[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

Heftet: ”Why the King James Bibel?”

Oversatt av Rune Egren

Hvorfor "King James" Bibelen (norsk: "Bibelen - Guds Ord")?

Fem gode grunner til å holde seg til den Autoriserte Versjonen (King James Version = KJV) av den hellige Bibelen.

Grunn 1: Den Autoriserte Versjonen (KJV) er grunnlagt på de mest pålitelige manuskriptene.

Denne grunnen alene er nok til å holde fast på den Autoriserte Versjonen (KJV)  av Bibelen. For det første, må du forstå hvordan vi fikk Bibelen på engelsk fra den orginale (hebraisk og gresk) Bibel:

La oss starte fra begynnelsen…

1. Gud inspirerte de opprinnelige forfatterne til å skrive deler av Bibelen (For eksempel skrev apostelen Paulus ”Brevet til romerne” (del av Det nye Testamente).
2. Kopier av denne inspirerte boken er laget og sent til alle deler av den gamle verden (for eksempel Palestina, Hellas, Italia, Tyrkia osv.)
3. Ettersom disse kopiene er brukt og slitt ut av den tidlige kirken, ble kopier av kopier laget ned gjennom århundrene. Så de virkelige orginalene (skrevet av de opprinnelige forfatterne) er borte, eller tatt opp til himmelen.
4. Senere ble alle de inspirerte bøkene samlet sammen i èn bok og oversatt til ulike oldtids språk (latin, syrisk, koptisk osv.) som èn bok (eller ”Bibel”).
5. Flere århundrer etter kom ønsket om å oversette Bibelen fra de opprinnelige hebraiske og greske språkene til engelsk. Alle tilgjengelige manuskripter i det opprinnelige språket, og oversettelser i andre språk, er flittig sammenlignet. Det har vist seg at rundt 95% av disse manuskriptene stemmer med hverandre.
6. Disse ”majoritets tekstene” er brukt i oversettelses prosessen. Ved å sammenligne ALLE manuskiptene og velge ut de 95% som stemmer med hverandre, kan oversetterne være trygge på at de har Guds bevarte Ord. Det betyr også at feil ved kopiering, og andre feil (noen ganger bevisst gjort av korrupte forfattere) har blitt oppdaget og dermed lagt inn under den 5% kategorien som har blitt avvist.
7. Kulminasjonen (høydepunktet) i denne mammut store oppgaven (etter flere forutgående engelske Bibeloversettelser) gir oss den Autoriserte Versjonen (KJV)  av den hellige Bibel. Ettersom flere av de eldgamle manuskriptene har blitt oppdaget har man funnet ut at de støtter majoritets teksten i nesten alle tilfeller, og den autoriserte versjonen er fortsatt pålitelig.

Forestill deg et øyeblikk at Gud hadde valgt å bevare sitt Ord bare i den opprinnelige boken skrevet av de opprinnelige forfatterne. Da ville det ha vært fint å ha denne ene utgaven – da ville det ikke ha vært noen argumenter om ”manuskripter” og ”tekster”. Men hva om denne ene utgaven forsvant? Eller at en fiende av Guds Ord ødela den? Hva om et korrupt religiøst system gjemte bort dette Guds Ord fra menneskene? Hva om hundrevis av ”falske” ble laget også, og brakte forvirring og lureri?

Pris Gud! Det skjedde ikke! Istedenfor, i sin uendelige visdom, ledet Gud menn til å lage mange, mange, mange kopier av Hans Ord. Dette førte til at Guds Ord ikke kunne bli ødelagt (selv om mange har prøvd!). Så ledet Han trofaste menn til flittig å sammenligne alle disse kopiene. De fant ut at 95% av Guds bevarte Ord var likt i disse kopiene. Det er som ved en trafikk ulykke med hundre vitner: så viser det seg at 95 av vitnene har akkurat den samme oppfatning av hva som skjedde, men 5 mistenkelige vitner gir en helt annen versjon av det som skjedde. Hvem av dem ville du stole på?

