[Back to the Main Page!]

Krig och oro, våld och mord, svält och nöd, översvämningar, jordbävningar och svåra stormar - det är inga nyheter. Ändå står de som växer upp i dag inför nya och svåra utmaningar: miljöförstörelse, kärnkraftsavfall, genmanipulation, klimatförändringar och svåra djursjukdomar, som också medför allvarliga risker för människors hälsa och nya smittsamma sjukdomar som AIDS.

Vad händer när man inte längre tillägnar sig grundläggande moraliska värden, när generationer växer upp utan trygga gränser?

Det finns orsaker till denna utveckling. De goda nyheterna är att det också finns en lösning.

Vi talar nu inte om de lösningar som presenteras av dagens politiker eller religiösa ledare. Historien visar att trots fredsfördrag och samarbets-avtal och goda goda planer upphör inte begäret och maktlystnaden i människors hjärtan.

Det pågår en kamp mellan ont och gott. En dag kommer kampen att ta slut. Böckernas bok, Bibeln, har något helt konkret att säga om den situation som vi lever i. Den talar särskilt till dig, som söker en förklaring och som vill veta vad som kommer att ske i framtiden.

Bibelns profetior har hitintills inte slagit fel! Därför tror vi att profetiorna om framtiden också kommer att gå i uppfyllelse.

I Johannes Uppenbarelse finner vi en rad profetior som håller på att uppfyllas nu. Det är dem vi ska titta lite närmare på.

Den första ängelns budskap

I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, finns det en rad profetior som berättar mycket om tiden som har gått och andra profetior som berättar om den närmaste framtiden. Det finns tre helt unika budskap, som i högsta grad är aktuella i dag och som vi verkligen borde lära oss att förstå och ge noga akt på.

Det står att dessa tre budskap har givits av änglar. Det grekiska ordet för ängel är "angelon" och betyder budbärare. De tre änglarna är därför en symbolisk framställning av tre budskap, som framförs med kraft av människor som arbetar i harmoni med Guds vilja. Vi finner dessa budskap i Uppenbarelseboken, kapitel 14. Du kan läsa det första budskapet överst på nästa sida.

Det eviga evangeliet

Vad är det «eviga evangeliet»? Jo, det finner vi i Bibeln, i Johannes evangelium, kapitel 3 vers 16. "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv." (Joh 3:16)

Vi känner alla till berättelsen i Bibeln om Adam och Eva, som var olydiga och åt av den förbjudna frukten. De hade fått en varning och visste att om de gjorde det skulle de dö. Bakom denna skenbart enkla framställning utspelade sig en tragedi som kom att få följder för människosläktet, ja, för hela skapelsen. Bibeln säger att syndens lön är döden. (Rom 6:23) Den talar om en evig död. Gud, Skaparen är källan till allt liv och då våra förfäder valde att trotsa Guds varningar gick de bort från Honom som är själva livet. Men Gud älskar människorna.

Gud valde att sända sin Son, Jesus Kristus, som var villig att lida döden för oss.

Även om Jesus var Gud, kom Han som en människa. "Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet… "Fastän han var till i Gudsgestalt räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset." (Se Joh 1: 1-3, 14 och Fil 2: 6-8)

Som människa skulle Han prövas i allt i likhet med oss. Eftersom Han skulle vara vår ställföreträdare var det genom ett rättfärdigt liv utan synd som Han kunde ta vårt straff utan att själv vara skyldig. Kristus övervann alla frestelserna i Guds kraft. (Hebr 2: 17-18) Det är det bara Han som har gjort. (Rom 3: 23) Till slut gav Han sitt liv på korset för att du och jag skulle kunna slippa undan den eviga döden. För det står:

Därför beror det på dig och mig om vi vill ta emot Kristi offer i tro. Om du ser på dig själv som en syndare, så kan du bli av med syndabördan genom att komma till Jesus. Bibeln uttrycker det så här: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1: 9)

Var och en som tar emot denna rättfärdighet i tro blir frälst. Är inte det goda nyheter?

