalan sinettiä ei paineta epäpuhtaan, kunnianhimoisen eikä maailmaarakastavan henkilön otsaan ei myöskään valehtelijan eikä petturin otsaan. "Jumalan sinetin" vastaanottajan tulee olla virheetön ja tahraton Jumalan edessä - niin kuin sen, jonka päämääränä on taivas.

Sunnuntailiike Vaikuttaa Jo

Sunnuntailiike on käynnissä yli koko maailman. Paavi Johannes Paavali II korostaa sunnuntaita lepopäivänä. Suuret uskonnolliset järjestöt, kuten "The Christian Coalition", vaativat paluuta kymmenen käskyn noudattamiseen. EU:ssa protestantit ja katoliset yrittävät löytää yhdistäviä tekijöitä, ja sunnuntai on juuri sellainen. Euroopan kirkkojen liitto, CEC, haluaa liittää kirkkokunnat yhteen katolisen mallin mukaan, ja sunnuntai on jälleen polttopisteessä. Kun Harald tuli Norjan kuninkaaksi, hän halusi järjestää kruunaustilaisuutensa sunnuntaina vahvistaakseen näin sunnuntain asemaa lepopäivänä. Piispat ja papit kaipaavat uudistettua sunnuntainviettoa. Jotkut haluaisivat kansanliikkeen lepopäivän tueksi, ja toiset tahtoisivat sakottaa lepopäivärauhan rikkomisesta. Piispat ja papit yhdistyvät ammattiyhdistysten, ympäristöliikkeiden ja erilaisten elinkeinoelämän alojen kanssa turvatakseen sunnuntain asemaa ja tehdäkseen siitä toisenlaisen päivän. Vaikuttimet saattavat olla hyviä ja ajatus lepopäivän sisällön parantamisesta on kaunis - tarvitsemmehan me rentoutumista, lepoa, hengellistä ja ruumiillista uudistumista - mutta kun tunnustukselliset kristityt haluavat korostaa lepopäivän merkitystä, tulee lepopäivän olla sama, jonka Luoja itse pyhitti ja siunasi, siis sapatti, Raamatun mukaan viikon seitsemäs päivä. Sitä paitsi ei ole oikein pakottaa viettämään viranomaisten määräämää lepopäivää. Lepopäivän pyhittämisen tulee olla vapaaehtoista eikä pakotettua. Raamattu sanoo kuitenkin, että omantunnonvapaus tässä asiassa tullaan valitettavasti murtamaan. Jo nyt kaavaillaan uskontopakkoa.

Pedon Merkki Tulee Pian

"Pedon merkki" toteutuu vasta, kun sunnuntaita lain avulla pakotetaan pitämään lepopäivänä, ja se tapahtuu mitä todennäköisimmin lähitulevaisuudessa.

Koska sinä tiedät nyt tehdystä väärennöksestä, sinun tulee tehdä valintasi tänään. On ratkaisevan tärkeää asettua kokonaan Jumalan puolelle tässä kysymyksessä, jotta saisimme Pyhän Hengen voimanlähteeksemme eteemme tulevissa valinnoissa ja koettelemuksissa.

Jäännös Kestää - He Pitävät Jumalan Käskyt Ja Heillä On Jeesuksen Usko

Raamattu kuvaa niitä, jotka eivät noudata ihmistekoista lepopäivää seuraavasti: "Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." Ilm.14:12 (VRK)

Sen tähden tuntekaamme Jumalan käskyt ja usko, joka Jeesuksella oli.