Når du blir gjort oppmerksom på hvordan Gud har bevart Hans Ord, og oversetter prosessen som ble brukt, skulle det gi deg en stor tillit til at den Autoriserte Versjonen (KJV) er en trofast oversettelse av Guds Ord. Det skulle også forberede deg til å forstå et stort bedrag som skjedde for ca. 130 år siden….

Grunn 2: Moderne oversettelser er basert på korrupte manuskripter og bedrag.

For ca. 130 år siden oppsto det samtaler i den engelske kirke om å få en ”oppdatert” utgave at den Autoriserte Versjonen (KJV). Dette hadde skjedd før, ved at språket og stavingen  ble oppdatert og noen få ord ble forandret. Disse mindre revisjoner skjedde i 1629, 1638 (på denne tiden var nærmere tre fjerdedeler av korreksjoner foretatt), 1762 og i 1769 (stave forandringer ble gjort -  <Originall Greeke>  til < Original Greek>). De mange andre utgavene (1613,1616,1617 og 1743) var ikke noe annet enn løpende endringer og retusjeringer av skrivere. (prøv å tenke på skrive metoden tilbake i dagene!) Derfor, bruker vi i dag 1769- utgaven av den 1611 Autoriserte Versjonen (KJV) av Bibelen. Men de nye ”revisjoner” som dukket opp fra 1871 – 1881 viser seg å være fullstendig forskjellige oversettelser.

To menn, Brooke Foss Westcott (1825-1901) og Fenton John Anthony Hort (1828-1892) dominerte ”reviderings” komiteen mellom 1871-1881.De foreslo at en helt ny gresk tekst skulle bli brukt i revideringen i stedet for ”Den mottatte tekst” (majoritets teksten. 95%) som hadde blitt brukt tidligere i den Autoriserte Versjonen (KJV). Disse nye tekstene var stort sett basert på to manuskripter som da var en del av de greske ”minoritets” tekstene (de upålitelige, og tidliger avviste 5%). La oss ta en titt på hva disse menn trodde og den nye ”teksten” de anbefalte….

Brooke Foss Westcott
- Trodde på tilbedelse av Maria
- Trodde på  bønn for de døde i skjærsilden
- Benektet den bokstavelige opptegnelsen av skapelsen
- Benektet Jesus andre komme
- Benektet de 1000 år hvor Jesus skal regjere
- Benektet en bokstavelig himmel og et bokstavelig helvete

Fenton John Anthony Hort
- Trodde at tilbedelse av Maria og Jesus hadde mye til felles
- Trodde at man skulle holde de romersk katolske sakramenter
- Trodde på regenerasjon ved dåp ( frelst ved dåp)
- Trodde på bønn for de døde i skjærsilden
- Benektet den bokstavelige opptegnelsen av skapelsen
- Benektet Jesus andre komme
- Benektet de 1000 år hvor Jesus skal regjere
- Benektet en bokstavelig himmel og et bokstavelig helvete

”Ingen, antar jeg, tror nå at de tre første kapitlene  i 1.Mosebok gir en bokstavelig historie”. - B.F. Westcott

”Jeg har vært overbevist i mange år om at tilbedelse av Maria og tilbedelse av Jesus har mye som er likt i deres årsaker og resultater”. -F.J.A. Hort

Mens de arbeidet med den greske teksten (1851-1871), og med Revisjons Komiteen for den Reviderte Versjonen (1871-1881), hadde begge menn en stor interesse for okkult praksis, og  hemmelige klubber (se 1Tim.4,1). ”The Hermes Club” i 1845, ”The Ghostly Guild” i 1851, og i dette samme året ble Hort medlem i en hemmelig klubb som ble kalt for ”The Apostles”. De startet også ”The Eranus Club” i 1872. ”The Ghostly Guild” var en spiritist gruppe som trodde på kommunikasjon med de døde (åndemaning). Disse to menn var langt fra kristne. I virkeligheten var de liberale lærde som hadde plukket opp falske læresetninger og som hadde forlatt de sanne.

Ville du hatt tillit til disse to menn for å oversette din Bibel?

