[Mene takaisin ensimmäiselle sivulle]

VAROITUS

KARISMAATTISTA
LIIKETTÄ!

Nykyään monet etsiytyvät karismaattisiin kokouksiin. Sellaisissa kokouksissa voi kokea ihmeitä, parantumisia, huutoja, katkonaista puhetta, symboolikosketuksesta johtuvia pyörtymisiä, suggeroivien sanojen hypnoottista toistoa, hysteeristä ja tahdotonta nauramista, mykkyyttä, kohotettuja käsiä, haltioitunutta käyttäytymistä

Vahva tunneperäinen päihtymys tulkitaan todistukseksi hengen läsnäolosta ja sen vaikutuksesta liikkeeseen kuuluviin. Uskallatko asettaa kyseenalaisiksi yllämainittuja ilmiöitä? Meillä ei ole oikeutta tuomita ihmisiä, mutta meillä on oikeus yrittää arvioida mitkä voimat ovat näiden ilmiöiden taustalla.

TUTKI

Raamattu kehoittaa meitä tutkimaan ja olemaan varuillamme. Ensimmäinen Johanneksen kirjeen 4:s luku, jae 1 kuuluu: «Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta.» Tutkijan ongelma on se, että hänet helposti leimataan arvostelijaksi, hajoittajaksi, tai sellaiseksi, jolla ei ole rakkautta jne. Mutta ne, jotka leimaavat toisia ihmisiä tällä tavalla, tuskin ostaisivat taloa tai omaisuutta sitä ensin tarkastamatta läpikotaisin. Tarkastelkaamme nyt karismaattista liikettä Jumalan sanan valossa.

Raamattu ilmoittaa meille kerta toisensa jälkeen että sekä Jumala, että Saatana voivat tehdä ihmetekoja kayttämällä ihmistä välikappaleena, koska naissä kokouksissa tapahtuu ihmeitä ja ihmetekoja, tulisi jokaisen olla künnostunut saamaan selville, mikä tulee Jumalalta, mikä Saatanalta.

USKOLLINEN PALVELIJA VAI PETOLLINEN TYÖNTEKIJÄ

Uudessa Testamentissa on useita esimerkkejä siitä, kuinka Jeesus ja hänen opetuslapsensa paransivat sairaita. Opetuslapset paransivat Jeesuksen nimessä.1 Jumalan Henki oli heidän kanssaan ja antoi voimia halvaantuneisiin käsivarsiin ja jalkoihin.

Raamattu kertoo myöskin toisesta voimasta, nimittäin saatanasta, joka myös pystyy tekemään ihmeitä inhimillisten välikappaleittensa kautta. Paavalin 2. kirjeessä Korinttilaisille, luku 11, jakeet 13 - 15 sanotaan: «Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun.»

IHMEET, MERKIT JA IHMETEOT!

Monet ymmärtävät nyt, että suuret mullistukset maailmassa ja muut ajan merkit osoittavat, että Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja saapuu pian takaisin. Mutta Raamattu muistuttaa meitä myös siitä, että Saatana tulee viettelemään ihmisiä kaikenlaisilla merkeillä ja ihmeillä ennen Jeesuksen takaisintuloa. Voimme lukea seuraavaa: «Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä.»2

Raamattu kertoo myöskin miten riivaajat viettelevät maan mahtimiehiä ja tekevät merkkejään aivan ennen Jeesuksen takaisintuloa.3

Ratkaiseeko kuulijoiden lukumäärä sen että
Raamatun kirkasta ja yksinkertaista totuutta julistetaan?
Jeesus itse sanoo: «Ei jokainen, joka sanoo minulle «Herra, Herra» pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä: «Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.» Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: «En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!» 4

On monia, jotka nykyaikana uskottelevat, että heidän sanomansa ja ihmetekonsa ovat Jumalasta. Mutta älkää uskoko jokaista henkeä vaan koetelkaa henkiä, ovatko ne Jumalasta. Jeesus sanoo, että me tulemme tuntemaan ne niiden hedelmistä.5 Me näemme, jos heidän elämänsä on yhtä Raamatun elämän mallin kanssa.

Raamattu antaa meille tietoa siitä että monet tulevat parantamaan Jeesuksen nimessä, profetoimaan Jeesuksen nimessä, ajamaan ulos pahoja henkiä Jeesuksen nimessä, tekemään merkkejä, ihmetekoja ja ihmeitä Jeesuksen nimessä, mutta Jeesus tulee sanomaan heille suurena päivänä: «Minä en ole koskaan tuntenut teitä.»

KUKA SAA JUMALAN HENGEN?