Raamattu paljastaa, että lopunaikana juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa tulee olemaan valtava hengellinen taistelu. Niitä, jotka eivät halua ottaa pedon merkkiä, tullaan painostamaan kaikin tavoin. Sana sanoo, etteivät he saa ostaa eivätkä myydä, ja että julistetaan käsky tappaa heidät. (Ilm.13:15,16) Koko maailma tulee ihmettelemään ja seuraamaan paavinvaltaa eli "petoa", mutta Jumalan kansan uskollinen jäännös ei anna periksi painostuksenkaan edessä. Tätä Raamattu tarkoittaa sanoessaan, että "he eivät ole saastuttaneet itseään naisten (=seurakunnat, 2.Kor.11:2) kanssa, sillä he ovat niinkuin neitsyet."(Ilm.14:4)

Toisin sanoen he eivät maista "Babylonin päihdyttävää viiniä". He julistavat "kolmen enkelin sanomaa" selkeällä äänellä ja ilmentävät Jumalan luonnetta elämässään. He eivät anna itsekkyyden hallita itseään vaan seuraavat Jumalan tietä Pyhän Hengen opastuksella. Tästä Sana sanoo:

"he seuraavat Karitsaa ( Kristusta ), minne hän meneekin...valhetta ei heidän suustaan ole kuultu, he ovat puhtaita ja virheettömiä." (Ilm. 14:4,5)

He ovat pyhittäneet elämänsä Kristukselle, ja he ovat saaneet elämänsä voimanlähteeksi Pyhän Hengen voidakseen elää oikein Jumalan ja ihmisten edessä.

Sanan mukaan he ovat virheettömiä. Samaa vaadittiin vanhassa liitossa uhrikaritsoilta, jotka viittasivat Kristukseen. Jumalan virheettömään Karitsaan. (1.Piet.1:18,19) Pyhän Hengen voimassa voimme heijastaa elämässämme Kristuksen luonnetta ja elää lankeamatta syntiin. Älkäämme ymmärtäkö väärin!!! Me voimme saavuttaa tällaisen elämän - EMME KUITENKAAN OMASSA VOIMASSAMME - vaan Jumalan voimassa, joka vaikuttaa meissä hänen tahtonsa tekemisen. (1.Piet.1:14-16; Fil.2:12,13) Raamattu esittää sinulle haasteen: jos tunnet itsesi arvottomaksi Jumalan edessä tai jos pelkäät tulevaisuutta, voit olla varma, että Pyhä Henki kutsuu sinua tulemaan syntitaakkoinesi Jeesuksen luo juuri nyt! Laske kaikki syntisi rukouksessa Jeesuksen jalkojen juureen, jotta hän voi sovittaa ne! Silloin hänen vanhurskautensa tulee sinun vanhurskaudeksesi. Rukoile Pyhän Hengen voimaa jatkaaksesi vaellustasi Kristuksen kanssa ja elääksesi vanhurskaasti. Jumalan armon avulla voimme olla valmiita, kun Jeesus tulee omiaan noutamaan.

Pedon Kuva

Koska paavinvalta täyttää Raamatun antamat tuntomerkit "pedosta", täytyy "pedon kuvan" olla paavinvallan jäljitelmä.

Pedon kuva tarkoittaa langennutta protestantismia, joka syntyy protestanttisten kirkkokuntien yrittäessä saada valtiovallan tukea pakottaakseen kansalle uskonnollisia sääntöjään. Monissa Euroopan maissa on valtiokirkkojörjestelmä; valtio ja kirkko toimivat yhdessä. Kirkko saa valtiolta apua päämääriensä ajamiseen. Tämä muistuttaa katolista järjestelmää. Pimeä keskiaika on esimerkki siitä, miten Katolinen kirkko käytti valtaansa ja kidutti toisinuskovia. Raamattu ennustaa samanlaisen vallan väärinkäytön toistuvan lopunaikana. (Ilm. 13:11-18)

Koska USA:n hallitusmuodossa ei ole valtiokirkkojärjestelmää, saattaa olla vaikea uskoa, että USA tulisi ottamaan käyttöön paavinvallan kaltaisen hallitustavan, mutta Raamattu vakuuttaa, että juuri niin tulee tapahtumaan. Uskonnollisen lainsäädännön kautta valtiovalta tulee käyttämään pakkoa sunnuntain saattamiseksi yleiseksi lepopäiväksi.