Den ”nye” greske teksten de brukte var begge like mistenkelige. De to hoved manuskriptene som ble brukt ble kalt ”codex Sinaiticus” (Aleph) og ”codex Vaticanus” (B). Argumentet for å ta i bruk disse to manuskriptene av den nye greske teksten var følgende:

Det ble foreslått at disse to manuskriptene var mye eldre enn alle de tidligere manuskriptene som hadde blitt brukt, og dermed var de mer pålitelige. Det hadde ingenting å si hva den store majoritet av manuskripter (95%) var enige om, disse eldre manuskriptene var antatt til å være nærmere de opprinnelige Bibel tekstene, og dermed mer pålitelige. Det triste er at mange ble forført av dette resonnementet, og dermed ble den ”nye” greske teksten akseptert. The Revised Version (reviderte versjonen) av 1881 var den første Bibel vesjonen basert på denne nye greske teksten. Alle ”moderne” oversettelser til engelsk siden den gang er basert på (eller i hvert fall påvirket av) denne nye greske teksten. Det argumentet de brukte høres jo godt ut, men vi vet bedre…

Glemt historie

Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus var begge romersk katolske manuskripter fra det 4. århundre.
I oldtids verden, i den tiden kopier av Guds Ord ble laget, måtte Guds folk stadig være på vakt mot korrupte kopier av Bibelen som snek seg inn i den tidlige kirken. Mange korrupte tekster kom fra oldtids byen Alexandria (i Egypt). Alexandria inneholder et enormt bibliotek av oldtids bøker og bokruller, og var et senter for læring og filosofi. Men det var også et sted hvor vranglære og falske læresetninger ble avlet. Gnostisismen blomstret der, det samme gjorde Arianismen (ligner mye på de moderne Jehovas Vitner). Disse gruppene fornektet viktige grunnprinsipper i den kristne tro, slik som Jesu guddommelighet, og de laget redigerte og forvrengte kopier av Bibel manuskripter (de tok bort deler de ikke likte). Den tidlige kirken la merke til og avviste disse korrupte manuskriptene, og ved at de ble så lite brukt, ble de ofte stuet bort og glemt.

Det var disse eldre korrupte manuskriptene Westcott og Hort trodde var mer nøyaktige på grunn av deres alder. Men deres alder har de av det faktum at de ble avvist av den tidlige kirken og ikke brukt. Du ser at de pålitelige kopiene av Guds Ord ble brukt så mye at de ble slitt ut og måtte kopieres gang på gang, men de korrupte/avviste manuskriptene ble ikke slitt ut og holdt seg lenger. Til syvende og sist: forvrengte kopier som ikke ble brukt holdt seg bra og ble dermed eldre, mens trofaste kopier ble slitt ut ved hyppig bruk og hadde blitt erstattet. Det er som med et par gode sko: du bruker dem – til slutt blir de slitt ut. Mens et defekte par sko blir stuet bort i garderoben, og blir glemt. Så disse lærde gjorde den feilen å anta at alder betyr mer pålitelighet, mens det i virkeligheten ikke gjør det.

Ikke bare det, men Codex Sinaticus og Codex Vaticanus har begge slettet mange ord og har store deler som mangler. Der er det også lagt til ekstra ”bibel” materiale som ikke samstemmer med majoritetsteksten (95%), og i mange tilfeller motsier tekstene seg selv. De er heller ikke de eldste manuskriptene.

Eldre manuskripter (som støtter KJV) inkluderer følgende:
- Pashitta (145 e.Kr.)
- Den gamle Syriske (the Old Syriac) (400 e.Kr.)
- Omkring 50 bevarte kopier skrevet på det gamle latin (157 e.Kr.)
- En gotisk versjon (produsert av Ulfilas) for Europa (330 e.Kr.)
- Den armenske Bibel ( med over 1200 bevarte kopier, oversatt av Mesrob) (ca. 400 e.Kr.)

