[Back to the Main Page!]

Varist kaþólska Evrópusambandið!

ESB – Miðstöð kaþólskunnar í Evrópu....

Hin nýja heimsskipan.

"Eins og margar byltingarkenndar hugmyndir er sameining Evrópu ekki ný af nálinni heldur gamall draumur endurvakinn.  Draumurinn um sameinað ríki hjá keisurum hinnar fornu Rómar lifði ekki aðeins hjá kaþólsku kirkjunni á miðöldum heldur einnig hjá hinu Rómverska heimsveldi." - Time, 6.okt.1961

"Við hvetjum alla sanna kaþólikka til að vera virka í samfélagsmálum og taka virkan þátt öllum sveitarstjórnarmálum og kosningum, almenningsfundum og hverskyns mannamótum. Allir kaþólikkar ættu að vera virkir í stjórnsýslustarfi þess lands sem þeir búa í.  Allir kaþólikkar ættu að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að stjórnarskrá þeirra ríkis sé í anda grundvallarreglna hinnar sönnu kirkju." - Leo XIII, páfi, Postullegt bréf , 1890

Kaþólskt Evrópusamband

Evrópusambandið var upphaflega stofnað sem kola – og stálbandalag.  Þetta félag – eða stefna – var kallað Schuman planið, nefnt eftir Robert Schuman. Er fram liðu stundir var kola – og stálbandalaginu  breytt í pólitískt afl, sem fékk nafnið Evrópusambandið (EC:Grein 211-219 TEC).  Í dag er það kallað Evrópusambandið (ESB).  Hvert verður næsta heiti þess?  Bandaríki Evrópu ?  

Vissir þú að það voru mikilsmetandi kaþólskir stjórnmálamenn sem voru ráðandi í stofnun Evrópusambandsins.  T.d. franski evrópufræðingurinn Jean Monnet, franski utanríkisráðherrann Robert Schuman, þýski kanslarinn Konrad Aadenauer, ítalski forsætisráðherrann Alcide de Casperi, o.s.frv.  Þeir þrír síðastnefndu voru einnig formenn kaþólskra stjórnmálaflokka í sínum löndum. 

Lars Bergkvist, sænskur sendiráðsmaður hjá Vatikaninu sagði: Við skulum muna að ES var stofnað af kaþólikkum, t,d Adenauer (Þýskaland), Schuman (Frakkland) og Casperi (Italíu).  Þeir höfðu allir sameiningu Evrópu að markmiði.  ( Þetta gerðist strax eftir að kaþólsku leiðtogunum Hitler, Mussolini og Franco hafði mistekist að sameina álfuna).  Sydsvenskan, 16.okt.1991 , undir titlinum : Leiðin í Evrópusambandið er í gegnum Róm.

Þann 25. Ágúst 1991, birtist grein í Sunday telegraph sem bar titilinn:  Heilagt evrópskt heimsveldi, núna.  Lesa mátti undir stórri mynd af páfanum:„ Hann er pólitískasti páfi okkar tíma“.  Það er augljóst að margir eru meðvitaðir um áhrif páfadóms á Evrópusambandið.

Kaþólskir leiðtogar hafa sett mark sitt á ESB.  Jacques Delors sat lengst í stjórnarstól, og  hann er kaþólskur.  Athugið eftirfarandi:  Ráðandi trúarbrögð sambandsins eru kaþólskan og andlegt höfuð þeirra er páfinn sem allir kaþólikkar styðja, bæði pólitískt og trúarlega. Á meðal leiðtoga sem styðja páfsadóm eru Jacques Delors og Hollenski forsætisráðherrann Ruud Lubbers sem báðir eru jesúitar, og einnig Kohl kanslari  og forsætisráðherra Spánar Filip Conzales, allt kaþólikkar. Þessir fjórir leiðtogar eru afurð rómversk kaþólsku þjóðfélagshreyfingarinnar.  Kaþólska þjóðfélagshreyfingin telur ekkert verk göfugra en að sameina álfuna.

Romano Prodi, sá leiðtogi sem fór síðast á eftirlaun er einnig kaþólskur.  Leiðtogi Evrópusambandsins í dag er  José Manuel Durao Barroso sem einnig er kaþólikki.  Kaþólskir leiðtogar hafa ávallt verið ráðandi í ESB.  Það er athyglisvert að José Barroso, ásamt fleirum, hefur verið gestafyrirlesari í stjórnunardeild Georgetown háskólans, Foreign service, sem er kaþólskur jesúítaháskóli þar sem leiðtogar heimsins fá menntun sína til að stjórna heiminum eftir kaþólskri fyrirmynd. 

Evrópusambandskerfið í heild sinni lagar sig að hinni kaþólsku fyrirmynd.  Kerfið er byggt þannig upp að sjálfstæðar þjóðir neyðast til að taka upp löggjöfina sem samin er í Brussel.  Þær Evrópuþjóðir sem eru undir þessu kerfi, er því stjórnað af kaþólsku kerfi í gegnum hinar ýmsu reglugerðir.  Þessar reglugerðir halda þeim rígbundnum. 

bushpope.jpgStjórnmálaleg áhrif

Hvaða hlutverk hefur kaþólskan á hinu stjórnmálalega sviði Evrópu.  Hér eru nokkrar staðreyndir – við látum nú kaþólikkana sjálfa tala: "Margir þeirra sem ekki eru kaþólskir óttast okkur sem stjórnmálalegt afl og óttast að kaþólska kirkjan muni ráða ríkjum; og við störfum hljóðlátlega og örugglega að því marki." (The Catholic magasine The Missionary 1909, p, 69). Þessi staðhæfing er aðeins ein af mörgum sem varpa ljósi á þá þróun sem á sér stað í stjórnmálunum  -  og það er það sem við viljum leggja áherslu á hér.  Við virðum þann rétt kaþólskra til að hafa sína trú. En við vörum við því ástandi , þegar kirkjan mun beita ríkisvaldinu fyrir sig til að gefa út trúarlegar tilskipanir sem og efnahagslegar. "Æðsta skylda hvers kaþólikka er að hlýða páfanum og leita allra leiða til að greiða leið páfadóms í sínu landi." (Catholic World, Vol.XI, NO 64,1870). Hin kaþólska kirkja mælist til þess að allir þegnar sínir taki virkan þátt í stjórnsýslu og segir:  "Allir kaþólikkar ættu vera virkir aðilar í daglegu stjórnmálalegu lífi í því ríki sem þeir búa í.  Allir kaþólikkar ættu að beita sér fyrir því að stjórnarskrá þess ríkis sem þeir búa í sé byggð á grundvallarreglum hinnar sönnu kirkju."  (Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890). 

Sú leið sem kaþólska kirkjan fer er því augljós: Hún reynir að ná völdum í gegnum stjórnsýslustofnanir ríkisins til að ná völdum í ríkinu.  Í gegnum pólitíkina munu þeir síðan hafa trúarleg áhrif.  Hvert mun þetta síðan leiða ?  Hvað getum við lært af sögunni ?  Hefur kaþólska kirkjan breyst – er hún orðin skeikul ? 

Hafnið alþjóðaríkinu

Kaþólska kirkjan berst fyrir sameiningu ríkis og kirkju.  Hún vill ná heimsyfirráðum og sjálfstæðar þjóðir sem hafa sín eigin lög og stjórnarskrá eru henni þyrnir í augum.  Við sjáum það á eftirfarandi tilvitnun:  Kaþólski presturinn Phelan sem einnig var ritstjórinn blaðsins, The Western Watchman, ritaði eftirfarandi grein þann 27. Júní 1912:  Sagt er, að ef kirkjan ætti í stríði við ríkið myndum við standa með kirkjunni. Auðvitað.  Ef kirkjan ætti í stríði við bandaríki Norður Ameríku segðum við á morgun; TIL FJANDANS MEÐ STJÓRNVÖLD BANDARÍKJANNA . Ef kirkjan ætti í stríði við ríkisstjórnir heimsins segðum við;  TIL FJANDANS MEÐ RÍKISSTJÓRNIR ÞESSA HEIMS.

Seinni tilvitnunin er tekin úr hirðisbréfi Leo XIII páfa frá 1879:  Eins og hugurinn stjórnar líkamanum er hin rómversk – kaþólska kirkja einvaldur yfir ríkjum þessa heims -  eins og Guð í heiminum. 

Hin rómversk – kaþólska kirkja telur sig því ekki aðeins þurfa að hafa full völd í andlegum málum heldur einnig í veraldlegum málum.  Gregory páfi endurtók þessa afstöðu er hann sagði:  Vald kirkjunnar er æðra valdi ríkisins.   Dr. G.F.van Schulte, frá Prag, prófessor í kanonlögum segir: Allt mannlegt vald er frá hinu illa og er því undirorpið páfanum (T. W. Callaway: Romanism vs Americanism.p.120).  Þessar tilvitnanir sýna að þetta vald er að reyna að ná völdum í gegnum stjórnsýslur ríkja heimsins. 

Kaþólska kirkjan hefur að stefnu sinni latnesku tilvitnunina; de jure divino, sem þýðir að kirkjan hafi heilagt boð til að stjórna heiminum og öllu mannkyni.  Kirkjan segist hafa þetta boð frá Guði og hún muni með öllum ráðum reyna að standa undir þessu boði, að ná heimsyfirráðum.  

Dr, Bronson virtur kaþólskur frammámaður skrifaði eftirfarandi:  Páfinn hefur vald til að setja af konunga og valdsmenn, þegar það þjónar hagsmunum kirkjunnar… vald kirkjunnar yfir ríkjum á miðöldum var ekki byggt á  valdaráni eða eftirgjöf konunga né með samþykki fólksins heldur var og er byggt á heilögu boði, og sá sem berst gegn því berst gegn konungi konunga og drottni drottna.   (Catholic Review, june 1851). 

Þó að þetta séu gamlar tilvitnanir þá skulum við muna að kirkjan segist vera óskeikul.  Við sjáum það í hennar eigin ritum: Það sem kirkjan hefur gert, sagt og hljóðlega viðurkennt í gegnum tíðina það mun hún nákvæmlega gera í framtíðinni ef sambærilegar aðstæður koma upp.  (Catholic Review, Jan 1854).  Það er nauðsynlegt að þekkja sögu kaþólsku kirkjunnar, hvaða úrræði hún notar og hvernig hún beitir valdi, til að skilja hvað er að gerast og hvað muni gerast í náinni framtíð. 

maktpyramideAðstoðar – reglan

Evrópusambandið á uppruna sinn hjá páfadómi.  Það byggir á svokallaðri aðstoðar – eða hjálparreglu  (The Mastricht Treaty p.4,and the Catholic Churchs Catechism p.470 ). Orðið er tekið frá latneska orðinu subsidium sem þýðir að hjálpa.  Þetta stjórnkerfi þýðir að deiluaðilar tiltekinna ríkja þurfa að leysa mál sín „á staðnum“.  Ef það tekst ekki flyst mál þeirra inn í mitt kerfið (ESB) og þannig þurfa deiluaðilar alltaf að lokum  að fylgja reglum kerfisins. 