Saatat sanoa: Mutta USA:ssahan vallitsee uskonnonvapaus. Kyllä, Raamattu kuvaakin "toista petoa" (=USA) karitsana, jolla oli "kaksi sarvea" mutta "joka puhui niin kuin lohikäärme." (Ilm. 13:11) "Karitsa" kuvaa USA:n aikaisempaa historiaa - maata, jossa vallitsi uskonnonvapaus. Karitsan sarvet edustavat nuoruutta, viattomuutta, lempeyttä - kuvaavia ominaisuuksia Yhdysvalloille sen alkuvaiheessa 1700- luvun loppupuolella. Protestantismi ja tasavaltainen hallitusmuoto olivat sen perusperiaatteet. Uskonnonvapaus turvattiin niin, että jokaisella oli oikeus palvella Jumalaa omantuntonsa mukaan. Raamattu ilmoittaa, että tilanne kuitenkin muuttuu siten, että tämä valta tulee lopulta puhumaan kuin lohikäärme. Kansakunta puhuu lainsäädäntönsä ja oikeuslaitoksensa kautta.

Monet ovat huomanneet, miten USA:n kongressi on jo alkanut laatia uskontoa koskevia lakeja, mm. HR 2431, joka antaa erityiselle vastaperustetulle ministeriölle valtuuden valvoa uskonnollisia ryhmittymiä yli koko maailman. Niitä, jotka vainoavat toisin uskovia, tullaan rankaisemaan. Tämä erikoisministeriö ratkaisee, mikä on uskonnollista vainoa. Tullaanko esim. tätä lehteä pitämään Katolisen kirkon vainoamisena?

Amerikan perustuslaki kieltää uskontoa koskevien lakien säätämisen seuraavin sanoin: "Kongressi älköön hyväksykö mitään uskonnon julistamista koskevaa tai vapaata uskonnon harjoittamista kieltävää lakia." USA:n viranomaiset voivat antaa uskonnollisia määräyksiä vain sivuuttamalla nämä kansakunnan vapautta turvaavat lait. Näin on kuitenkin jo tapahtumassa. USA (toinen peto) tulee käyttämään kaikkea paavikunnan (ensimmäinen peto) valtaa tämän antaman mallin mukaan. Tällä tavalla USA tekee "pedon kuvan" parhaillaan.

USA:n Johdolla Sunnuntain Pyhityspakkoon

Useimmille tulee olemaan yllätys, että juuri USA tulee johtamaan "pedon merkin" käyttöönottoa (pakollista sunnuntain pyhittämistä) ja että muut maat tulevat seuraamaan sitä. Langenneen protestanttisuuden ja katolisuuden vallan vastustajia, "pedon merkistä" kieltäytyjiä tullaan pitämään kapinoitsijoina ja syyllisinä kaikkiin katastrofeihin ja onnettomuuksiin sekä maailmanrauhan rikkomiseen. Lopulta annetaan määräys tappaa heidät. (Ilm. 13: 11-16) Tässä tilanteessa Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, tulee vapauttamaan kansansa.

(Lue enemmän kirjasta "Suuri Taistelu", lyhyt laitos s. 358-368)

Kauhea Rangaistus

Raamattu paljastaa, että "pedon merkin" valitsijat tulevat saamaan kauhean rangaistuksen. He joutuvat kärsimään hirveitä tuskia "seitsemän viimeisen vitsauksen" aikana, jotka tulevat heti armonajan päätyttyä. (Ilm. 15:5-8)

Raamattu sanoo:

"Minä kuulin, kuinka temppelistä sanottiin kovalla äänellä seitsemälle enkelille: "Menkää! Tyhjentäkää Jumalan vihan seitsemän maljaa maan päälle!" Ensimmäinen enkeli lähti ja tyhjensi maljansa maan päälle. Silloin tuli pahoja märkiviä haavoja niihin ihmisiin, joilla oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa." (Ilm. 16:1,2)