Westcott og Hort`s nye greske tekst ble innsendt til Revisjons Komiteen i hemmelighet, og medlemmer måtte sverge på at de ikke skulle fortelle noe om dette mens de arbeidet med oversettelsen i 10 år. Den korrupte greske teksten ble offentliggjort bare 5 dager før den Reviderte Versjonen ble lagt frem. Dermed unngikk man at det ble foretatt en dypere undersøkelse av den underliggende greske teksten av lærde menn, slik som John Burgon. Det viser oss at moderne Bibel utgaver ble skapt ut av korrupsjon og regelrett bedrag. Når du tenker deg om: Ser det ut som om de var ledet av Den Hellige Ånd?

Konklusjonen av dette leder deg til å ta et valg:

Hvilken Bibel ønsker du?
En som er basert på majoriteten av de greske tekstene (95%), eller  en som er basert på den korrupte minoriteten?

Grunn 3: KJV oversetterne brukte en overlegen oversetter metode.

Oversetterne brukte det vi kaller ”direkte oversettelse”, som er en ord-for-ord oversettelse av den opprinnelige teksten. Alikevel, på grunn av forskjeller i språkene og andre komplikasjoner, måtte oversetterne av KJV legge til noen ekstra ord i teksten for at teksten skulle se fornuftig ut på engelsk. Disse ordene vises i italic tekst i KJV (Autorised Versjon) slik at du får vite at disse orden ikke finnes i den opprinnelige greske og hebraiske teksten.  På den annen side bruker ofte moderne versjoner/utgaver det vi kaller ”dynamisk likeverdighet”, som betyr at oversetterne prøver å få frem meningen i teksten heller enn hva som egentlig står skrevet. En komite avgjør hva Bibelteksten egentlig prøver å fortelle oss.

Vil du lese det som Gud virkelig sier, eller hva komiteen tror Gud sier?

Den grundige oversettelsen, revisjonen, og kontroll prosessen som ble brukt av de 47 oversetterne av KJV/Autorised Version ble gjennomført på følgende måte:

1. Oversetterne ble delt inn i 6 grupper i 3 forskjellige universiteter (2 på Westminster, 2 på Oxford, og 2 på Cambridge)
2. Hver gruppe ble tildelt en valgt del av Skriften for å oversette den.
3. Hver lærd kom med sin egen oversettelse av èn bok i Bibelen, og leverte den så til gruppen for at hvert medlem i denne gruppen skulle granske den.
4. Hele gruppen kontollerte videre boken sammen.
5. Med èn gang en gruppe var ferdig med en bok i Bibelen, ble den sendt til de andre 5 gruppene for at de skulle granske den.
6. Oversettelser de hadde innvendinger mot, og spørsmål om, ble markert og notèrt, og så sendt tilbake til den opprinnelige gruppen for overveielse.
7. En spesiell komite ble så satt sammen med en leder fra hver gruppe. Denne komiteen kom så frem til èn ferdig kopi, som så ble presentert for dem som skulle trykke opp 1611 utgaven av KJV Bibelen.

De lærde brukte en oversetter prosess som var åpen. Enhver lærd i landet sto fritt til å ta kontakt med komiteen om de hadde kommet frem til en bedre gjengivelse av en tekst, og menighetene ble gjevnlig informert i prosessen. Oversetterne så på Guds Ord som guddommelig bevart og ukorrupt. De var overbevist om at de hånterte det sanne Guds Ord.

I kontrast, blir moderne oversettelser hovedsakelig bragt fram av menn og kvinner som benekter at Gud har bevart sitt Ord. De tror ikke dette som Gud sier i Salm. 12,7-8: ”Herrens Ord er rene ord, som sølv lutret i en jordovn, sju ganger renset. Du skal vokte dem, Herre: Du skal bevare dem fra denne slekt til evig tid.” (Bibelen – Guds Ord)
De tror heller at budskapet, (det vesentlige av hva Gud prøver å si) er bevart, men ikke de opprinnelige ordene. De tror at gjennom tiden har mennesker ødelagt Guds Ord ved å legge til og trekke fra deler.