Við skiljum kerfið betur þegar við sjáum að það var sett fram af Leo XIII, páfa í hirðisbréfi hans frá 1891 þar sem hann útlistar hvernig stjórna eigi heiminum, með hjálparreglunni.  Þessi grundvallarregla var síðan endurtekin 100 árum síðar af Jóhannesi Páli páfa í hirðisbréfi hans, Centessimus Annus.  Þetta kerfi er byggt á einræði, þar sem elítan (þeir sem stjórna) ásamt páfanum situr á toppnum og stjórnar (fer með löggjafarvaldið).  Og það sem meira er, þetta er fyrirmynd Evrópusambandsins – kaþólskt lýðræði.        

Hið nýja kennslukver kaþólsku kirkjunnar fer fögrum orðum um sjálfstæði, samviskufrelsi og virðingu fyrir frelsi einstaklingsins.  En ef einhver ágreiningur rís upp þarf viðkomandi ávallt að fara eftir reglum yfirvalda ( lögum elítunnar). 

Afleiðingin er sú að kaþólska kirkjan hefur sig upp yfir allt og alla, segist vera uppspretta valds og reglu hér á jörð.  Við sjáum það í eftirfarandi tilvitnun:  Þó að ríki hafi viss völd er það aðeins með leyfi æðra valds sem getur aðeins komið frá kirkjunni (kaþólsku) …….(Catholic World, Vol.XI, No.64.1870). 

Margir vita af þessari stefnu kaþólsku kirkjunnar að reyna að sameina Evrópu undir einræðisvald kirkjunnar.  Þessi þróun í átt að Stór – Evrópuríki er eitt af innanbúðarmálum kaþólsku kirkjunnar.

Kaþólska kirkjan hefur alltaf viljað beita ríkisvaldinu fyrir sig.  Þýskaland hefur yfirleitt verið kjarni eða miðpunktur valds í Evrópu og þess vegna hefur kaþólska kirkjan reynt að vingast við þessa þjóð, langtímamálum sínum til framdráttar.  Þegar þýski keisarinn, Wilhelm II heimsótti Vatíkanið 1922, þá lýst hann sýn páfans á hlutverk Þýskalands í Evrópu með þessum orðum :  Það var athyglisvert fyrir mig að heyra að páfann segja við þetta tækifæri að hann vildi að Þýskaland yrði sverð páfans. (The Kaisers Memoirs. P.211, Herper & Bros.1922)
 
Árið 1933 var undirritaður samstarfssamningur milli Vatíkansins og Þýskalands.  Með þessum samningi jókst vald kirkjunnar sem hún nýtti svo til að koma Hitler til valda.  Hitler sagði sjálfur:  Ég lærði mikið af jesúítareglunni.  Aldrei áður hefur verið til jafn mikilfengleg kerfi á þessari jörð en konungsvald kaþólsku kirkjunnar.  Ég nýtti mér mikið af kenningum þeirra í mínum eigin flokki.  (Smokescrean,p.20, by Jack Chick). 

Einn af samstarfsmönnum Hitlers, Franz von Papen, sagði:  Þriðja ríkið er fyrsta heimsveldið sem ekki aðeins viðurkennir heldur hefur í heiðri (framkvæmir) grundallarreglur kaþólsku kirkjunnar.  (Der Voelkischer Boebachter, 1.14.1934). 

Í þessu samhengi er vert að benda á að Þýskaland hefur verið sverð í Evrópu, sérstaklega í annari  heimsstyrjöldinni.  Hitler, Mussolini, Lavel og Franco voru allir kaþólskir.   

Manning kardináli sagði varðandiÍ baráttuna um að sameina Evrópu undir merki Vatíkansins:  Við erum tilbúnir að láta Evrópu  löðra í blóði til að koma páfanum aftur til valda. (Jesuit Octo-pus, p.209).  Þeim mistókst.  Kaþólikkarnir reyndu samt aftur – í gegnum Kola – og stálbandalagið, sem nú heitir  Evrópusambandið.  Og að sjálfsögðu byggir það á kaþólskum  grundvallarreglum.

mariaFáni Evrópusambandsins / Maríufáninn

Evrópusambandsfáninn er dökkblár með 12 stjörnum sem mynda hring.  Í kaþólskri grein ritar hollendingurinn ,Middelares en Koningin í apríl 1974, undir fyrirsögninni: Undir verndarvæng Maríu.  Þar segir meðal annars: „ Þegar við kaþólikkar sjáum bláa litinn tengjum við hann alltaf við himnadrottninguna,“  (hann er einnig kallaður Maríublár).  Á nýju evru seðlunum er einnig að finna 12 stjörnur, sem og á smámynntinni.  Sama hversu margar þjóðir munu ganga í ESB, það munu alltaf vera 12 stjörnur.  En af hverju bara 12 ?  Af hverju ekki fjöldi aðildarríkja ?  Margt bendir til að uppruna hinna 12 stjarna í ES fánanum sé að finna í kaþólskri Maríudýrkun.  Í kaþólskri trú er himnadrottningin með sínar 12 stjörnur (María) vel þekkt tilbeiðsluform.  Við finnum þetta sama tákn  í steindum gluggum Notre Dame kirkjunnar í Strasbourg, einnig í Frakklandi og í kaþólska hressingarhælinu í Magleas By, Birkeröd, Danmörk.  Þetta tákn má einnig finna í mósaikmyndum og í fleiri skreytingum. 
Í 12. kafla Opinberunarbókarinnar er dregin upp mynd af konu með 12 stjörnur um höfuðið.Í Ritningunni táknar kona, kirkju.  Hún getur annaðhvort verið hrein eða spillt (skækja), 2.Kor.11.2,  Opb.17.1-5.  Í 12.kaflanum er konan hrein. Stjörnurnar 12 tákna hina 12 postula Jesú, sem eru fulltrúar Guðs fólks.  Kaþólska kirkjan trúir að hún sé fulltrúi eða tákn Guðs fólks.  En Lúter og aðrir siðbótarmenn voru á annari skoðun.  Þei héldu því staðfastlega fram að öll tákn biblíunnar um antikrist ættu við um kaþólsku kirkjuna. Þegar kaþólska kirkjan réðst að Lúter sagði hann: Ég fyrirlít hana sem spillta og falska….     Hún fordæmir sjálfan Krist… Ég fagna því að þurfa að bera illsakir vegna fagnaðarerindisins.  Loksins finn ég fyrir frelsi í hjartanu, því nú veit ég að páfinn er antikristur og að hann situr í hásæti Satans.  (D Aubigne, b.6,ch.9).  

Kaþólska kirkjan hefur í heiðri allt önnur gildi en þau sem einkenna Krist.  Hún hefur komið fram með margar óbiblíulegar kenningar og erfðavenjur.  Hún breytti boðorðunum tíu eins og sjá má í kennslukverum hennar (catechism),samanborið við það sem við sjáum í 2. Mósebók.20 kafla.3-17.  Hún heldur því fram að páfinn sé staðgengill Krists hér á jörðu og að bænir okkar þurfi að fara í gegnum Maríu, þó að Kristur hafi sagt:  Ég er vegurinn, sannkeikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig (Jóh. 14.6, sjá einnig 1. Tím 2.5).  Páfinn (og kaþólskir prestar) segist geta fyrirgefið syndir en í Faðirvorinu  segir Jesús að Hann muni fyrirgefa okkur eins og við fyrirgefum vorum skuldunautum. (Matt.6.12).  Af þessu sjáum við að kaþólska kirkjan getur ekki táknað hina hreinu konu (kirkju). 

Hægt væri að rita margar síður um þær óbiblíulegu kenningar sem kaþólska kirkjan byggir á. En við sjáum af framansögðu að þetta risabákn er ekki málsvari Krists.  Hið sama má segja um páfana „ hvers dýrðleiki á sér engan líka hér í heimi“.   Berið þá saman við Krist sem hafði hvergi höfði sínu að halla.  Og það sem meira er, páfarnir tilbiðja Maríu mey.  Maríutáknið í fána Evrópusambandsins sýnir okkur að það er kaþólska kirkjan sem er á bak við það stjórnarkerfi.  Villt þú draga hið kaþólska Maríutákn að húni innan þinna landamerkja ? 

Annað athyglisvert atriði er að Evrópuráðið samþykkti að nota fána sinn, Maríufánann, þann 8. Desember,1955, og  þeir þrír aðilar sem að málinu komu voru allir kaþólskir.  Þessi samþykkt evrópufánans fór fram nákvæmlega 101 ári eftir að Pius IX páfi setti fram kenninguna um flekklausa fæðingu  (líf )  Maríu, þann 8. Desember,1854.  Þessi dagsetning  er varla tilviljun.  Evrópusambandið, ESB (þá EC) tók svo upp fánann 1986.  Það er sterk undiralda í þá átt að knýja fram nýja kaþólska kenningu sem er sú að María sé “aðstoðarfrelsari” (Co- redemptrix) og sú sem biður fyrir okkur, talsmaður Guðs fólks í stað Krists.  Það er því ekki skrýtið að þeir hafi viljað tengja evrópufánann við Maríudýrkun. 

Þann 25.mars, 1957,(sem einnig er sérstakur dagur í Maríudýrkun) var Rómarsáttmálinn samþykktur.  Á sama tíma boðaði Vatíkanið með kirkjuklukkum sínum nýtt tímabil helgað Maríu sem Pius páfi hvatti til árið 1953. 

Páfar kaþólsku kirkjunnar tilbiðja Maríu og líkneski af henni.  Með því eru þeir að brjóta annað boðorðið sem við finnum í 2. Mósebók 20.4-6, sem varar okkur við því að tilbiðja líkneski.  Þann 9. September, 1978, sagði Graber biskup:   Við biðjum þess að vestrið mætti aftur verða það sem það var; ríki Maríu (Imperium Marium). 