Kaikki vitsaukset eli Jumalan vihan maljat kohtaavat niitä, jotka ovat ottaneet "pedon merkin", ja "Jumalan sinetin" saaneet säästyvät niiltä. (Ilm. 16:1-21) Tänä päivänä meitä kaikkia kohtaa paholaisen aiheuttamat kärsimykset, mutta Jumalan vitsaukset eivät kohdistu niihin, jotka ovat saaneet Jumalan hyväksymisen merkin, "Jumalan sinetin", niin kuin Israelin kansaakaan eivät kohdanneet Egypin seitsemän viimeistä vitsausta. (2. Moos.8:18,22 VKR)

Viimeinen rangaistus "pedon merkin" ottaneille ihmisille on kuitenkin pahin. Saatana ja kaikki hänen puolelleen asettuneet ihmiset hävitetään tulella ja rikillä. Raamattu kuvaa sitä näin:

"Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan; he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema." (Ilm.21:8)

Jotka ovat vastustaneet Jumalaa, tuomitaan tekojensa mukaan ja poltetaan kuin oljet. Heidät kaikki tuhotaan: (Ilm.20:11-15; Mal.4:1)

Tällainen on pahojen ja vääryyden puolelle asettuneiden ihmisten lopullinen hävittäminen. Sen jälkeen Jumala tulee luomaan uuden taivaan ja uuden maan, missä vanhurskaus vallitsee. Jumalan lapset pääsevät uuteen paratiisiin, uuteen Eedeniin, missä syntiä ei enää ole. He voivat jälleen puhua Jumalan kanssa kasvokkain, koska he ovat saaneet kirkastetun ruumiin. (1.Kor.15:50-54) Tämä on todella kokemisen arvoista! Nykyisen elämän vaikeudet eivät ole verrattavissa ihanuuteen, joka odottaa pelastettuja. Rukoilkaamme Pyhää Henkeä avuksemme päästäksemme sinne. Ajanmerkit osoittavat tuon ajan jo pian koittavan.

Pelastetut Aluksi Taivaaseen

Jeesuksen tullessa takaisin pelastetut temmataan ylös ja he menevät Jeesuksen mukana taivaaseen. Raamattu kuvaa sitä hetkeä näin:

"Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. (1.Tess.4:15-17; Fil. 3:20,21; Joh.14:1-3)

Jeesus ei tule alas maan päälle, vaan pelastetut temmataan ylös ilmaan kohtaamaan Herraa ja he nousevat sitten yhdessä taivaaseen. (Ilm. 15.:2)

Raamatun sanan mukaan pelastetut tulevat olemaan taivaassa 1000 vuotta. (Ilm. 20:4,5) Tuo ajanjakso tulee olemaan ihanaa aikaa, kun kaikki pelastetut saavat olla yhdessä Vapahtajansa, Jeesuksen Kristuksen kanssa, mutta se tulee olemaan myös vakavaa aikaa, sillä Raamattu ilmaisee, että pelastetut osallistuvat silloin maailman tuomitsemiseen. (1.Kor. 6:2) He tulevat näkemään, että jumalattomat ovat saaneet oikeudenmukaisen tuomion ja että Jumala on vanhurskas.

Tuhannen vuoden jälkeen jumalattomat herätetään haudoistaan, ja he saavat lopullisen tuomionsa. Heidät heitetään tulijärveen, niin kuin olemme jo aiemmin kuvanneet. (Ilm. 20:5-15)