Ihmeet itsessään eivät ole todista siitä, että ne ovat Jumalasta. Erottaaksemme väärän aidosta ja sen mikä on Saatanasta siitä mikä on Jumalasta, Jeesus kehoittaa meitä ensin etsimään Jumalan valtakuntaa.6 Meidän tulee ensin oppia tuntemaan Jumalan tahto tutkimalla Hänen sanaansa ja senjälkeen arvioida, elävätkö nämä ihmiset Jumalan tahdon mukaan. Jos he edustavat ja julistavat sitä, mitä Jeesus edusti elämässään ja opetuksissaan, on se osoitus siitä, että oppi on Jumalasta.

Pankaamme merkille, mitä sanomaa nämä opettajat julistavat. Johtaako se meitä pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa? Täyttääkö se meidät kaipauksella osoittaa rakkauttamme Jeesusta Kristusta kohtaan niin, että seuraamme uskollisesti Hänen käskyjään? Apostoli Johanneshan kirjoittaa: «Joka sanoo tuntevansa Hänet, mutta ei pidä Hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä.»30 Ne ihmiset, jotka eivät käsitä suuren moraalilain merkitystä, ja jotka väheksyvät Jumalan käskyjä ja tietoisesti rikkovat niitä, vaikkakin vain yhtä sekä, opettavat ihmisiä tekemään samoin, eivät ole vanhurskaita Jumalan silmissä.31 Siitä tiedämme, ettei heidän opillaan ole mitään elinoikeutta. He jatkavat vain samaa työtä, jonka pimeyden ruhtinas aloitti, hän joka on Jumalan vihollinen.

On ihmisiä, jotka luulevat olevansa oikeassa, vaikka he erehtyvät. Samalla kun he väittävät, että Jeesus on heidän Herransa ja sanovat, että tekevänsä suuria tekoja Hänen nimessään, he todellisuudessa tekevät vääryyttä. «He tulevat joukottain luoksesi, istuvat edessäsi, niin kuin kansani kuuluu tehdä, ja kuuntelevat sinun puhettasi. Sen mukaisesti he eivät kuitenkaan elä. Heidän suunsa on täynnä valhetta, heidän sydämensä on keinottelun ja voiton lumoissa».32

Harvoin kuulee julistusta sellaisesta uskosta, Kristukseen, joka pelastaa ja muuttaa ihmisen. Kun vain uskot, he sanovat, niin sinun ei tarvitse pitää lakia. Mutta usko, joka ei johda kuuliaisuuteen, on kuollut usko.33

Senvuoksi ei kuka tahansa saa Jumalan Henkeä, vaan Jumala määrää kenelle Hän haluaa antaa Henkensä. Hän määrää, kenen kautta Hän haluaa vaikuttaa. Hän määrää, kuka on oleva Hänen lähettiläänsä. Sen vuoksi Raamattu sanoo yksinkertaisesti ja selvästi että ne, jotka tekevät Hänen tahtonsa mukaan ja tottelevat Häntä, saavat Jumalan Hengen.7

Sitäpaitsi Jumalan mies tai nainen ei ota vastaan rahaa tai lahjoja parantamisesta. He haluavat osoittaa, että kiitos ja kunnia kuuluu yksin Jumalalle.8 Tämä tunnusmerkki on sillä, joka parantaa Jeesuksen nimessä. Kuitenkin monet parantajat ja heidän avustajänsa haluavat mielellään «hiljaisen uhrilahjan».

Olemme myöskin tietoisia siitä, että useat karismaatikot käyttävät NLP:tä (Neuro linguistic Programming), hypnoottista tekniikkaa, jota esim myyntimiehet, poliitikot, karismaatikot ym. käyttävät menestyäkseen myyntitehtävissään tai voittaakseen kannattajia.29

Karismaattinen liike pitää tärkeänä hengellisiä kokemuksia tärkeänä. Mutta huudot, kirkumiset, pyörtymiskoh-taukset, toistuvat hallelujahuudot jne eivät todista Jumalan Hengen läsnäolosta. Jumala haluaa tietoisia ihmisiä, ei tiedottomia eikä tajunnaltaan sumentuneita ihmisiä, jotka makaavat lattialla ja potkivat jaloillaan ja kiemurtelevat haltioituneesti nauraen. Paholainen on hekumoinnin asiantuntija. Mutta Raamattu sanoo: «Kaiken on tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä.»9 Jeesus Kristus ja Raamatun totuudet vapauttavat meidät ja antavat todellisen herätyksen ilman tunnepohjaisia joukkotapahtumia.10