Frukta Gud och ge honom äran

Livet slutar inte när vi har sagt JA till Jesus. Då börjar livet med Honom. Då kommer det att visa sig i våra liv att det har skett en förändring med oss. Bibeln säger att vi blir förvandlade "genom sinnets förnyelse". (Rom 12: 12) Det är det som sker när vi säger JA till Jesus och den Helige Ande kommer in i vårt sinne. Då kommer vi - med den Helige Andes hjälp - att följa det som Gud visar oss. Då kommer kärlek, glädje, frid, godhet och vänlighet att visa sig i våra liv i stället för häftighet, ilska, avund och begär. Karaktären blir förändrad. Detta är ingenting som vi själva kan åstadkomma, men när den Helig Ande bor i oss åstadkommer Gud en förvandling av våra liv. Att ge Gud ära betyder att uppenbara Hans karaktär i våra egna liv och på så sätt visa vem Gud är för människor runt omkring oss. Jesus har gett oss ett exempel. Med Guds hjälp kan vi fortsätta Hans mission genom att uppenbara Hans karaktär i liv och lära. (1 Petr 2: 21 och Ef 3: 10) Att leva med Jesus och uppenbara Hans karaktär i våra liv innefattar mycket. Jesus säger: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." (Matt 16: 24) och "Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud." (Joh 14: 15, övers 2000)

Den som har tagit emot Jesus i tro, kommer att vilja hålla Hans bud med glädje. Guds bud är ju uttryck för Hans vilja och karaktär och dessa tio bud har Gud gett oss för att vi ska veta hur vi ska förhålla oss till Honom och till varandra. I Bibelns första brev från Johannesläser vi om hur vår kärlek till Gud prövas: "Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger:"Jag känner honom" men som inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde." (1 Joh 2: 3-6)

Att frukta Gud innebär alltså att lyda Gud.

När vi verkligen förstår hur mycket Jesus har offrat för att frälsa oss, kommer det att vara en glädje för oss att hålla Guds bud. Då blir det inte fråga om lagträldom, men vi gör det av glädje och tacksamhet till Gud som först har älskat oss.

Då Jesus skulle fara upp till himmelen sa Han till lärjungarna: "När den Helige Ande kommer över er skall ni få kraft." (Apg 1: 8)

Samma kraft är tillgänglig för oss. Precis som Jesus måste hämta kraft från Gud för att kunna segra över synd och övervinna varje frestelse, så kan också vi vinna seger och motstå varje frestelse som möter oss. (Joh 5: 30, 1 Kor 10: 13) En Jesu efterföljare är inte bara ordets hörare utan också ordets görare. Tron tar sig uttryck i goda gärningar. Livet, gärningarna, kommer att vara i harmoni med Guds vilja. (Jak 1: 22, 2: 14-16 och 1 Joh 2: 29)

Bibeln förklarar tydligt att den Helige Ande ges till dem som lyder Gud. (Apg 5: 32) och det är just den Helige Ande som hjälper oss att inte synda. Bibeln ger oss denna förklaring: "Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud." (1 Joh 3: 9) "Genom dem (hans härlighet och ära) har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." (2 Petr 1: 4)

När vi vågar tro på dessa löften kommer vi att få uppleva att vi får hjälp att segra över varje frestelse som möter oss. Då har vi den starkaste på vår sida. Jag hoppas att du också får del av denna erfarenhet, att mänskliga och gudomliga krafter samspelar, för det är något vi måste få vara med om för att kunna ära Gud i livets olika plikter och uppdrag.

"Men", säger du, "om vi skulle glömma Guds hjälp och falla i frestelse? Vad händer då?" Då är det vi som har glömt Hans hjälp och inte tvärtom. Då gäller det att klamra sig till Jesus på nytt. Han vill gärna ta emot och förlåta varje syndare som ångrar sig. Den Helige Ande kallar på oss så att vi blir medvetna om vår synd, ångrar och ber om förlåtelse och tar emot frälsningen i Jesus Kristus på nytt. Bibeln uttrycker det så: "Mina barn detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens." (1 Joh 2: 1-2)

Dessa ord har varit till stor uppmuntran för dem som har känt sig helt förlorade. Om du skulle vara en av dem, skall du veta att Jesus alltid är redo att ta emot dig. Det finns heller ingen annan väg till frälsning. Vi måste alla gå genom Jesus för att bli frälsta. Därför säger Jesus. "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig." (Joh 14: 6)

Att förkunna det eviga evangeliet och ge Gud ära innebär inte bara att vi vid en eller annan tidpunkt har tagit emot Jesus som vår personlige Frälsare, men också att vi ska leva det dagliga livet tillsammans med Honom och uppenbara Hans karaktär i våra liv. När vi på det sättet samarbetar med himmelska krafter får vi den hjälp vi behöver för att vara levande vittnen för Honom. Genom Hans nåd kommer vi att vara redo när Jesus snart kommer tillbaka för att hämta de sina.