Eins og áður sagði finnum við 12 stjörnur í hinni nýju evrópumynt, bæði á seðlum og á smámynntinni.  Á mynnt Vatíkansins er einnig að finna 12 stjörnur. 

Við höfum nú séð að evrópufáninn er Maríutákn og að Vatíkanið vill að þetta tákn sé dregið að húni í Evrópu.  Á þennan hátt munu margir, óafvitandi, upphefja himnadrottninguna.  En þegar þetta mun opinberast þeim sem eru ekki kaþólskrar trúar, þá munu þeir tæplega vilja nota þetta trúartákn sem krefst tilbeiðslu og undirgefni. 

Og til gamans má geta að á eyðublöðum frá Evrópubönkum getur að líta brú. Hún tekur töluvert pláss þannig að hún hlýtur að vera mikilvægt tákn.  En hvað táknar hún ?  Rómversku keisararnir báru titilinn” Pontifex Maximus” sem þýðir „hinn mikli brúarsmiður” .Keisararnir áttu að vera þeir sem byggðu brú á milli Guðs og manna.  Og páfarnir tóku upp þennan heiðna titil eins og margir gamlir smápeningar bera vitni um.  Þannig að brúarsmíðin heldur áfram.  Og Vatíkanið reynir, með sinn svarta og  hvíta páfa í forgrunni, að byggja „ trúarbrýr“ í gegnum samkirkjuhreyfinguna til að hún geti að lokum safnað öllum þjóðum undir sig á sínum forsendum.  Þeir eru einnig að reisa brýr á pólitíska sviðinu til að fjötra þjóðir Evrópu í lagaflækjur sem þeirra fólk í Brussel semur.  Fáir gera sér grein fyrir að þegar páfinn og ES tala um frið og réttlæti eru þeir að tala um frið og réttlæti á sínum eigin forsendum. 

Otto van Habsburg sagði:  Þetta veldi (ESB) …byggir á arfleifð hins rómverska heimsveldis, þó að fæstir viti af því, (Otto van Habsburg, Roman Catholic Eurocrat). 

Þegar Jóhannes Páll páfi II lést árið 2005, gaf José Manuel Barroso forseti ES út þessa tilkynningu: „ Jóhannesar Páls páfa mun verða minnst sem manns sem átti stóran þátt í að sameina Evrópu“.  ( IP/05/387 in “Europe- Rapid- Press Release”, April 2, 2005).    

paveglobusVirðir kaþólska kirkjan trúfrelsi ?

Hver er skoðun  kaþólsku kirkjunnar á trúfrelsi ?

Trúfrelsi,  þ.e. val einstaklings til að velja sína trú, er ein skæðasta blekking þessarar aldar, upprunnin hjá föður lyginnar.  Orðið frelsi ætti aldrei að tengjast trú.  Það getur aðeins náð yfir leyfi til að framkvæma vissa hluti.  Annað er hreinn þvættingur.  Enginn hefur rétt á að velja hverju hann trúir, (hvernig á þá að fá menn til að snúast til kaþólskrar trúar)…..  Á ég að vekja von hjá hinum afvegaleiddu mótmælendum að ég muni ekki skipta mér af kenningum þeirra ef þeir skipta sér ekki af mínum ?... Nei. Kaþólska kirkjan ber minnst umburðarlyndi allra trúarhópa.  Hún er umburðarleysið uppmálað. (‘The Rambler’ London ,England, vitnað í  Romanism vs Catholicism, p. 106, T.W Gallaway.         

Í kaþólska blaðinu „Shepard of the Valley” gefið út í St. Louis, Mo USA, árið 1876, ritstýrt af Kendrick erkibiskup, má finna eftirfarandi tilvitnun: „ Við viðurkennum að kaþólska kirkjan er ekki umburðarlynd; þ.e.a.s. hún gerir allt sem í hennar valdi stendur til að útrýma villu og synd, en þessi skortur á umburðarlyndi er nauðsynleg og rökrétt  afleiðing af óskeikulleika hennar.   Hún ein (kirkjan) hefur rétt á að vera umburðarlaus vegna þess að hún ein hefur sannleikann.“  (Guð er sannleikur, er Hann umburðarlaus?).  Kirkjan umber trúvillinga þegar hún neyðist til þess en hatar þá eigi að síður og gerir allt sem hún getur til að tryggja útrýmingu þeirra.Þegar kaþólska kirkjan mun ná yfirburðarstöðu - sem með tímanum mun gerast – þá mun trúfrelsi í Bandaríkjunum líða undir lok. „ Andstæðingar okkar segja þetta og við trúum þeim. Það er vegna þess að þeir vita hvað kaþólska kirkjan gerði við trúvillinga á miðöldum og einnig hvað hún gerir við þá í dag þar sem hún hefur völd.  Við afneitum ekki þessum sögulegu staðreyndum né heldur því að við fordæmum Guðs heilögu fyrir það sem þeir hafa gert og samþykkt í þessum málum. “   Kaþólski biskupinn Oconnor segir: „ Trúfrelsi er aðeins látið viðgangast þar til unnt er að knýja fram andstæðu þess án þess kaþólsku kirkjunni stafi ógn af.” (T.W. Callaway: Americanism vs Romanism, p.118.)

Þetta eru ógnvænlegar staðhæfingar – en þær koma frá kirkjunni sjálfri, og þær opinbera eðli hennar hvað varðar trúfrelsi einstaklingsins.  Sagan segir okkur að kaþólska kirkjan virðir ekki trúfrelsi.  Á miðöldum ofsótti hún og myrti hundruðir þúsunda kristinna sem voru á annari skoðun en kirkjan.  Vitnisburður biblíunnar um þessa kirkju er svohljóðandi:

Opb 17:6  Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesú votta. Og ég undraðist stórlega, er ég leit hana. Og aðeins lengra lesum við:  

Opb 18:24  Og í henni fannst blóð spámanna og heilagra og allra þeirra, sem hafa drepnir verið á jörðinni.

Kaþólska kirkjan hefur sinn rétt til að hafa sínar kenningar svo lengi sem hún banner ekki öðrum að gera slíkt hið sama.  Það er einmitt kjarni málsins – þessi kirkja virðir ekki frelsi annara og hún viðurkennir það sjálf.  Hún mun beita valdi - og því biðjum við fólk að taka mark á þessari viðvörun. 

Við eigum í baráttu við trúar/ valdakerfi sem byggir ekki á biblíulegum gildum.  Guð elskar manninn, og vill að hver einstaklingur taki sína eigin ákvörðun um hverju hann vilji trúa.  Trúfrelsi á uppruna sinn í þessari grundvallarreglu.  Þetta viðhorf mannsinns á uppruna sinn í kærleika Guðs.  Hér er virðingin fyrir hverri persónu aðalatriðið.  Fullkomið frelsi á milli einstaklinga og þjóða hér á jörð getur aldri náð settu markmiði nema það grundvallist á þessari meginreglu. 

Friður  er eitt af alþjóðamálunum í dag.  Frelsi er að sjálfsögðu nauðsynlegur undanfari friðar.  En frelsi – þ.m.t. samviskufrelsi – næst ekki með aukinni miðstýringu, eða samstarfi milli trúar – og stjórnmálahópa.  Frelsi verður að byggjast á rétti einstaklingsins til að hugsa, velja og trúa eftir eigin geðþótta.  Einstaklingurinn getur aðeins fundið frelsi á þennan hátt.  Frelsið er okkar þegar við tökum á móti Kristi inn í líf okkar: 

Jóh 8:36  Ef sonurinn gjörir yður frjálsa, munuð þér sannarlega verða frjálsir. 

Ættum við ekki að gefast Kristi og taka á móti náðargjöf Hans.  Jesús gaf líf sitt svo að við gætum öðlast frelsi. 

Jóh 3:16  Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf.

Jesús sagði einnig:

Jóh 14:27   Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist.

Það frelsi sem við upplifum í Jesú er eitthvað sem enginn getur tekið frá okkur. Þá munum við jafnvel geta haft hugarró í þrengingum.  Hefur þú upplifað þennan frið ?

Jesús Kristur hefur sýnt okkur hvað sannur kærleikur er.  Þó Hann væri Guð, auðmýkti Hann sig og gerðist maður.  Hann var þjónn og samferðamaður okkar.  Hann var sagður vinur syndara og tollheimtumanna. Hann fór um og gerði góðverk.  Hann líknaði öllum sem þjáðust.  Hann var reyndur í öllum hlutum en án syndar( Heb.4,15-16).  Þess vegna er Hann fær um að hjálpa öllum þeim sem koma til Hans. ( Matt.1.21;  1.Jóh. 1.9). Hann reyndi ekki að öðlast ríkidæmi eða völd.  Þvílíkur munur á Honum og mönnunum í Brussel sem styðja alltaf hina ríku og metorðagjörnu. 

vatikanetKaþólska kirkjan mun beita valdi !

Ef hin rómversk kaþólska kirkja leyfði nú öllum að hafa sínar trúarskoðanir þá væri þetta ekkert mál.  En vandamálið er að kirkjan mun nota allar leiðir, þ.m.t. ríkisvaldið til að ná sínu fram. Kirkjan viðurkennir sjálf að hún muni beita valdi ef fólk beygir sig ekki sig undir kenningar hennar.  Þetta er það sem gerir málið svo alvarlegt.  Við erum ekki að ráðast á kaþólikka eða rétt þeirra til sinnar trúar.  Við teljum að það séu margir trúir einstaklingar innan  kaþólsku kirkjunnar, fólk sem fylgir því ljósi sem það hefur.  Samt sem áður vonum við að það muni sjá hið sanna eðli kaþólsku kirkjunnar og hafna þessu falskerfi og fylgja í fótspor Krists.  Við vonum að fólk muni byggja líf sitt á biblíunni - til frelsunar,  og að lokum verða í ríki Guðs.  

Markmið okkar er ekki benda á einstaklinga heldur að vara við hinum umburðarlausu og eyðileggjandi öflum sem ráða ríkjum – og hvaða afleiðingar það muni hafa fyrir Evrópu. 

Við elskum fólkið – kaþólikkana, fráfallna mótmælendur eða hverrar trúar sem fólk er. En kaþólska kerfið, fráfallin mótmælendakirkja, Evrópusambandið og heimsvæðingarelítan hafa allt önnur gildi og viðhorf og kenningar en Jesús Kristur sem sagði:

Jóh 14:27  Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. 