MUUTTUMINEN - TOSI HERÄTYS

On olemassa monenlaisia herätyksiä. Tosi herätys tapahtuu silloin kun me vastaamme Jeesukselle kyllä. Silloin saamme Pyhän Hengen voimalähteeksi elämäämme ja se tulee uudistamaan sekä sisimpämme että elämämme, niin ettemme anna oman minämme meitä hallita. Sanomme ei lihan himolle ja maallisille huveille ja houkutuksille - ja kyllä Hengelle. Lihan syntinen luonto tulee meillä olemaan niin kauan kuin elämme täällä maan päällä, mutta emme anna sen hallita mieltämme. Meidän täytyy päästää Pyhä Henki mieleemme, voidaksemme osallistua jumalallisesta luonnosta, josta saamme olla osallisia niin kauan kuin pysyttelemme Jeesuksen lähellä ja teemme Hänen tahtonsa.11

Kun annamme Hengen vallita mieltämme, käännymme pois epäpuhtaudesta, epärehellisyydestä, huoruudesta, himosta - niin, kaikesta siitä, mikä kuuluu syntiin. Emme enää rakasta tämän maailman nautintoja vaan Kristusta ja kaikkea sitä mitä Hän elämässään ja opetuksissaan edustaa. Saamme uuden mielen, uusia vaikuttimia, uusia päämääriä. Ihmiset näkevät elämässämme tapahtuneen muutoksen; Hengen hedelmät kuten rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus jne tulevat näkyville meissä.12 Toisin sanoen elämassämme tapahtuu blonteen muutos. Tuomme ilomielin Jeesuksen esille jokapäiväisissä askareissamme, emmekä osallistu tämän maailman himoihin ja haluihin. Tästä emme selviydy yksin, vaan kun elämme Kristukselle ja ponnistelemme saatanan viettelyksiä vastaan voimme yhdistää heikkoutemme Jeesuksen voimaan.13 Senkaltaisesta muutoksesta ja herätyksestä Jeesus ja Raamattu kertovat ja se on jotain aivan muuta kuin ne hurmahenkiset käyttäytymiset, joista edellä on mainittu.

Kun kääntynyt oppii tuntemaan Jeesuksen ja ymmärtää mitä rajatonta rakkautta Hän on osoittanut pelastaessaan meidät, niin silloin hän kokee iloa Jeesuksessa. Hän saa halun olla Jeesuksen opetuslapsi ja yrittää auttaa muita taivastiellä Pyhän Hengen ohjauksessa.

Rakas lukija! Muista, että vaikka tuntisit itsesi kuinka arvottomaksi tahansa, voit tulla Jumalan eteen nöyrässä rukouksessa. Jeesus odottaa, kuten isä tuhlaajapoika-vertauksessa, ojennetuin käsin. Hän haluaa vastaanottaa meidät riippumaltta siitä kuinka syvälle me olemmekaan vajonneet. Jos kadumme syntejämme ja haluamme kääntyä, pyhä Henki kutsuu sinua tekemään päätöksesi nyt. Jos yhä epäröit, ottaako Jeesus sinut vastaan, niin muista Hänen omat sanansa: «Sitä, joka tulee luokseni, en minä milloinkaan torju».14 Sellainen on Hänen rakkautensa luotuihin lapsiinsa.

HE HALUAVAT JULISTAA TOTISTA RAAMATULLISTA SANOMAA

Ne, jotka ovat nöyrtyneet Jumalan edessä, tehneet kääntymyksen, ottaneet uskossa vastaan Jeesuksen pelastuksen, saaneet syntinsä anteeksi, ottaneet kasteen ja Jumalan armon kautta saaneet Pyhän Hengen voimanlähteeksi, haluavat myöskin lähteä julistamaan oikeaa Raamatun sanomaa.

m He julistavat, että Jeesus on ainoa, joka voi pelastaa meidät. Sinusta ja minusta riippuu, haluammeko me uskossa ottaa tämän pelastuksen lahjan vastaan.15

m He tulevat julistavat, että Jeesus on yhtä Isän kanssa. Hän on Jumala. Hän on Luoja. Hän tuli: «Syntisen lihan kaltaisuudessa».20 Hän puki jumalallisuutensa ylle inhimillisyyden. Hän otti ihmisen muodon. 4000 :n vuoden aikana ihmisissä on tapahtunut ruumiin - ja henkisen voiman, sekä moraalisten arvojen heikentymistä. Kristus kantoi rappeutuneen ihmiskunnan heikkoudet. «Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntia.»21 Ainoastaan tällä tavalla hän voi meidät pelastaa.