Bibeln uppmuntrar oss att ära Gud med våra kroppar. I 1 Kor 6: 19 står det så här: "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp."

Ger det oss inte något att tänka på att vår kropp jämförs med ett tempel? I Gamla testamentet var templet invigt till Gud. Så borde också våra liv vara vigda åt Gud och helgade åt Honom. Den fina kroppen som Gud har gett oss skall vi med Guds hjälp försöka ta vara på, på bästa sätt. Vi får gå tillbaka till naturens enkla läkemedel: Frisk luft, solljus, motion, hälsosam kost, god hygien, tillräckligt med sömn och vila, avhållsamhet, rikligt med rent vatten och tillit till Gud. Då kommer vi att få en bättre livskvalitet både på det fysiska, psykiska och andliga planet.

Att ta vara på våra kroppar på bästa sätt är också det ett sätt att ära Skaparen på. Det bör varje Jesu lärjunge bli medveten om och praktisera.

Nu ska vi se på en annan del av detta första budskap som skall förkunnas med hög röst i dag:

Stunden För Hans Dom Har Kommit

Bibeln säger att innan Jesus kommer tillbaka kommer det att vara avgjort vem som kommer att bli frälst och vem som kommer att gå förlorad. Det är egentligen vi själva som bestämmer vilken grupp vi kommer att hamna i. Bibeln ger oss undervisning om att Jesus nu är överstepräst i den himmelska helgedomen, där han går i förbön för oss. För att kunna förstå den tjänst han gör för oss där uppe har vi fått en modell som vi kan studera: Den jordiska helgedomen, som vi kan läsa om i Gamla Testamentet. Paulus kallar den "en skuggbild av den himmelska helgedomen" (Hebr 8: 5). Den var alltså en miniatyrmodell av den himmelska helgedomen. Detta kan du läsa om i Hebreerbrevet, kapitel 8 och 9.

I den jordiska helgedomen gjorde prästen tjänst varje dag i den första avdelningen. Den avdelningen kallas för "det heliga". Bara en dag om året, den stora försoningsdagen, gick han in i den andra avdelningen, "det allra heligaste" (Heb. 9:7). I den gammaltestament-liga helgedomstjänsten hade folket symboliskt överfört sina synder (genom offerdjurens blod) till helgedomen (läs 3 Mos. 4). Vid slutet av gudstjänståret, på denna särskilda dag, den stora försoningsdagen, skulle helgedomen renas från synderna som symboliskt hade blivit överförda till den. Det var en domens dag (läs 3 Mos 16). Synden renades symboliskt och avlägsnades från helgedomen. Kort tid därefter kunde de fira ytterligare en högtid, lövhyddohögtiden. Lövhyddohögtiden var en glädjefest och en tacksägelsefest.

Eftersom den gammaltestamentliga helgedomstjänsten var en bild på det som Jesus skulle komma att utföra i den himmelska helgedomen är det tydligt att också den måste innehålla en tid för dom innan glädjefesten kunde firas, när Jesus samlar dem som tillhör Honom.

Profeten Daniel berättar om denna dom - denna rening av den himmelska helgedomen. I Daniels bok, i det åttonde kapitlet och den fjortonde versen (Dan 8: 14) får vi veta att tiden, då denna domshandling skulle börja, var fastställd. Detta stämmer med vår överskrift: "Stunden för hans dom har kommit." När inföll denna bestämda tid? Daniel fick höra att det skulle gå 2300 dagar och så skulle denna domshandling börja.

I profetisk tid är 1 dag = 1 år (Hes 4: 6) Vi talar alltså om en tidsperiod på 2300 år.