Tenk over følgende:
I følge dem har den allmektige Gud inspirert sitt ord, så har han latt mennesker forvanske og forandre det! Hvis dette var sant, da ville Bibelen være lik alle de andre bøkene fra oldtiden som er forvansket og forandret.
NEI!
Gud gav sitt fullkomne Ord og bevarte det fullkomment gjennom tiden, slik at vi i dag har de samme ordene nedarvet og bevart.

Dette fremmer to viktige doktriner kristne trenger å være klar over, og tro på:

- Inspirasjon og ufeilbarlighet
Gud gav sitt fullkomne ord til menneskene. Det var inspirert av Gud, og er fulkomment og uten feil.
Guddommelig bevaring
Gud har bevart sitt fullkomne Ord gjennom tiden, slik at vi i dag fortsatt har det samme Ordet i en fullkommen tilstand.

”Det gamle Testamente på hebraisk … og Det nye Testamente på gresk … ble umiddelbart inspiret av Gud, og ved hans omsorg og forsyn bevart rent i alle tidsaldre, og er derfor autentisk; slik  at i all strid i religion, kan menigheten endelig påberope seg dem.” (The Westminster Confession of Faith, år 1648)

Disse to doktirnene går hånd i hånd, den ene støtter den andre. Selv om mange beviser stadfester disse to doktrinene og miraklene ved Guds Ord, er de fortsatt doktriner som er bygd på tro (du kan aldri bevise dem 100% , selv om du bruker hele livet ditt).
Jesus sa: ”Himmel og jord skal forgå, men mine Ord skal aldri forgå.” Matt.24,35
Han sa: ”… Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfyllt.” Matt. 5,18
Skal vi tro Jesus` uttalelse? Ja! Men vi gjør det av tro (Hebr. 11,6) Noen sier at Guds fullkomne Ord er i himmelen; men husk, Han skrev sitt Ord til oss (mennesker)! Hvilket gode ville det være for oss om det var i himmelen? Dessuten, om Guds fullkomne Ord var i himmelen, da ville det ha vært tapt for oss. Det er ikke sånn! Gud ga sitt løfte om at han ville bevare sitt Ord, og vi har alle gode grunner til å tro ham!

Grunn 4: Den beste oversetter komitè, som noen gang er satt sammen!

Den Autoriserte Versjonen (Autorised Version (KJV) av Bibelen er egentlig høydepunktet av 230 år med Bibel oversetter arbeid. De store menn som bragte oss Bibelen på engelsk var slike som: John Wicliffe (1330-1384), Erasmus (1466 / 1469-1536), William Tyndale (1494-1536), og Myles Coverdale (1488-1569), for bare å nevne noen. KJV ble oversatt i en tid som har blitt kalt den gylne tid når det gjelder oversettelse av Bibelen og orientalsk litteratur i England. De 47 oversetterne var meget godt kvalifisert for denne oppgaven, som begynte i 1607 og ble avsluttet i 1611. De fleste av dem var stipendiater fra Cambidge og Oxford University, 12 av dem var rektorer ved høyskoler, og Regis (eller Kongelige Professorer) i både hebraisk og gresk fra begge universitetene var til stede.

For å illustrere dette. La oss ta en titt på kvalifikasjonen til bare tre av disse menn:

Lancerot Andrewes (1555-1626)

- Selv som barn var han flittig
- Hovedsakelig opplært ved Merchant of Taylor`s School.
- Oppnevnt som en av de første som fikk stipendiat i gresk ved Pembroke Hall, Cambridge, i en alder av bare 16 år.
- Kateket og senere Master of Pembroke Hall.
- Mestret mange europeiske språk, men hadde spesiell interesse i orientalske språk. Snakket 15 moderne språk flytende, og 6 oldtidsspråk flytende.
- Foreleser ved Cambridge University.
- Kapellan for dronning Elizabeth den 1. (1586)
- Domprost av Westminster, og rektor ved Westminster School (1601)
- Biskop av Chichester (1605), Ely (1609), og senere Winchester (1618)
- Var en av hoved personene plukket ut dem som oversatte Autorised Version (KJV)

John Overall (1560-1619)