Friður mun aldrei nást í gegnum lagaflækjur og hert eftirlit.  Við viljum gera öllum ljóst að við verðum að snúa okkur til Krists, Hans leiðbeininga og reglna til að öðlast frið, réttlæti og bjarta framtíð.  Þetta er enginn hatursáróður heldur kærleikur til meðbræðra okkar. Kærleikur okkar til annara felur m.a. í sér að við segjum þeim sannleikann.  Valdamenn heimsins eru að leiða okkur afvega – til glötunar.  Framtíð okkar byggist á að við tökum við Jesú Kristi sem persónulegum frelsara okkar og að við biðjum Hann um gefa okkur kraft til að fylgja Honum og halda Hans boðorð.

Finna má athyglisverða grein í kaþólska blaðinu, “The Daily Telegraph” frá 4. September, árið 2000.  Það var bréf frá Joseph Ratzinger  kardinála til Samtaka biskupa um allan heim.  Yfirskriftin var svohljóðandi: „ Við erum móðurkirkjan“ segir Vatíkanið.  Í greinni er vitnað í Joseph Ratzinger, sem í dag er Benedict XVI páfi.  Hann sagði: „ Það verður alltaf að vera skýrt að hin sanna heilaga, postullega kaþólska alheimskirkja er ekki systir heldur móðir allra kirkna.“

Svo kaþólska kirkjan segist sjálf vera móðir allra kirkna.  Þetta hljómar eins og bergmál úr biblíunni sem segir að „skækjan” sé móðir hórkvenna (Opb.17.5).  Kaþólska kirkjan segir því að öll önnur trúfélög séu fráfallin og þurfi að snúa til móðurkirkjunnar.  Þessu eru þeir að reyna að ná fram í gegnum samkirkjuhreyfinguna.  

Þeir sem standa gegn þessu valdi munu brátt fá að kenna á reiði þess og ofsóknum.  En börn Guðs munu ljúka verki sínu með hjálp Guðs.  Þau munu tala og gera það sem rétt er, réttlætisins vegna, og láta Guð um afleiðingarnar. 

Við erum sammála siðbótarmönnunum

Við tökum undir með siðbótarmönnunum þegar þeir segja að kaþólska kirkjan sé kerfi antíkrists – skækjan – sem lætur alla drekka af saurlifnaðar- víni sínu (Opb.17).  Skækjan heldur framhjá andlega / trúarlega ásamt hinum föllnu mótmælendakirkjum.  Hún drýgir hór ásamt afvegaleiddum mótmælendakirkjum.  Hún mun reyna að gefa út tilskipun í gegnum  kirkjusamþykktir og samkirkjuráð – tilskipun sem byggir á kaþólskri erfðavenju en ekki  á grunni biblíunnar.  Breyting hefur orðið í hinum trúarlega heimi en sú breyting hefur ekki orðið á kaþólsku kirkjunni.   Mótmælendatrúnni hefur hnignað svo mjög síðan í siðbótinni að hún er nánast orðin eins og  kaþólska trúin. 

Og til viðbótar virðist sem kirkjan samstarfi opinskátt eða í leynum, með öllum þeim sem geta stutt hana í að sameina Evrópu og ná heimsyfirráðum.  Þetta samstarf nær til stjórnmálaflokka, leynifélaga, kirkjuráða o.s.frv.  Því miður eru allt of fáir meðvitaðir um þessa lymskufullu stefnu kaþólsku kirkjunnar.  Of seint munu þeir sjá að þeir hafa verið blekktir af skækjunni miklu.  Ritað er:

Opb 18:23   Lampaljós skal eigi framar í þér lýsa og raust brúðguma og brúðar skal eigi framar heyrast í þér. Kaupmenn þínir voru höfðingjar jarðarinnar, af því að allar þjóðir leiddust í villu af töfrum þínum.

Sjálfstæðar þjóðir knésettar

Það ætti að vera öllum ljóst að við eigum í höggi við (blekkjandi) vald sem hefur á stefnuskrá sinni að þurrka út alla mótmælendur og allar sjálfstæðar þjóðir/ríki.  Áður en „her“ kaþólsku kirkjunnar, jesúítarnir, hefja starf sitt fyrir kirkjuna þurfa þeir að sverja páfanum og kirkjunni eið.  Hér höfum við hluta úr þessum eiði:  “Ég lýsi einnig yfir að ég muni hjálpa öllum útsendurum hans heilagleika, hvar sem ég er, í Sviss, Þýskalandi, Hollandi, Danmörk, Svíþjóð, Noregi, Englandi, Írlandi eða Ameríku eða hvaða ríki sem er.  Ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að uppræta frjálslyndar kenningar og hina trúvilltu mótmælendur, og  eyðileggja innihaldslausar valdastöður þeirra, hvort sem þeir eru konungar eða ekki.  (Romanism vs Americanism, T.W. Callaway, p. 58-61.  Sambærilegan eið má finna í The Congressional Record, USA, 15. Febrúar, 1913,p.3215-6.  Einnig í The Engineer Corps of Hell, by Edwin A. Sherman, p. 118. Frá 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354). 
Síðar í þessum eiði má lesa að þeir megi nota hvaða ráð sem er til að ná settu marki.  Hér fáum við nasasjón af stefnu kaþólsku kirkjunnar hvað varðar sjálfstæðar þjóðir: Útrýmingu mótmælenda og eyðingu sjálfstæðra þjóða.  Er þetta að gerast í dag ?  Villt þú að stefna kaþólsku kirkjunnar nái fram að ganga í þínu landi meðan þú lifir ? 

Í þessu samhengi er vert að geta að Hitler var kaþólskur sem og margir af samstarfsmönnum hans í SS sveitunum.  Sumir voru einnig jesúítar eins og Goebbels og Himmler. Hitler mistókst að ná undir sig mörgum af sjálfstæðu ríkjum Evrópu.   En nú er enn á ný verið að reyna að sameina ríki Evrópu undir hæl Rómar. 

Þann 1. Maí,1776, lagði Adam Weishaupt fram tillögu um það hvernig stjórnendur, (elitan - Illuminate) gæti safnað öllum einstaklingum og þjóðum saman undir forystu leiðtoga heimsins.  Hér áeftir eru hin 7 atriði þessarar tillögu:

weishaupt1. Afnám allra settra (kosinna) ríkistjórna

Þessi sjö atriði lögðu grunninn að frönsku stjórnarbyltingunni, sem síðar meir varð kjarninn í Rússnesku byltingunni, sem var innblásin af Karli Marx.  Í miðri frönsku stjórnarbyltingunni var hið löglega kosna löggjafarvald sett af.  Elítan (The Illuminate – hinir upplýstu) setti síðan á fót sitt eigið löggjafarvald.  Þeir brenndu biblíur á torgum og settu fram 10 daga (vinnu) viku og tilbáðu gyðju frelsis og ódauðleika.  Lögleysi óð uppi.  Hinir kristnu voru opinberlega teknir af lífi á hinn grimmilegasta hátt.  Þremur og hálfu ári síðar var 7 daga vikan tekin aftur upp, hinir kristnu máttu eiga biblíur og þjóðfélagsaðstæður urðu aftur eðlilegar.  Um þessa atburði má lesa í 11. Kafla Opinberunarbókarinnar.

Þess er vert að geta að Adam Weishaupt var kaþólskrar trúar.  En hann var ekki einungis kaþólskur heldur líka jesúíti, og kenndi sem slíkur við háskolann í Ingolfstadt, Þýskalandi.

skjogenÞað sem við ættum að spyrja okkur að í dag er þetta:  Sjáum við þessi sjö atriði Adams Weishaupts vera að gerast í dag ?  Er þetta ekki áherslan hjá ES og í hinni alþjóðlegu löggjöf ?  Þetta er langtímamarkmið.  Stjórnarmenn þessa heims vinna hörðum höndum að því að veikja vald sjálfstæðra þjóða og skerða réttindi einstaklinga.  Hvert einasta kerfi og einstaklingar munu þurfa að beygja sig undir alþjóðalög, sama hvort það eru stjórnmálaflokkar, hagkerfi, trúarhópar eða herdeildir. 

Orð Guðs varar okkur við því að ganga til samstarfs við skækjuna hvort sem er á trúarlega - eða pólitíska sviðinu.  Ritað er:  

Opb 18:4   Og ég heyrði aðra rödd af himni, sem sagði:„ Gangið út, mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar.“ 

Þetta er einnig boð til allra, ríkisstjórna sem og einstaklinga, um að segja „NEI” við samstarfi við páfadóm.

Orð Guðs staðhæfir einnig að þetta andkristna vald muni, í samstarfi við seinna dýrið ( Bandaríkin), verða í fararbroddi með að innleiða merki dýrsins (Opb. 13.11-18 ).  Margt bendir til að þetta sé rétt handan við hornið – að kirkja og ríki muni í sameiningu setja lög varðandi trú - lög sem brjóta í bága við grundvallarreglur biblíunnar. 

Evrópulögreglan  (Europol)

Takið eftir að þann 17. Apríl, 2005, rétt áður en Benedict XVI páfi var kosinn til embættis, varaði hann við „hættum” sem veikja trúnna og nefndi hann fyrst sértrúarhópa (sects) .  (The Seattle Times, april.19. 2005).  Allir þeir sem starfa fyrir utan hina almennu kaþólsku kirkju, sem lúta ekki valdi páfans eru flokkaðir sem sértrúrhópar (sects).  Þetta er staðfest í skjalinu Charta Oecumenica, samstarfsplagg á milli kaþólsku og Lútersku kirkjunnar í Evrópu (Point 4,II).  David Hallam, MEP (meðlimur í Evrópuráðinu), hefur staðfest að lausn ráðsins á vandanum sé að leyfa lögreglunni (Europol) að fylgjast með þessum hópum.  Og hann bætir við:„ Í Evrópu gæti þetta þýtt eftirlir með kristnum hópum “ (The Principality and Power of Europe, p. 105 by Adrian Hilton).  Hjá Evrópusambandinu heldur stríðið gegn hryðjuverkum áfram.  Á Bretlandi, segir Tony Blair að þeir sem vekja upp hatur gegn trúarhópum  muni verða refsað samkvæmt lögum (the Religious Hatred Bill – trúarofsóknarlögin).  Þessi lög innihalda „ uppákomur þar sem fólk vekur upp hatur gegn öðrum á grundvelli trúar” (www.bbcnews.com. may 18. 2005).  Þannig að nú er það orðið hættulegt að benda á „villur” í trúarkenningum annara.  Þú gætir farið í fangelsi ( 7 ár) ef einhver telur þig hafa brotið gegn sér á þessu sviði.  Við sjáum hvernig tjáningarfrelsi er heft í fjölmiðlum.  Frelsið er í hættu. Stjórnvöld eru byrjuð að setja lög varðandi trú.  Þetta er í anda kaþólskunnar.  Biblían kallar þetta „líkneski dýrsins” -  tákn fyrir kaþólsku kirkjuna þegar hún fær völd í gegnum ríkisvaldið.  Þeir munu nota ríkið til að setja trúalög  og þá mun samviskufrelsi smám saman vreða afnumið.  Þetta mun framtíðin leiða í ljós.  Þessi þróun er nú í fullum gangi í Bandaríkjunum, Bretlandi og mun að lokum ná um heim allan.  Tilkynning ritningarinnar er þessi: „Gangið út mitt fólk, út úr henni“ (Kaþólsku kirkjunni og fráfallinni mótmælendakirkju) Opb.18.4. Þessi boðskapur verður fluttur af enn meiri krafti rétt fyrir endurkomuna. Engin lagasetning mun stöðva þessa hreyfingu sem mun boða sannleik biblíunnar fyrir okkar tíma.  Þennan boðskap má finna í Opinberunarbókinni, 14. 6-12 og 18.4.  Lesið meira um þetta á heimasíðunni www.endtime.net