Lite senare i Daniels bok får vi veta startpunkten för profetian. (Läs Dan 9: 25) Historien visar oss att de händelser som skulle påbörja tidsperioden ägde rum år 457 f Kr. Om vi räknar 2300 år fram i tiden från detta årtal hamnar vi någonstans i mitten av 1840-talet. Enligt prefetian var det vid den tiden den stora försoningsdagen i himlen skulle börja.

Bibeln säger att domen skall börja med dem som har bekänt sig vara Guds barn. (Se 1 Petr 4: 17) Deras namn gås igenom och deras liv prövas i ljuset av Guds lag som är förvarad just i den andra avdelningen i helgedomen, det allra heligaste. (Hebr 9: 3-4)

I gammaltestamentlig tid måste all synd vara bekänd och uppgjord innan den stora försoningsdagen kom, så att den kunde sonas.

Så måste också vi lägga av all synd och låta den komma inför Gud medan det ännu är nådatid, så att Jesus kan sona den. När domens dag i himlen är avslutad, är nådatiden förbi.

Detta kommer att ske innan Jesus kommer igen som Frälsare och Kung. Jesu blod kommer bara att ha renat dem som har bett om det, de som har ångrat och bekänt sin synd och fått förlåtelse genom Jesus Kristus. De andra kommer att gå förlorade. Även om Jesus har önskat att frälsa dem också, har de inte tagit emot frälsningens gåva. En dag kommer det att vara för sent, och även om Gud sörjer över det, kräver rättfärdigheten att de döms efter sina gärningar. Det står att de kommer att tillintetgöras av eld och svavel. (Upp 20: 12 och Upp 21: 8)

Nu är Jesus i himmelen. (Joh 14: 1-3; Apg 1: 6-11; Heb. 8. och 9. kapitel). Jesus är försonaren och Frälsaren, men Han är också domaren. Det är Han som kommer att avgöra vem som skall bli frälst och vem som ska gå förlorad. Därför vet vi att domen kommer att bli rättfärdig.

Vi kan endast klara oss i denna dom, om vi har lagt all vår synd på Jesus. Ingen vet när Jesus avslutar Sin översteprästerliga tjänst och Sin domsprocess där. Ingen vet när livet tar slut. Därför har vi ingen tid att förlora. Det är nu det är nådens dag. Det är nu Gud kallar dig att vända om och lägga all din synd vid Jesu fötter. "Den som kommer till mig skall jag inte visa bort;" säger Jesus. (Joh 6: 37)

Sådan är Han. Du kan alltid komma till Honom. Han kommer att ta emot dig och ge dig av Sin frid, en frid och trygghet som inte världen kan ge! Vill du ta emot detta erbjudande? Det är du som avgör det, men du ska veta att du aldrig behöver ångra att du svarat ja på Hans fråga. Kom ihåg vad Bibeln säger: "Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria." (Joh 8: 36) och "där Herrens Ande är, där är frihet." (2 Kor 3:17)

Låt oss inte vara slavar under Satan och synden i våra liv, utan med Guds hjälp riva oss loss och bli fria i Kristus. Då har vi gått över från döden till livet. Måtte vi bestämma oss nu, medan det ännu finns nåd. (Mer om detta i den annonserade boken, "Den Stora Striden")

Den sista delen av budskapet som nu skall förkunnas med stark röst låter så här:

"Tillbe Honom som Har Skapat Himlen och Jorden och Havet och Vattenkällorna."

Bibeln berättar att Gud skapade himmelen och jorden, havet och allt som är i dem på sex dagar och vilade på den sjunde dagen och helgade den (1 Mos 2: 1-3). Det fjärde budet är sabbatsbudet. Vi finner det i 2 Moseboken, kapitel 20, verserna 8-11. Där finner vi samma uppmaning att tillbe Skaparen. Vilodagen, som Bibeln kallar sabbaten, har avskilts för att vi på ett särskilt sätt skulle ta tid att tillbe, upphöja och lära känna Skaparen. Vi kan lära känna Gud genom att studera Hans Ord och genom att betraka Hans skaparverk. Även om naturen håller på att bli förstörd finns det fortfarande mycket som är vackert och mäktigt att se på. Ju mer du lär känna Guds skapade verk, dess mer kommer du att sätta värde på Skaparen. Ja, det är så mycket fint i naturen att man kan bli helt betagen. Betrakta en liten insekt, en blomma, ett betande får eller en människa. Allt är så fantastiskt fint och ändamålsenligt.

