support.html[Tilbake til hovedsiden]

Hvis du ønsker å støtte arbeidet i
Kristen Informasjonstjeneste økonomisk,
er våre bankdetaljer følgende:


Kristen Informasjonstjeneste

Bente Struksnæs

Vestrumsbygda 26

2879 Odnes

NORGEBANK:

DNB
P.B. 1600 Sentrum
0021 OSLO
NORWAY

Swift kode: DNBANOKKXXX

Bank konto nummer: 05302265692, eller
IBAN nummer: NO6205302265692

                                   Hjertelig takk - må Gud rikelig velsigne deg!


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no