- Sogneprest av Epping, Essex (1592)
- Kongelig professor av Divinity (1596)
- Lærer ved Cathrine Hall (1598)
- Domprost av St. Paul`s (1602)
- Oppnådde stipendiat i latin og hebraisk. ( i dag ville han ha vært den beste i landet, men ikke i på hans tid)
- Foredragsholder ved  the Lower House of Convocations (1604)
- Biskop av Lichfield og Coventry (1614), Biskop av Norwich (1618)

John Bois (Boyes) (1561-1643)

- I en alder av 5, kunne han lese flytende både hebraisk og gresk
- På St. John i 1575 bestod han et 2 års gresk kurs,som han tok på bare 1 måneder.
- Fikk foredrag av Andrew Downes som drillet han med de vanskeligste greske forfatterne.
- Mens han var student tilbrakte han 16 timer hver dag i biblioteket på høyskolen. (kl.04 00 – kl. 20 00)
- Ble den ledende foredragsholder i gresk. Og begynte ofte sine foredrag kl. 04 00.
- Sogneprest av West Stow i 1591, rektor av Boxworth i 1596.
- En meget presis oversetter, uten sidestykke i England når det gjaldt hans forståelse av gresk. Og ingen overgikk ham når det gjaldt alle de timene han viet til oppgaven.

Som sant er, har det blitt sagt at ingen har vært mer kvalifisert og kompetent til oppgaven med å oversette Bibelen til KJV enn denne gruppen av menn.

Fra The Daily Telegraph, 2. Juni 2002  kan vi lese følgende:
”King James Bibelen er en gåte. Det er den rikeste, mest lidenskapelige og mest kjøpte av all engelske prosa. Den er full av storhet, og et levende hjerte griper den umiddelbart. Språket i King James er majestetisk, nådig, imponerende staselig, og kraftfullt.
Aldri før har det blitt brukt så mange lærde for å oversette en Bibel. Nøkkelpersonen var Lancelot Andrewes, domprost av Westminster Abbey, kalt til å være forkynner og lærd, snakket flytende 15 moderne språk, og i tillegg 6 oldtidsspråk. Hadde evne til å ha en musikalsk forståelse av engelsk, som er ansvarlig for mye av den endelige effekten av oversettelsen. Han var en mann med et ekstraordinært og ømt forhold til Gud, ba 5 timer hver morgen, og det ble sagt at disse 5 timene i bønn ofte var fylt med tårer. Dette er ikke sagt bare for å behage, men for å få frem en tro på den overveldende guddommelige autoritet. Oversetterne av denne Bibelen tror klart at storheten ved deres oversettelse stammer fra den guddommelige autoritet. Mangfoldet i den enorme komiteen er underdanig denne idèen… Ingenting i nærheten av King James Bibelen kan noen gang bli laget igjen.”

The Daily Telegraph ble opprettet i 1855 og er en av de to siste britiske avisene i storformat, ved siden av The Financial Times.
(min kommentar)

Grunn 5: Denne utgaven (KJV) er den sterkeste på fundamentale bibelske doktriner.

KJV opphøyer Herren Jesus Kristus som den sanne Bibelen skal gjøre.
Joh. 5,39: ”Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de viitner om Meg.” (Bibelen – Guds Ord)
Det finnes ikke èn bok på jorden som opphøyer Kristus mer enn KJV. Jesus’ guddommelighet blir angrepet på tallrike steder i moderne oversettelser, det samme gjør de med blodforsoningen, oppstandelsen, frelse ved tro alene, og Jesus’ annet komme. Den sanne Skrift vil vitne om Jesus Kristus, ikke angripe og undergrave Ham!
Sammenlign disse skriftestedene i KJV med andre moderne oversettelser, og spør deg selv:
Er doktrinene forandret eller svekket i disse henvisningene?

Doktriner som er forandret:
(For å få en forståelse av norske forhold har jeg tatt med de norske oversettelsene ”2011” og ”Bibelen – Guds Ord” i denne sammenligningen.
Bibelen – Guds Ord” er det vi kan kalle den norske King James Bibelen (KJV), men det er ikke en oversettelse av den engelske KJV. De har brukt de samme hebraiske og greske manuskripter i begge utgavene, altså oversatt fra grunnspråkene. (majoritets teksten, de 95%)
NIV er den engelske oversettelsen ”New International Version”.
(min kommentar)

Matt.9,13:
KJV (og Bibelen – Guds Ord)
”….. For Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse”.