Det är tråkigt att en del människor tvivlar på att Gud är Skaparen. På 1800-talet kom Charles Darwin med sina teorier om arternas uppkomst. Tyvärr har många människor antagit denna människoproducerade utvecklingsteori, som ännu genomsyrar undervisning och läromedel vid skolor och universitet. Låt oss inte upphöja det skapade och människors vilseledande teorier om livets uppkomst, utan upphöja och och tillbe Skaparen, som skapade på sex dagar och vilade på den sjunde dagen för ca 6000 år sedan. Han har gjort allting så otroligt fint. Om du fortfarande tvivlar på att Gud är Skaparen, så blunda en hel dag och bli klar över hur mycket synsinnet betyder för alla rörelser du gör. Alla våra kroppsdelar är viktiga för att vi ska fungera optimalt. Låt oss komma ihåg att tacka Gud för att han har skapat oss så underbart. Låt oss tacka Gud och Jesus för livet som vi fått. Bibeln säger så här: "Han är till före allting, och allt består genom Honom." (Kol 1: 17 Se även Joh 3: 1-3, 14 och 1 Mos 1: 26)

Om alla hade tagit tid att tillbe Gud på den dag som Han har satt till sidan för heligt bruk, skulle det inte ha funnits så många ateister och fritänkare som i dag! Gud har rika välsignelser till alla som önskar tillbe i ande och sanning.

Den andra ängelns budskap

"Ännu en annan ängel följde efter och han sade: Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin." Upp 14:8

Fallet, Fallet är Babylon

Vad är Babylon? Vem är skökan?

I Uppenbarelseboken beskrivs skökan i det sjuttonde kapitlet. Det finns många kännetecken på henne, så att hon ska vara lätt att identifiera. Kanske kan det första intrycket vara att det låter hårt att säga detta, men ändå är det så, att alla Bibelns kännetecken passar in på Katolska Kyrkan. Det finns helt säker många goda, uppriktiga människor i detta kyrkosamfund och det är inte dem vi vill åt. Ändå känner vi oss kallade att varna både dem och andra medmänniskor mot det system som kännetecknar den katolska kyrkan och flera av de lärosatser som detta system bygger på. Bakgrunden för denna varning är att vi inte kan finna att läran stämmer med Bibeln och att Bibeln klart definierar denna kyrka som "skökan".

Ett av kännetecknen på skökan beskrivs så här: "Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökor och alla skändligheter på jorden." (Upp 17: 5)

Katolska Kyrkan betraktar sig själv som moderkyrkan. I ett brev till alla biskoparnas konferenser på världsnivå skriver kardinal Joseph Ratzinger: "Det skall alltid stå klart att den enda, heliga, katolska och apostoliska universella kyrkan inte är en syster, men är modern till alla kyrkor:" (The Daily Telegraph 4. sept. 2000)

Ett fruktansvärt tillstånd i den religiösa världen beskrivs i det andra änglabudskapet. Bibeln uppenbarar att "Skökan" eller "det stora Babylon" kommer att förföra världen genom sina obibliska doktriner eller "sitt berusande vin". Ett av de största bedrägerierna inom den andliga världen är förfalskningen av de tio budorden i katekesen.. Buden i katekesen skiljer sig på flera punkter från Guds bud i Bibeln, så som vi finner buden i andra Mosebok. (2 Mos 20: 3-17)

Denna förfalskning gjordes av Katolska Kyrkan, men tyvärr har också de lutherska kyrkorna accepterat de falska buden i sina katekeser. (Vi kommer tillbaka till denna punkt under avsnittet "Guds insegel eller vilddjurets märke")

Babylons berusande vin

Den katolska kyrkan eller "Skökan" har också infört många andra obibliska lärosatser bl a tillbedjan av jungfru Maria och läran om själens odödlighet, som också framträder i spiritismen och i tänkesätt som präglats av New Age. I dag godtar flera kyrkosamfund spiritismens läror. Tron på spiritistiska fenomen öppnar dörren för andar som vilseleder och läror som kommer från onda makter. Bibeln varnar: "När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: "Skall inte ett folk fråga sin Gud. Skall man fråga de döda till råds för de levande?" Till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem." Jes 8:20 (Se också 5 Mos 18: 10-12 och 2 Tess 2: 1 -10)

Inflytandet från onda änglar kommer att bli mer och mer märkbart i de olika kyrkosamfunden allteftersom vi närmar oss avslutningen av denna jordens historia.