Epäiletkö, etteikö Jeesus pystyisi auttamaan sinua kaikissa kiusauksissa niin, ettet lankeaisi syntiin? Niin totta kuin me pysymme Hänessä ja meillä on jatkuva yhteys Hänen kanssaan, niinkuin oksilla on runkoon, tulemme saamaan tarvitsemamme avun, jotta emme tekisi syntiä.25....Milloin kuulet tällaista sanomaa julistettavan?

PELASTUKSEN - JA VAROITUKSEN SANOMA

Rakas lukija! On tärkeää, että asetumme Jeesuksen puolelle nyt, jotta saisimme Jumalan Hengen ja pääsisimme osallisiksi viimeisestä herätyksestä, jota Isä, Poika ja Pyhä Henki johtavat. Raamatusta löydämme kolme erikoista sanomaa, joita Jumalan sanansaattajat viimeisenä aikana juuri ennen Jeesuksen takaisintuloa tulevat julistamaan. Nämä sanomat ovat Ilmestyskirjan 14:sta luku jakeet 1-2, sekä 18:sta luku jakeet 1-4. Meitä kehoitetaan vakavasti menemään ulos vääristä uskonnollisista järjestöistä ja herätyksistä, niin ettemme tulisi osallisiksi siitä luopumuksesta ja synneistä, jotka ovat tunnusomaisia niille.26 Haluatko ottaa vastaan tämän kehoituksen? Haluatko olla mukana? Pidä mielessäsi, että ne jotka nalitsevat Jeesuksen, heidän rinnallaankulkee Hän joka on voimakkain. Jeesus sanoo: «Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja...»27

Tehkäämme loppupäätös: Olkaamme tietoiset siitä, että karismaattinen liike on maailmanlaajuinen ja sen pyrkimyksenä on koota maailma väärien julistusten alle. Se on valitettavasti myös yksi saatanan välikappaleista, jota hän käyttää hyväkseen kootakseen maailman uskonnot phteen. Protestantit, jotka ovat hyljänneet uskon kilven, tulevat yhtymään katolisiin ja spiritisteihin. Monella taholla tämä liitto tullaan käsittämään suurenmoisena henkisenä liikkeenä, joka ennustaa kaivattua tuhatvuotista valtakuntaa. Täten toteutuu eräs Raamatun profetia, jonka mukaan maailma tulee yhdistymään spiritismin kautta. Me näemme jo nyt tämän profetian täyttymisen alkua.28

Asettukaamme täydellisesti Jeesuksen puolelle, että pääsisimme osallisiksi Pyhästä Hengestä. Vain siten pystymme erottamaan virheellisen aidosta, oikean väärästä, ja näin olisimme valmiit kun Jeesus tulee takaisin. Jospa sinä ja minä olisimme heidän joukossaan!


Lähdeviittauksia:

1. Matt. 8:5-13, Ap. t. 3:3-19
2. 2 Tess. 2:9
3. Ilm. 16:13+14
4. Matt. 7:21-23
5. Matt. 7:15-20
6. Matt. 6:33
7. Ap. t. 5:32
8. 2 Kun. 5. luku
9. 1 Kor. 14:40
10. Joh. 8:32-34
11. 2 Piet. 1:3+4, 1 Joh. 3:9, 1 Joh. 2:1+2
12. Gal. 5:22
13. Fil. 2:12+13
14. Luuk. 15:11-32, Joh. 6:37
15. Joh. 14:6, Joh. 3:16
16. 1 Joh. 2:1+2, Hepr. 8:1+2
17. Joh. 5:30
18. 1 Kor. 10:13, Matt. 28:18
19. 1 Joh. 5:3
20. Room. 8:3; Joh. 1: 1-3+14; Jes. 9:6; Joh. 17. 21-23; 2. Piet. 1:4
21. Hepr. 2:16-18, Hepr. 4:15-17
22. 2. Piet. 1:3+4
23. 1 Joh. 3:9, 2 Piet. 1:10
24. Room. 12:1+2, Jaak. 1:4, Ilm. 21:27, 1 Tess. 4:13-18
25. 1 Kor. 10. 13, Joh. 15:4+5
26. Ilm. 18:1-4
27. Matt. 28:18, Ilm. 17:13+14, Ilm. 5:12-14
28. Ilm 16:12-14, Ilm. 17:12-14, Kirja «Suuri Taistelu», E. G. White, s. 454
29. «Freedoms Ring», Bob Trefz, maalisk. 1991, ss. 9-18
30. 1 Joh. 2:4
31. Matt. 5:17-19
32. Hes. 33:31
33. Jaak. 2:14-26, 1 Joh. 5:3, Joh. 14:23+24


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no