NIV (og 2011 – oversettelsen)
”… Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.”

Hva har skjedd her med doktrinen om omvendelse i 2011 oversettelsen?

Mark. 16,9-20.
I mange av de moderne oversettelsene finner du INGEN doktriner i disse versene, fordi hele avsnittet er tatt bort. Moderne oversettelser gir et inntrykk av opphør, forvirring og frykt i dette avsnittet. I disse moderne oversettelsene slutter Markus evangeliet i vers 8 med at disiplene var ”skjelvende”, ”ute av seg” og ”de var redde”. For eksempel i NIV.
( I 2011 oversettelsen har de valgt å ta det med, men de har lagt inn en forklaring om at disse versene (9-20) ikke finnes i de eldre håndskrifter. Dermed får leseren et inntrykk av at disse versene egentlig ikke hører hjemme i en Bibel. (min kommentar).
I KJV og Bibelen – Guds Ord slutter Markus evangeliet med seier, oppstandelse, himmelfart og den store misjonsbefalingen (vers 9 – 20)!

Apg. 8,37.
I dette avsnittet spør den etiopiske hoffmannen om han kan bli døpt:
KJV (og Bibelen – Guds Ord)
”Da sa Filip: < Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje>. Og han svarte og sa: <Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn>.”
I mange moderne oversettelser er også dette tatt bort. For eksempel i NIV.
(Men i 2011 oversettelsen har de tatt med dette verset. Men selvfølgelig har de lagt inn en forklaring om at dette verset ikke finnes i eldre håndskrifter. Dermed har doktrinen om at Jesus Kristus er Guds Sønn blitt svekket i denne norske utgaven. Inntrykket er også her at dette verset ikke hører hjemme i en Bibel . (min kommentar)
Her blir en troendes dåp forklart.
Har NIV (og delvis 2011 oversettelsen) forandret doktrinen i dette avsnittet?
Ja, i NIV er hele verset tatt bort.

1 Tim.6,5.
KJV (og Bibelen – Guds Ord)
”unyttig krangel mellom mennesker som har et fordervet sinn og som er blitt frarøvet sannheten. De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna.”

NIV (og 2011)
”og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.”

Den siste delen mangler i NIV (og i 2011). På den måten er Guds advarsel til troende at de må holde seg borte fra korrupte menn, den er gått tapt. (Doktrinen om bibelsk adskillelse).
Advarselen har blitt redigert bort i NIV (og i 2011).

Doktriner som er svekket:

Matt. 8,2
KJV
”Og se, det kom en spedalsk og tilba Ham, og sa, Herre, hvis du vil, kan du gjøre meg ren.”

Ordene ”og tilba Ham” mangler i NIV
(Faktisk også i 2011 og i ”Bibelen – Guds Ord”. Her står det bare ”kastet seg ned for ham”.
Så dette verset som hjelper med å demonstrere at Jesus er Allmektig Gud i menneske/kjød er ruinert. 11 ganger er det fortalt i Bibelen at Jesus ble tilbedt av noen i evangeliene, men i NIV er omtrent halvparten av disse utsagnene forvrengt.

Så, er doktrinen om Jesus’ guddommelighet svekket i NIV?
(og i norske oversettelser?) (min kommentar).