romatraktatenFyrir löngu síðan voru meðlimir sértrúrsafnaða kallaðir trúvillingar.  Við munum fljótlega upplifa anda fortíðarinnar  þegar sendimenn kaþólsku kirkjunnar á miðöldum eltu uppi, pyntuðu og drápu án miskunnar hina kristnu sem ekki vildu beygja sig undir hin andkristnu jarðnesku yfirvöld.  Trúarlegt stríð er að hefjast.  Framtíðin mun opinbera aðferðir Europol í þessum efnum, en hugsjón Evrópusambandsins er sú að allir mættu vera samhljóma – ein rödd.  Þetta á einnig við um löggæslu innan ES.  Europol er talin miðstöð löggæslu innan ESB.  Evrópusambandið ætlast til að aðildarríki leggi fram mannskap til að halda megi úti sameiginlegum herafla – ESB her. Hermenn ES og aðildarríki heyra undir ES herinn (TEU 11-15-27).  Á meðan aðildarríki  ESB afvopnast, hervæðist Evrópusambandið.  ESB mun síðan stjórna herafla Evrópu.

Evrópulögreglan /Europol) er með höfðstöðvar sínar í Haag í Hollandi.  Yfirmaður Eurpol er hinn þýski Max-Peter Ratzel sem var áður í þýska flughernum.  Europol á að hafa yfirumsjón með löggæslu ESB ríkja.  Europol safnar einnig gögnum um einstaklinga.  Það er stór eftirlits/gagnabanki í Vín í Austurríki þannig að verið er að fylgjast með fólki innan sambandsins (ESB).Og með hjálp einkenniskorta sem eru víða í notkun er enn verið að auka eftirlitið.  Europol getur lagt til atlögu gegn fórnarlömbum sínum hvenær sem er. Europol er stóri bróðir löggæslunnar í Evrópu og srarfsaðferðir þeirra eru eitthvað á þessa leið: Ef lögreglu í einhverju ESB ríki eða innan Schengen er sagt að handtaka vissan ESB þegn þá verða þeir einfaldlega að hlýta þeim fyrirmælum.  Margir óttast þau víðtæku áhrif sem Europol hefur yfir lögreglu aðildarríkjanna og einnig óttast margir að Europol verði notað sem stjórntæki Evrópusambandsins.  Margt bendir til að sagan muni endurtaka sig einnig hvað þetta varðar.  Nú er verið að búa til lög innan ESB þess eðlis að ef ESB þegn eða lögregla  tiltekins ríkis t.d. Austurríkis ákærir annan þegn innan ESB ríkis t.d. Svíþjóðar um tiltekinn glæp, þá er lögreglan í Svíþjóð skyldug til að handtaka viðkomandi og yfirheyra.  Þetta á einnig við þó að „brot” hins ákærða sé ekki refsivert í Svíþjóð.  Þetta er alþjóðleg yfirstjórnun  (Stóri bróðir)  og gefur rétta mynd af ES lýðræði. 

Nú er hægt að elta uppi morðingja, hryðjuverkamenn og aðra glæpamenn.  En einnig munu bókstafstrúarmenn, og sértrúarhópar verða skotspónn Europol og verða eltir uppi. 

Síðasta bók biblíunnar staðfestir að páfadómur og þeir sem hann styðja muni vera hið mikla blekkingarafl á síðustu tímum.  Og tímanna tákn sýna okkur svo sannarlega að við lifum á síðustu tímum.  (Opb.13. og 17. Kafli).

inkvisisjonenRannsóknarrétturinn endurvakinn

Þú ættir að vita lesandi góður að Benedict XVI páfi var í Hitlersæskunni ( Hitler-jugend), og að hann var stjórnandi í samtökunum „Congregation of Faith”, betur þekkt í gegnum tíðina sem rannsóknarrétturinn (Norska dagblaðið, „Dagen” 21.apríl,2005).  Það ætti því ekki að koma á óvart að rannsóknarrétturinn verði endurvakinn í Evrópu  sem og annarsstaðar í heiminum, sem refsitæki  – ekki aðeins gegn hryðjuverkamönnum - heldur einnig gegn „þeim sem kenna villu”.  Róm er að hreiðra um sig á hinum ýmsu leynilegu stöðum þar sem ofsóknir fyrri tíma verða endurteknar.  Hljóðlátlega en örugglega er hún að styrkja stöðu sína þar til tími gefst til árásar.  Allt sem hún þarf eru heppilegar aðstæður og þær eru þegar til staðar.  Við munum fljótlega finna fyrir hinum sanna tilgangi Rómarkerfisins.  Þá mun hver sá sem vill trúa á Guð  og fylgja orði Guðs sæta ofsóknum.  (Deilan mikla, eftir Ellen G.White)

Það eru margar ástæður fyrir andlegri vanlíðan fólks nú á tímum. Það eru mörg tilvik í dag þar sem einstaklingar sem ekki hafa viljað beygja sig undir reglur yfirborðskennds samfélags okkar eru settir inn á geðsjúkrahús.  Sumir eru lagðir inn með valdi.  Þar eru þeir síðan eins og fangar í fangelsi.  Þar fá þeir meðferð hjá geðlæknum / sálfræðingum sem yfirheyra þá.  Sjúklingnum er uppálagt að fara yfir sögu lífs síns, sem er einskonar nútíma syndajátning.  Hluti meðferðarinnar er lyfjagjöf ýmiskonar sem gerir það að verkum að sjúklingurinn veit hvorki í þennan heim né annan.  Sumir eru bundnir niður, öðrum er gefið raflost.  Kannski er þetta leifar af aðferðum rannsóknarréttarins.  Samt sem áður hafa refsingar rannsóknaréttarins alltaf verið og munu alltaf verða öllu verri.

hitlerSverð Vatíkansins í Evrópu

Athugið að kaþólska kirkjan hefur enn og aftur þýskan páfa. Þýskaland hefur átt stóran þátt í að byggja upp hið kaþólska Evrópusamband, með Europol sem aðaldriffjöðrina í löggæslu Evrópu.  Þetta vekur upp minningar um orð páfans við Wilhelm II, Þýskalandskeisara í heimsókn hans til Vatíkansins, árið 1922.  Eftir fund þeirra lýsti keisarinn því hvaða augum  páfinn leit á hlutverk Þýskalands.  „Það var athyglisvert fyrir mig að sjá við þetta tækifæri að páfinn sagði að Þýskaland yrði að verða sverð fyrir kaþólsku kirkjuna” (The Kaisers Memoirs,p. 21,by Wilhelm II,Harper & Bros,1922).

Við höfum nú séð að Hitler var kaþólskur og góðvinur  kirkjunnar.  Honum mistókst að ná undir sig hinum sjálfstæðu ríkjum Evrópu.  En nú hefur páfadómi (nánast) tekist þetta í gegnum ESB, ekki með því að lyfta sverði, heldur í gegnum samþykktir og alþjóðasáttmála ýmiskonar en ekki síst í gegnum stjórnarskrá ESB sem yfirskyggir stjórnarskrár aðildarríkjanna.  Í gegnum stjórnarskrá ESB hafa þeir fullt vald yfir aðildarríkjum sambandsins. 

Sáttatónn kirkjunnar

Eftir seinna Vatikanþingið  (Vatikan II) árin 1962-1965 hefur kveðið við iðrunartón hjá Rómarkirkjunni – hún er komin í annan búning.  Mótmælendurnir eru nú kallaðir “fráfallnir bræður” .  Við heyrum ekki mikið talað um trúvillinga siðbótarinnar.  Eitt máltæki hljóðar svo:  Þegar Róm er í minnihluta er hún ljúf sem lamb, þegar hún er jafningi er hún slæg sem refur og þegar hún er í meirihluta er hún grimm sem tígur.  Þegar hún hefur yfirráð er hún grimm sem tigrisdýr.Vegna þessa þurfum við að skoða gamlar heimildir til að komast að herkænsku kirkjunnar.  Páfadómur hefur staðfest að grundvallarreglur hans breytast ekki ( eru óskeikular) og hann hefur einnig sagt hvað hann muni gera þegar hann fær full völd. Nú þegar við sjáum fram á sameiningu sem virðist byggð á kaþólskum stjórnarháttum er gott að hafa þessa hluti á hreinu. 

Við finnum hvernig tökin herðast nú þegar kaþólska kirkjan er að endurheimta styrk sinn í Evrópu og um heim allan.  Nú er það ekki lengur sáttahöndin sem gildir þegar þeir eiga í hlut sem ekki vilja ganga hinn samkirkjulega veg.  Hinir „fráföllnu bræður” eru enn og aftur úthrópaðir sem „trúvillingar” og „sértrúarsöfnuðir”, á meðan sáttahöndin er rétt þeim sem eru tilbúnir að starfa með kirkjunni.  Kaþólska kirkjan kallar sig hina einu sönnu kirkju.  Við sjáum það í staðhæfingum kirkjunnar í opinberu skjali hennar, Dominus Jesus, gefið út í Vatíkaninu þann 6,ágúst 2000.  Í þessu skjali segir meðal annars að „ kirkja Krists… opinberast að fullu aðeins í hinni kaþólsku kirkju”.  Einnig segja þeir að kirkjan sé „stólpi og máttarstoð sannleikans”.  Samkvæmt ritningunni er þetta ekki rétt vegna þess að kirkjan hefur komið fram með margar óbiblíulegar kenningar og breytingar á boðorðunum og fleira.  Og biblían segir einnig að Jesús sé hirðirinn (Jóh.10.14), og að „ef þér eruð í Kristi eruð þér erfingjar Abrahams samkvæmt fyrirheiti” (Gal.3.29). 