Perehdy aikakarttaan!1. Jumalan sinetti: Ilm. 7: 2-4; Ilm. 14: 1-5; 2. Moos. 20. 8-11; Hes. 9:4
2. Pedon Merkki: Ilm. 13 (Erik. jakeet 16, 17); 5. Moos. 6: 6-8; Ilm. 15: 2; Ilm. 20: 4
3. Armonovi sulketuu: Ilm. 15. 8; Ilm. 22: 11
4. Seisemän viimeistä vitsausta: Ilm. 15: 2 - 16. 21
5. Jeesuksen toinen tulemus: Ap. t. 1: 9-11; Ilm. 1: 7; Ilm. 14: 14; Matt. 24: 27, 30, 31
6. Ensimmäinen ylösnousemus: 1. Tess. 4: 15-18; 1. Kor. 15: 51-55; Ilm. 19: 21; Ilm. 20. 6
7. Pelastetut taivaassa: Joh. 14: 1-3; Ilm. 20: 4, 6; Ilm. 15: 2-4; Ilm. 7: 9-17
8. 1000-vuotiskausi: Ilm. 20. 2-7
9. Jumalattomat kuolevat Jeesuksen tullessa: Ilm. 6. 15-17; Ilm. 20: 5a
10. Saatana enkeleineen sidottuna: Ilm. 20: 1-3; Jer. 4: 23-26
11. Uusi Jerusalem Laskeutuu: Sak. 14: 3-9; Ilm. 21: 2, 10
12. Tulijärvi: Ilm. 20. 7-9; Ilm. 20. 13-15; Ilm. 21: 8; Mal. 4. 1-4; Jes. 5: 24
13. Toinen ylösnousemus: Joh. 5: 28, 29; Ilm. 20: 5a
14. Uusi maa: Ilm. 21. 1-5; Ilm. 22: 1-5

Jumala Valvoo Kaikkea

Vaikka näyttää siltä, että tämän maailman valtiaalla on yliote, Jumala valvoo kuitenkin kaiken yläpuolella. Hän puuttuu asioiden kulkuun omalla ajallaan vapauttaakseen kansansa ja noutaakseen heidät luokseen taivaaseen. (Joh. 14:1-3) Raamattu kuvaa taistelun loppua näin:

"Minä näin kuin kristallisen meren, joka välkehti tulta. Tuon kristallimeren rannalla seisoivat pedosta voiton saaneet, ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa eivätkä ottaneet merkkiä, jossa on sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, ja Karitsan laulua: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias! Oikeat ja todet ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas." ( Ilm. 15:2,3 )

Kuka tulee voittamaan: "peto" (paavinvalta) ja sen liittolaiset, vai "Karitsa" (Kristus) ja hänen puolelleen asettuneet? Loppupäätelmä Ilm. 17: 4 : n mukaan kuuluu näin:

" Nuo kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen Herra ja kuninkaiden Kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut." (Ilm. 17:14)

Kristus ja hänen seuraajansa tulevat voittamaan edessämme olevan taistelun. Uskollisilla tulee olemaan Jeesuksen usko. Rakkaudesta Jumalaan ja Pyhän Hengen avulla he pitävät hänen käskynsä ei pakosta vaan iloiten. Raamattu sanoo:

"Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa." (1.Joh.5:2,3)

Kuka Pääsee Mukaan?

"Kolmen enkelin sanomaa" julistavat enkelit edustavat ihmisiä, jotka ovat omistaneet elämänsä Kristukselle. He kuuluttavat sanomaa voimakkaalla äänellä. Ääni on selvä ja kauaskantava Pyhän Hengen vaikutuksesta. Haluatko sinäkin olla mukana julistamassa "kolmen enkelin sanomaa"? Nyt on aika tehdä päätös. Jos tunnet olevasi Saatanan sitoma ja valtaeliitin kahleissa, rukoile Jumalalta voimaa päästäksesi vapaaksi. Raamattu antaa tällaisen kehoituksen:

"Toisenlaista paastoa minä odotan; että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet." (Jes. 58:6)