Luk. 2, 33. 43.
KJV (og Bibelen - Guds Ord)
I begge disse versene blir utsagnet ”Josef og hans mor” brukt. Hvorfor ikke ”hans far og mor”? Fordi Jesus var Guds Sønn, ikke sønnen til Josef! Nå kan du se hva NIV (og 2011) sier:
Utsagnet ”barnets far og mor” blir brukt i vers 33, og i vers 43 står det bare ”foreldrene”. Her blir doktrinen om at Jesus er Guds Sønn alvorlig svekket i NIV! (og i 2011)

1 Tim. 3, 16
KJV
Gud ble åpenbart i kjød”. (Bibelen – Guds Ord: ”åpenbart i kjøtt og blod”) Et viktig vers vi bruker for å vise at Jesus er Allmektig Gud.
NIV sier bare: ” .. han dukket opp i en kropp”.
2011: ”.. Han ble åpenbart i kjøtt og blod, ..”
Her i dette verset blir den unike Jesus tapt i NIV (og delvis i 2011).

Legg merke til følgende:
Ofte vil det stå i fotnotene i moderne oversettelser noe slik som, ”de eldste manuskriptene utelater dette verset”, som deres grunn til å ikke ta det med i denne utgaven. Men i tidligere poeng har vi vist at Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus i virkeligheten er det korrupte midretall av greske tekster, og dermed er de uverdige til å være basis for oversettelse av Guds Ord. De har overlevd lengre, fordi den tidlige kirke/menighet avviste dem og brukte dem ikke.

Oppsummering.

Vi bør holde oss til KJV (norsk ”Bibelen – Guds Ord”) fordi:
- KJV bruker de mest pålitelige manuskriptene (majoriteten)
- Moderne oversettelser er basert på korrupte manuskripter og bedrag
- KJV oversetterne brukte den beste metoden (direkte oversettelse)
- KJV oversetter-komiteen var den best kvalifiserte – noen sinne
- KJV er den sterkeste på kristne doktriner

Bibelen vi bruker er egentlig et grunnlag for kristen tro, siden vi har å gjøre med det sanne Guds Ord. Hvordan kunne vi vite noe om Gud, Jesus Kristus, eller evangeliet, uten Bibelen?
Dette er ikke noe vi bare kan legge til side! Se hvor høyt Gud setter pris på sitt Ord:
”..For du har opphøyet Ditt Ord overalt der Ditt navn er.” Salm. 138, 2
Hvis du i dag bestemmer deg for å holde deg til KJV (eller Bibelen – Guds Ord), da kan du ha tillit til de 5 grunnene som er oppsummert tidligere, i likhet med så mange andre grunner. Hvis du bestemmer deg for å bruke en av de moderne oversettelsene, da gjør du det i kunnskap om at de er basert på de korrupte manuskriptene, at oversetterne brukte en mindreverdig metode, av menn og kvinner som ofte benektet den fundamentale kristne tro, og som også trodde at Bibelen var en korrupt bok.
Hvilken Bibel vil du bruke?
Det er vårt oppriktige og alvorlige ønske at du velger viselig. (Ordsp. 22, 3)

Følgende ressurser kan anbefales på det høyeste for videre studie (og er tilgjengelig hos The Lord’s Work Trust):

Bøker:
- The Lord Gave The Word (Malcolm H. Watts, TBS booklets)
- Look What’s Missing (David W. Daniels)
- Answers to Your Bible Version Questions (David W. Daniels)
- Why We Hold to the King James Bible (David Cloud)

DVD’s:
- Why We Hold the King James Bible (David Cloud)
- Textual Criticism (David Cloud)

Websites:
- www.TheLordsWorkTrust.org
- www.TrinitarianBibleSociety.org

Den kristne verden har forandret seg. Det begynte med å smi en ny gresk tekst, og nye bibler ble skapt. I dem fikk Satan lagt inn sin korrupsjon, sitt bedrag, og sin vilje, for å  dominere hele den kristne verden. En etter en ble mange protestantiske lederne og organisasjoner felt av den kraften sleip reklame og modernisme frembragte. De ble alle bedratt – for menneskehjertet blir lett korrupt.  Men det var noen som stod imot! Gud reiste opp menn for å stå imot djevelen og hans yndlinger. De gav oss grunner til å holde fast på det sanne Guds Ord. Nå er det fare for at disse grunnene skal gå i glemmeboken. Historie blir til legende. Legende blir til myter. Mørke kryper tilbake inn i den kristne verden.

Oppdag den sanne historien om kampen for Guds Ord i dag!

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no