Margir trúir einstaklingar

Við virðum þá sem þora að standa gegn Rómarvaldinu.  Við teljum ekki að við getum stöðvað þessi öfl, en við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að vara fólk við, gefa þeim kost á að velja rétt.  Stjórnendur þessa heims er um það bil að fara að  ræna okkur trúfrelsi og mannréttindum. Náin framtíð mun sýna að undiraldan er þegar komin af stað.  

Við efumst ekki um að það eru margir trúir einstaklingar hjá Sameinuðu þjóðunum, í sambandi Afríkuþjóða, í ESB og í viðskiptasamtökum, hinum ýmsu leynisamtökum, hjá kaþólsku kirkjunni sem og hinum mörgu mótmælendasöfnuðum. Margir trúa að þeir séu virkir þáttakendur í að koma á friði hér á jörð, en þeir eru í blekkingarvef.  Beiting valds og hin ýmsu lög geta ekki tryggt frið. Við munum að endingu sjá þetta að þegar hin ótrúlegustu og öfgafyllstu lög verða að veruleika.

nwoESB er táknmynd fyrir hina nýju heimsskipan

Við sjáum skýrt í dag hvernig verið er að safna þjóðunum saman undir evrópska- og alþjóðlega stjórnun.  Þeim er ætlað að standa hlið við hlið í alheimsstjórnun og í gegnum alþjóðalög sem eru samin af valdsherrum þessa heims. 

Vert er að geta þess að biblían segir að valdaöfl heimsins muni ná saman við endi daganna.  Einnig stendur að þeir muni vera samhuga (of one mind). Í þessum leik er það kaþólska kirkjan – skækjan – sem er hið blekkjandi afl.  Þjóðirnar stunda viðskipti í gegnum hana.  Skipaeigendur græða síðan á þessum viðskiptum.  Hún leiðir þjóðir heimsins afvega með sínu saurlifnaðar-víni (kenningum sínum), Opb.17. og 18. Kafli.

Páfadómur ríkir yfir Evrópu í skjóli ESB

Kaþólskir aðilar eru á bak við þetta kerfi.  Ætti Noregur / Ísland einnig að láta blekkjast af kenningum skækjunnar ?
Þar sem kaþólska kirkjan vill undirgefna þegna, þá er ES líkan af hinni nýju heimsskipan.  Þetta er alheimskerfi og við sjáum hvernig bandaríkin og sameinuðu þjóðirnar hafa aðstoðað kirkjuna við að koma þessu kerfi á. 

Ringulreið og upplausn komið á

Við höfum séð þessa aðferð notaða í langan tíma í Evrópu.  Hinar sjálfstæðu þjóðir þurfa að samlaga sig að hinu evrópska, alþjóðlega valdakerfi.  Til að tryggja þetta hafa valdsherrar heimsins í langan tíma verið að rífa niður gamla kerfið hjá sjálfstæðum þjóðum í gegnum ýmis lög og samþykktir.  Það er verið að koma á fót nýju kerfi, nýju Evrópukerfi, nýrri heimsskipan þar sem ríkin fara ekki eftir eigin lögum heldur alþjóðlegum lögum. 

Hinir upplýstu (The Illuminate- stjórnendur heimsins) hafa lengi haft eftirfarandi orðatiltæki að leiðarljósi:  Ordo ab Chao- sem þýðir; frá ringulreið kemur regla.  Við sjáum hvað er verið að gera til að ná þessu markmiði.  Fyrst skapa menn ringulreið og upplausn, og úr þessari upplausn er síðan ætlunin að skapa  nýja heimsskipan.  Allt gerist þetta svo undir því yfirskini að verið sé að skapa frið.  Öllum þeim þjóðum sem ekki vilja hlýða mun verða refsað. 

En eins og sagt hefur verið; frið er ekki hægt að skapa með valdi.  

Þessar aðferðir eru aðeins til þvingunar og til þess gerðar að gera fólk að þrælum í neti lagaflækja.
Þess vegna munu vera stríð og þjáning svo lengi sem einhverjir vilja ráða yfir öðrum.  Þetta er það sem ESB og Sameinuðu þjóðirnar eru að gera.  Á þennan hátt ríkti kaþólska kirkjan á miðöldum.  Þetta stjórnarform mun verða við líði við endalokin.  Ferlið er þegar byrjað.
Trúarofsóknir viðgangst í mörgum ríkjum.  Við munum fljótlega sjá ofsóknir og blóðsúthellingar þegar auknu valdi verður beitt.  Biblían segir skækjuna – móðurkirkjuna – kaþólsku kirkjuna vera ábyrga fyrir þessu blóðbaði (Opb.17.6;  18.24). 

sentraliseringLeynifélög

Margir  stjórnmálaleiðtogar og frammámenn í iðnaði eru meðlimir í Bilderberger Group, samtökum sem hafa það að markmiði að sameina Evrópu.  Hinn kaþólski Joseph H. Retinger hitti alþjóðaleiðtoga í Evrópu og Bandaríkjunum til að leggja drögin að þessum leynisamtökum.  Bilderberger hópurinn var svo stofnaður á hótelherbergi í Hollandi árið 1954.  Hópurinn dregur nafn sitt af heiti hótelsins.
 
Þar sem Bilderberger hópurinn hefur það að markmiði sínu að sameina Evrópu viljum við minna  lesendur á þann eið sem jesúítar þurfa að sverja áður en þeir hefja störf fyrir kaþólsku kirkjuna; að þeir muni gera allt sem í þeirra valdi stendur til að knésétja mótmælendur sem og hinar “sjálfstæðu” þjóðir.

Margir telja Bilderberger hópinn bera ábyrgð á heimsvæðingunni, almennri hnignun samfélagsins, útmáun landamæra og einnig fyrir hinni nýju heimsskipan.
 
bilderbergerBilderbergerhópurinn hittist einu sinni til tvisvar á ári.  Eftir hvern fund fara leiðtogarnir síðan til síns heima og setja  stefnumál hópsins í framkvæmd.  Þegar þú veist hverjir þessir aðilar eru, er auðveldara að sjá í gegnum rök þeirra.  Þeir tala mikið um samstöðu, meirihlutaákvarðanir, sameiginlegar varnir, einingu Evrópu, alþjóðalög og alþjóðaákvarðanatökur og nauðsyn þess að taka höndum saman um að bjarga jörðinni (þar sem þeir eru búnir að eyðileggja hana). Hin nýja græna og rauða stefna.  Náttúruvernd og samstaða /jöfnuður.

Þegar hópurinn hittist þá er farið leynt með allar samræður og fjölmiðlar fá mjög litlar upplýsingar.  Af hverju standa fjölmiðlar sig ekki og segja okkur sannleikann um Bilderberger hópinn ?  Gæti ástæðan verið sú að ef almenningur fengi veður af áætlun þeirra myndi það skapa glundroða.   Einn daginn munu þeir svipta hulunni af áætlunum sínum en þá mun verða of seint að gera eitthvað í málunum.

Það er einnig athyglisvert að allir stjórnarráðsfundir ESB (EU Council of Ministers) fara fram fyrir luktum dyrum, og engar starfsreglur eru til að vitna um hvað þar fer fram.  Einnig eru allar atkvæðagreiðslur stjórnarráðsfunda ESB  leynilegar svo fátt eitt sé nefnt af leynipukrinu.
 
ESB mun hljóma sem ein rödd

Við erum vitni að því hvernig ákvarðanatökur  eru að færast frá ríkjunum sjálfum yfir til sambandsins (ESB), og hvernig Evrópusambandið er stöðugt að skerða rétt aðildarríkja til sjálfstæðra skoðana.  Slagorð Evrópusambandsins er: „ Evrópa – margar þjóðir – ein rödd.“   Ríkin eiga að vera samhljóma bæði efnahagslega, stjórnmálalega, trúarlega og hernaðarlega.  Það eru margir meðlimir í deildum þar sem ákvarðanir eru teknar.  Allir þessir aðilar þurfa að fara í sérstaka „endurmenntun” þar sem þeir læra að hljóma sem ein rödd.  Hvar er sjálfstæðið og tjáningarfrelsiö í þessu öllu ?
 
Frelsi er meira virði en ríkidæmi, glæsileg hús, bílar eða virðingarstöður.  Frelsi og friður næst ekki með flóknum lagasetningum frá yfirvöldum, settum til að niðurnjörfa líf einstaklinga.  Stjórnvöld sem bæla tjáningarfrelsi geta ekki skapað frelsi og frið.  Þegar stjórnkerfi ríkja heimsins þurfa að vera samræmd, þá mun rödd einstaklingsins að lokum þagna, og lagaflækjur valdsherranna munu að lokum stjórna samvisku hvers og eins. 

eumennStjórnarskrá Evrópusambandsins

Í 2. grein stjórnarskrár ESB, nú nefnd „Sáttmálinn,” eða „Lissabon sáttmálinn” eða „Hinn endurbætti sáttmáli” segir:
„Þegar sáttmálinn veitir Bandalaginu óskoraðan einkarétt á tilteknu sviði er það eingöngu á færi Bandalagsins að semja lög og stofna til lagalega bindandi gjörninga innan þess sviðs og aðildarríkin hafa einungis rétt til slíkra framkvæmda hafi þau til þess leyfi Bandalagsins eða þau séu að framkvæma lög Bandalagsins.

Tókst þú eftir hvað þú varst að lesa ?  ESB löggjöfin yfirskyggir  löggjöf aðildarríkjanna (hefur meira vægi).  Með öðrum orðum; ef lög aðildarríkis segja eitt, en lög Evrópusambandsins annað, þá verðum við að hlíta ESB lögunum.  Landslög verða að víkja fyrir hinum altumlykjandi ESB lögum. 
 
Við sjáum á þessum endurbætta sáttmála að margir hlutir eiga að vera í samhljóman.  Má þar nefna sameiginlega stjórnarskrá, löggjöf, sameiginlegt framkvæmdarvald, sameiginlegan hæstarétt, einn fána, sameiginlegan ríkisborgararétt, eina mynt, sameinlega fjármálastefnu, einn seðlabanka, sameiginlega efnahags – og tollstefnu, sameiginlega fiskveiðistjórnun og sameiginlega utanríkis –  landamæra - og varnarmálastefnu. 