Sinun ja minun tulee rukoilla voimaa vapautuaksemme kaikista ihmisten päällemme asettamista ikeistä, jotka sotivat Jumalan sanaa ja Raamatun periaatteita vastaan. Ne yrittävät sitoa meidät tuhansin tavoin ihmisten sääntöihin, niin ettemme voi olla vapaita Herrassa. Voimme löytää todellisen vapauden vasta, kun alamme toimia yhdessä taivaalisten voimien kanssa ja niin voimme murtaa synnin ikeen. Lukekaamme uudelleen nuo rohkaisevat sanat:

"Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita." (Joh 8:36) ja "missä Herran Henki on, siellä on vapaus." (2.Kor.3:17)

Koska elämme lopunajassa ja armonaika päättyy pian, on luonnollista, että Jumalan kansa osallistuu tosissaan kutsumaan ihmisiä pois Saatanan ansoista ja kirkastamaan heille pelastuksen sanomaa. Raamattu nimittää lopunajan seurakuntaa "Laodikeaksi". (Ilm. 3:14-22) Se tunnistetaan velttoudesta ja penseydestä. Suurin osa kolmen enkelin sanomaan uskovista on penseitä tunnustajia, joilla on nimi mutta ei minkäänlaista intoa sanoman kaiuttamiseen. He eivät ole kylmiä eivätkä kuumia. He ottavat puolueettoman kannan ja luulevat, ettei heidän tarvitse tehdä mitään. He eivät halua kuolla itselleen. He uskovat olevansa rikkaita ja ettei heiltä puutu mitään, mutta hengellisesti katsoen he ovat köyhiä, sokeita ja alastomia. He eivät pysty näkemään itseään sellaisina kuin todellisuudessa ovat. Olemmeko me; sinä ja minä samanlaisessa penseässä tilassa?

Kiittäkäämme Jumalaa. Hän tarjoaa meille mahdollisuuden päästä tästä toivottomasta tilasta. Rakastaen ja hartaasti kehoittaen hän pyytää meitä kääntymään ja ottamaan vastaan silmävoidetta, joka on Jumalan Sanan puhetta omalletunnollemme Pyhän Hengen kautta. Tällä voiteella saamme hengellistä arvostelu - ja näkökykyä vastustaa Saatanan viekkaita hyökkäyksiä, huomata synti ja inhota sitä sekä nähdä totuus ja seurata sitä. Kun muutos on tapahtunut meissä, Jumala voi käyttää meitä uudella tavalla, ja me voimme olla hänen voimakkaita todistajiaan päättävässä työssä.

Toivomme, että sinäkin tahdot antaa elämäsi Jumalan palvelukseen ja olla mukana julistamassa "kolmen enkelin sanomaa" sekä elämälläsi että opetuksellasi. "Kolmen enkelin sanoma" on viimeinen armon ja varoituksen sanoma langenneelle maailmalle. Juhlallinen ja suuri vastuu lepää harteillamme. Meidän on tajuttava, että olemme tulossa maailman historian päätökseen. Kun armonaika loppuu ja Jeesus saapuu, pelastusmahdollisuutta ei enää ole. Meidän tulee vastata sydämessämme myöntävästi Pyhän Hengen kutsuun tänään. Kutsu on esitetty. Kuka vastaa? Toivottavasti mahdollisimman moni! Etuoikeutesi on olla mukana julistamassa "kolmen enkelin sanomaa". Sato on kypsää mutta työmiehiä on vähän, ja Jumala haluaa käyttää jokaista, joka antaa elämänsä hänelle. Tahdothan olla yksi heistä!

On tärkeää, että levitämme Jumalan viimeistä armon ja varoituksen sanomaa langenneelle maailmalle nyt, kun vielä on vapaus siihen. Toivomme kuulevamme sinusta.

Jos haluat tavalla tai toisella auttaa tämän tai muiden lehtisten jakamisessa, ota yhteyttä:

HELINÄ JOKINEN, KUOPPAJÄRVENTIE 124, 21500 PIIKKIÖ

Ystävällisin terveisin

Bente ja Abel Struksnes


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no