Í sáttmálanum kveður einnig á um að lög aðildarríkja séu undir lögum sambandsins  (Declaration 27).

 Hin nýframsetta stjórnarskrá ES ver samin af skriffinunum í Brussel, og við getum séð þar hver áform þeirra eru.  Eins og myndin sýnir skrifa ES-menn undir skjöl í herbergi þar sem er að finna styttu af páfanum með útréttar hendur, tákn um blessun hans yfir störf  þeirra fyrir ES.  Páfin er hér með sína þreföldu kórónu, tákn um vald hans yfir himni, jörðu og undirheimum. 

Herafli ESB

Í þessu sambandi er áhugavert að benda á að eins og kaþólskir, sem fylla allar topp stöður innan kerfisins, eru ráðandi innan ESB, þá stýra þessir leiðtogar einnig herjum Bandalagsins. ESB er málpípa páfadóms og ESB herirnir eru á valdi páfadóms. . . . Á sama hátt og Líbía og Eþíópía til forna voru á valdi Babýlonar lítur út fyrir að hernaðarmátturinn (herir ESB, SÞ og annarra slíkra bandalaga) verði á valdi páfadóms við lok tímanna (Dn 11.43).

Á síðustu árum höfum við séð hinar ýmsu þjóðir vera að missa herstyrk sinn.  Hjá sjálfstæðum ríkjum er stöðugt verið að minnka í því herliði sem er tilbúið að verja viðkomandi land (innanlandsher), en aftur á móti fjölgar stöðugt í þeim her sem sér um sameiginlegar varnir á alþjóðavísu fyrir ES og UN og Afríkusambandið.  Verið er að færa heraflann undir þeirra stjórn.  Herir Nato, UN og ES eru að koma á alþjóðlegum kaþólskum her. 

Í nýju ES stjórnarskránni, Lissabon sáttmálanum, grein 11, segir að sambandið eigi stöðugt að vinna að sameiginlegri varnarstefnu.  Hér á eftir er samantekt úr þessari grein:

1. Valdsvið Bandalagsins hvað snertir sameiginleg utanríkis- og öryggismál, skal ná yfir alla málaflokka sem snerta utanríkismál og öryggi Bandalagsins, þ.m.t. mótun sameiginlegrar varnastefnu sem gæti leitt til sameiginlegra varna.

2. Aðildarríkin skulu styðja utanríkis- og varnarstefnu Bandalagsins á virkan hátt og afdráttarlaust í anda hollustu og gagnkvæmrar samstöðu og skulu fylgja ákvörðunum Bandalagsins í þessum efnum. . . . Þau skulu ekki taka þátt í neinum þeim framkvæmdum sem eru í andstöðu við hagsmuni Bandalagsins eða eru líklega til að draga úr áhrifamætti þess sem sameinaðs afls á alþjóðasviði.

Þess vegna ætti sérhvert land í Evrópu að íhuga vel hvort það vill að herafli þeirra sé innan ESB heraflans.  Herafli Evrópusambandsins er ein af þeim leiðum sem kaþólska kirkjan notar til að ná völdum í Evrópu.

Hvar eru annars fjölmiðlarnir  ?

Þar sem stjórnarskrá ESB er hafin yfir stjórnarskrár aðildarríkjanna er nokkuð ljóst að aðildarríki ESB heyra undir Evrópusambandinu.  Er þau þá ekki búin að missa sjálfstæði sitt ?  Við spyrjum því; ætlar enginn í ábyrgðarstöðu að standa upp og vara við þessari yfirtöku á aðildarríkjunum ? 

Næsta breyting – aðeins meirihluti ?
 
Við getum einnig vellt því fyrir okkur hvert verði næsta skref.  Hver verður næsta breyting innan ESB ? Að mál verði afgreidd með meirihlutaatkvæði þ.e. 50% atkvæða.  Það mun gefa kaþólikkunum aukin völd því þeir eru nú þegar í meirihluta.  Kaþólikkar hafa frá upphafi verið í meirihluta í áhrifastöðum innan ESB og hafa því full völd í ákvarðanatökum innan sambandsins.
 
Það sem glatast við inngöngu í ESB

Það er kostnaðarsamt að vera í Evrópusambandinu.  Það kostar Bretland meira en 2,300,000,000 (2300 milljarða) norskra króna árlega í beinan kostnað.  Þetta samsvarar átta ára hagvexti, (The British business journal, The Business writes ;   Aftenposten 29.maí, 2005).
 
Allsherjarsameining

Við höfum séð þróunina innan Evrópusambandsins.  Fyrst þurfa þeir að tengja Evrópu á efnahagssviðinu.  Næsta stig er að tengja hana stjórnmálalega, með sameiginlegum lögum o.þ.h.  Síðasta stigið sem er hið mikilvægasta fyrir kaþólikkana er að tryggja eina trú í Evrópu.
 
Kemur það þér á óvart að hinar fyrrum sjálfstæðu þjóðir, nú innan ESB, þurfi smám saman að gefa upp fullveldi sitt til kaþólskrar stjórnunar  ? Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna þurfa einnig að fylgja alþjóðalögum og gefa eftir fullveldi sitt.  Hið sama mun gerast fyrir ríki Afríku sem munu tengjast Afríkusambandinu.  Á þennan hátt er verið að tengja saman ríki heimsins.  Spádómar biblíunnar um síðustu tíma segja okkur að ríki heimsins muni taka höndum saman rétt fyrir endurkomu Jesú Krists, frelsara heimsins.  Ritað er:

Opb 16:13-14  Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsspámannsins þrjá óhreina anda, sem froskar væru,  því að þeir eru djöfla andar, sem gjöra tákn. Þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinum mikla degi Guðs hins alvalda.  
 
Vanvirðing við lög Guðs

Stjórnarmenn Evrópusambandsins búa til þúsundir laga án þess að huga að lögum Guðs eins og þau koma fyrir í 2. Mósebók, 20.3-17. Og hvorki virðir hinn svarti páfi kaþólsku kirkjunnar, jesúítinn Peter Hans Kolvenbach boðorð Guðs né hinn hvíti, Benedict XVI páfi.  Þeir kjósa frekar að fylgja sínum eigin fölsku boðorðum sem er að finna í kennslukverum þeirra (Catechism).  Berðu þau saman og þú munt verða hissa.  Í kaþólsku boðorðunum er búið að fjarlægja annað boðorðið og nánast allan textann úr hinu fjórða og skipta hinu tíunda í tvennt.  Þetta er líklega einn mesta fölsun sögunnar hjá kaþólsku kirkjunni, og því miður hefur meirihluti mótmælendasafnaða tekið við þessari fölsun. Þvílik blekking!

Boðorð  Guðs
2. Mósebók 20:3-17

Boðorð Guðs
breytt af mönnum 
(úr Lútersku kennslukveri)

1.

Ég er Drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig.

1.

Ég er Drottinn Guð þinn, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig.

2.

Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því, sem er á himnum uppi, eður því, sem er á jörðu niðri, eður því, sem er í vötnunum undir jörðinni.  Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær, því að ég, Drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð, sem vitja misgjörða feðranna á börnunum, já í þriðja og fjórða lið, þeirra sem mig hata,  en auðsýni miskunn þúsundum, þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín.

2.

Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma.

3.

Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma, því að Drottinn mun ekki láta þeim óhegnt, sem leggur nafn hans við hégóma.

3.

Halda skaltu hvíldardaginn heilagan.

4.

Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan.  Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk,  en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur, sem hjá þér er innan borgarhliða þinna,  því að á sex dögum gjörði Drottinn himin og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann.

4.

Heiðra föður þinn og móður þína.

5.

 Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verðir langlífur í því landi, sem Drottinn Guð þinn gefur þér.

5.

Þú skalt ekki morð fremja.

6.

Þú skalt ekki morð fremja.

6.

  Þú skalt ekki drýgja hór.

7.

 Þú skalt ekki drýgja hór.

7.

 Þú skalt ekki stela.

8.

 Þú skalt ekki stela.

8.

Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum.

9.

Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum.

9.

Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns.

10.

Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns. Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa hans eða asna, né nokkuð það, sem náungi þinn á. 

10.

Þú skalt ekki girnast neitt það sem náungi þinn á.

Í boðorðunum tíu er okkur sagt að tilbiðja Skaparann, sem gerði himininn og jörð á sex dögum og hvíldist hinn sjöunda dag.  Sjöundi dagurinn er kallaður hvíldardagur – sabbath.  Biblían segir að:  Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann (1.Mós.2.1-3).  Evrópusambandið og stjórnarmenn þess vilja frekar kenna sig við hvíldardag gerðan af mönnum. 

Konstantín keisari lögfesti sunnudaginn sem  hvíldardag í fyrsta skipti árið 321 e.Kr. Þessi lög sögðu að „dagur sólarinnar”, sunnudagurinn skyldi vera dagur hvíldar.  Í þá daga tilbáðu heiðingjarnir á þessum degi sólarinnar, á meðan sumir (kristnir) fóru að halda dag upprisu Jesú, sunnudaginn, heilagann.  Með þessari málamiðlun lagði Konstantín keisari grunninn að sameiningu þessara tveggja hópa.  Í ritningunni  er fyrsti dagur vikunnar, dagurinn sem Jesúr reis upp úr gröfinni, sunnudagur.  Sjöundi dagur biblíunnar (dagurinn sem Jesús hvíldi í gröfinni) er síðasti dagur vikunnar, dagurinn á undan fyrsta degi vikunnar.  Biblían kallar sjöunda daginn hvíldardag eða sabbath (Lúk.23.54-56;  24.1-3).  Jesús hélt þennan dag sem hvíldardag (Lúk.4.16).  Jesús sagðist hafa komið til að uppfylla lögmálið í lífi sínu, en ekki afnema það.  Jesús sagði einnig að ekki mætti taka einn staf eða stafkrók úr lögmálinu (Mat 5.17-19).  Kaþólska kirkjan hefur ekki aðeins tekið staf eða stafkrók úr lögmálinu heldur ca.700 stafi.  Hvað finnst þér um það ? Berðu saman þessi tvö lögmál.

Flest nútímafólk trúir að sunnudagurinn sé hinn biblíulegi hvíldardagur.  En það hefur verið blekkt.  Jóhannes Páll II páfi viðurkennir í hirðisbréfi sínu frá 1989 “Dies Domini” ( dagur Drottins) að hvíldardagurinn – sabbath- sjöundi dagur vikunnar í biblíunni sé hinn biblíulegi hvíldardagur.  En svo gefur hann í skyn að Kristur hafi fært helgi dagsins og kemst að svohljóðandi niðurstöðu:  “ Þess vegna töldu hini kristnu sig hafa vald, fyrir blóð Krists, til að færa helgi hvíldardagsins yfir á dag upprisunnar. “ (Point 63).  Sjáið þið hversu veik rökin eru ?  Páfinn ver þennan flutning á hvíldardeginum og einnig það að hinir kristnu hafi talið sig hafa haft þetta vald.  Í þessu bréfi sínu viðurkennir páfi einnig að sunnudagshelgihald sé aðeins byggt á erfðavenju. Þá getum við spurt okkur sjálf; Eigum við að byggja trú okkar á tilfinningum og erfðavenjum ?
 
Páfinn er því þeirrar skoðunar að þeir (hinir kristnu) hafi haft rétt til að færa helgi hvíldardagsins yfir á sunnudag.  Og þeir telja einnig sunnudaginn vera merki um vald sitt.  En ritað er:

Mark 2:27-28 Og hann sagði við þá: Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins.  Því er Mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins.

Með öðrum orðum þá var hvíldardagurinn gerður fyrir manninn – allt mannkyn.  Ef einhver ætti að geta breytt þessum degi væri það Jesús.  En það hefur Hann aldrei gert:

babeleuHeb 13:8  Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og um aldir.
 
Tákn tímanna segja okkur að við lifum á síðustu tímum. Samkvæmt ritningunni munum við þurfa að standast próf á þessum tímum. Við þurfum að ákveða hverjum við viljum þjóna.  Viljum við tilbiðja Skaparann, Jesús, sem stofnsetti hvíldardag biblíunar, sjöunda daginn, eða viljum við þjóna mönnum og lögum þeirra og tilbiðja á þeim degi sem þeir hafa gefið, sunnudegi, upprisudegi Krists ?  Samkvæmt ritningunni mun þetta próf fljótlega koma yfir alla heimsbyggðina hvort sem okkur líkar betur eða verr (Opb.13.15-17).
 
Hjá Evrópusambandinu eru menn að reyna að finna einhver atriði sem þeir geta verið sammála um og sunnudagurinn sem hvíldardagur er eitthvað sem kaþólikkar og flestir mótmælendur eru sammála um.
 
Evrópusambandið byrjaði sem efnahagsbandalag.  Síðan varð það að stjórnmála – og hernaðarbandalagi.  Hvert heldur þú að verði næsta skref ? Munu þeir einnig reyna að komast að samkomulagi hvað trúarbrögð varðar ?  Jacques Delors, kaþólskur forseti ESB, sem hefur verið hvað lengst við stjórnvölin hjá ESB sagði að stefnan væri; ein sál, ein skoðun og einn andi (trú) innan stofnana Evrópusambandsins (Norska blaðið “Dagen” 29.sept.1992).
 
Slagorð sambandsins er:  Margar þjóðir – ein rödd.  Af þessu má sjá að Evrópusambandið mun einnig hafa eina rödd í trúmálum.  Við munum fljórlega sjá að þetta kaþólska samband mun upphefja með löggjöf hinn falska dag páfadóms sem dag hvíldar og þá munu aðildarríki sambandsins þurfa að gera slíkt hið sama (Opb.13.16).  Það er sorglegt að vita til þess að nánast enginn mótmælir lengur þessari valdníðslu páfadóms.  Mótmælendur hafa snúið aftur til Rómar og tekið við fölskum og óbiblíulegum kenningum þeirra,  Þeir eru því miður orðnir að fráföllnum mótmælendum.  En ritað er: Gangið út úr henni (kaþólsku kirkjunni) mitt fólk svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar (Opb.18.4).

Hvíldardagurinn og lögmál Guðs verður hinn mikli prófsteinn framtíðarinnar, því í hvíldardagsboðorðinu birtist Guð sem Skapari.  Páfadómur vill aftur á móti vera yfirvald okkar og vill að við fylgjum þeirra boðorðum.  Þegar boðorð manna munu stangast á við boðorð Guðs þurfum við að muna eftir orðum Péturs og postulanna: „Framar ber að hlýða Guði en mönnum". ( Post.5.29.) 

Ákall til lesanda

Kæri lesandi, ekki láta hugfallast.  Þó að erfiðir tímar séu framundan , þá skaltu herða upp hugann því ekki er öll von úti.  Það sem þú hefur verið að lesa – að páfadómur muni ná völdum í Evrópu og um allan heim og að hann muni blekkja alla heimsbyggðina með kenningum sínum – var sagt fyrir í biblíunni að myndi gerast rétt fyrir endurkomu Krists.  Við stefnum óðfluga að úrslitastundu þessa heims og allir munu verða reyndir.  Hverjum villt þú þjóna ?  Hinum lífgefandi Guði sem frelsaði okkur og færði okkur sannleikann eða kaþólsku kirkjunni (skækjunni) og dætrum hennar  (dætrum hórkvenna).  Okkar bæn er sú að þú kjósir lífið – hið eilífa líf sem við öðlumst fyrir trú á Krist Jesú.  (Jóh.3.16).

Samkvæmt ritningunni munu 10 konungar ríkja við endi daganna, og þeir munu hafa hafa eitt ráð (samhuga).  Ritað er:

Opb 17:12-14 Og hornin tíu, sem þú sást, eru tíu konungar, sem enn hafa eigi tekið konungdóm, heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu.  Þessir hafa allir eitt ráð, og máttinn og vald sitt gefa þeir dýrinu.  Þessir munu heyja stríð við lambið. Og lambið og þeir, sem með því eru, hinir kölluðu og útvöldu og trúu, munu sigra þá, því að lambið er Drottinn drottna og konungur konunga.

dan2Hér sjáum við hvernig valdaelítan vinnur.  Í dag er heiminum skipt upp í 10 svæði.  Samkvæmt ritningunni munu þessir 10 konungar ríkja við endalokin  og þeir munu allir hafa eitt ráð (huga) og þeir munu – ásamt dýrinu (páfadómi) ríkja saman stutta stund.  Þetta sýnir hversu ákveðnir þeir eru í því að stjórna þessum heimi.  En ritningin segir okkur að þessi ríki séu að berjast gegn Lambinu – Kristi og þeim sem honum tilheyra. Og hér komum við að kjarna málsins.  Öll eyðingaröfl heimsins munu taka höndum saman – til að gera hvað ?  Alveg eins og þeir hafa sett ein algild lög í stjórnmálum, eins munu þeir setja ein algild lög í trúmálum.  Í baráttunni sem framundan er verður lögmál Guðs aðalatriðið.  Stjórnendur þessa heims munu ekki beygja sig undir lög Guðs.  Þeir vilja að við höldum boðorð páfadóms – að við höldum sunnudaginn heilagan. En eins og við lásum fyrr gaf Guð okkur sjöunda daginn – hvildardaginn sem dag hvíldar strax við upphaf sköpunarinnar.  Baráttan í framtíðinni snýst því um hvíldardaginn.  Við ættum að ákveða núna um að fylgja Kristi því við lásum að ráðamenn heimsins munu berjast gegn Kristi og hans fólki.  Hvorum villt þú þjóna, kæri vinur ?  Muntu tilbiðja dýrið og fá á þig merki þess eða munt tilbiðja Skaparann og halda hans dag heilagan ?  Kristur sagði: Ef þér elskið mig munuð þér halda boðorð mín. (Jóh.14.15). Hvorum villt þú gefa hjarta þitt ? 

Þeir sem gefast Kristi að fullu og öllu munu klæðast hertygjum Guðs.  Þeir munu berjast með orði Guðs, fylltir Heilögum Anda. (Efe,6.11-17).  Þeir munu hafa þolgæði henna heilögu.  Þeir munu halda lög Guðs og hafa trú Jesú (Opb.14.12). 

Öllum ber að hlýða yfirvöldum en þegar landslög ganga í berhögg við lög Guðs ættum við að segja eins og Pétur: "Framar ber að hlýða Guði en mönnum" (Post.5.29).

Biblían spáði með löngum fyrirvara um uppgang heimsveldanna.  Einn af þessum spádómum er að finna í 1. og 2. kafla Daníelsbókar.  Þar birtist okkur stytta eða líkneski mikið.  Höfuð þess var af gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eiri, fótleggirnir af járni og fæturnir að hluta til af járni og að hluta af leir.  Þegar þessi spádómur var gefinn var Babýlon ríkjandi heimsveldi og er það táknað með gullhöfðinu.  Eftir fall Babýlonar ríktu Medar og Persar (silfur), og eftir þá Grikkland (brons), síðan Rómaveldi (járn) og að lokum skipt Evrópa (járn og leir).  Ríkin reyndu að sameinast t.d. í gegnum hjónabönd en biblían segir okkur að við endi daganna muni ríki heimsins ekki ná að samlagast til langtíma ekki frekar en leir og járn tolla saman.  Þetta er vert að íhuga þegar við sjáum ríki Evrópu reyna að sameinast. 

Við sáum að fætur líkneskisins voru að hluta úr járni og að hluta úr leir. Lýsing biblíunnar á þessum leir er að hann hafi verið að hluta til úr leðju og að hluta úr leir til að vinna úr.  Hinn óhreini leir eða leðjan táknar nútíma stjórnmálaleg og trúarleg sambönd sem byggja ekki á orði Guðs.  En leirkerasmiður notar aftur á móti hreinan leir við iðju sína.  Hið sama á við um okkur.  Til að verða hinn hreini leir þurfum við að leggja syndir okkar á Jesús til að við getum hlotið fyrirgefningu synda okkar.  Loforð biblíunnar er þetta:  Ef vér játum syndir vorar þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og heinsar oss af öllu ranglæti (1.Jóh.1.9).  Á táknrænann hátt verðum við þá hinn hreini leir.  Í framhaldi af því getum við beðið um kraft Heilags Anda til að lifa í samræmi við Guðs vilja.  Þá mun dýrð Guðs opinberast í okkur.  Guð er við stjórnvölin jafnvel þá að svo virðist oft ekki vera.  Hann mun grípa inn í á sínum tíma. Mættum við vera staðföst, með sterka trú á Krist þar til hann kemur að sækja sína útvöldu.

Virðingarfyllst, Bente og Abel Struksnæs


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no