* Nattvarden

Katolska Kyrkan lär att nattvardsbrödet och vinet blir Jesu bokstavliga kropp och blod, när prästen lyfter upp dem och välsignar dem. Jesus offras på nytt varje gång man äter brödet och dricker vinet. Så ser man på nattvarden. Därför kallar man det för mässoffer. Bibeln säger däremot att Jesus offrades en gång för alla och att nattvarden skall vara ett minne om det Jesus gjorde för att frälsa oss (Hebr 9: 24-28 och 1 Kor 11: 23-26). Det är mycket som tyder på att den avfälliga protestantismen också godtar denna katolska nattvardspraxis i framtiden.

* Den gemensamma deklarationen

Vi har ganska kort berättat lite om några av de förfalskningar (det berusande vinet), som undan för undan smugit sig in i andra kyrkosamfund. Det är tråkigt att erfara att de lutherska kykorna och den katolska kyrkan skrev under en gemensam deklaration angående rättfärdiggörelse den 31 oktober 1999. Många människor i Lutherska Kyrkan vet inte ens vad denna deklaration går ut på. Kan det vara så att det är en kyrklig elit som har bestämt detta över huvudet på medlemmarna. Denna gemensamma förklaring säger bland annat att vi samtidigt är syndare och rättfärdiga. Bibeln säger däremot att vi är rättfärdiggjorda när vi har fått förlåtelse och mottagit Jesu rättfärdighet. Då är vi inte längre syndare. (Läs 1 Joh 1: 9) Om vi hela tiden vore kvar i våra synder skulle ingen kunna bli frälst, för det står att intet orent skall komma in i Guds rike. Jesus kom för att frälsa människorna från deras synd, inte i deras synd. (Matt. 1: 21 och Upp. 21: 27)

* Rättfärdiggörelse genom sakrament?

Den gemensamma förklaringen säger också att troende är fullständigt rättfärdiga för att Gud förlåter dem deras synder genom ord och sakrament. Men vi kan inte få förlåtelse och bli rättfärdiggjorda genom gärningar (sakrament). Detta är en katolsk tanke som blev antagen som katolsk lära på konsiliet i Trent på 1500-talet. Varför har lutheranerna gått tillbaka till Rom på denna viktiga punkt? Dopet och nattvarden är ett par av sakramenten. De är symboliska handlingar. Vi kan inte införa något mellan oss och Jesus, för det är bara Jesus som kan frälsa oss. Det är bara genom att gå direkt till honom som vi kan bli rättfärdiggjorda.

* Barndopet

Den gemensamma förklaringen säger också att "människorna som hör och tror blir rättfärdiggjorda genom dopet". Nu vet vi att vatten på ett spädbarns huvud är inträdesbiljetten både till den katolska och den lutherska kyrkan. Ett spädbarn kan inte ha någon egen tro. Det är heller inte så att någon annan kan tro för dess räkning. Bibeln säger att tro kommer av förkunnelse av Guds Ord, och den som tror och blir döpt skall bli frälst. (Rom 10: 17 och Mark 16: 16) Dopet är det rena samvetets bekännelse till Gud. (1 Petr 3: 21) Ett litet barn kan inte förstå vad en sådan bekännelse går ut på. Var och en måste först höra evangeliet och sedan ta ställning. Ett bibliskt dop är dessutom en begravning i vatten. Man begraver symboliskt syndens gamla liv och uppstår med Kristus till ett nytt liv. (Rom 6: 3-6)

Charta Oecumenica

Den gemensamma deklarationen är ett förvirrande dokument och inte ett "så säger Herren". Under senare tid har de stora lutherka och katolska organisationerna, CEC (Conference of European Churches) och CCEC (Catholic Bishops Conference of Europe) förenats i ett nytt dokument, gemensamt för kyrkorna, Charta Oecumenica. Detta dokument är på flera punkter en kopia av Katolska Kyrkans och Jesuitordens planer från 1995. (Jesuiternas Generalförsamling 1995) Referat från denna generalförsamling visar att de går in för fullständig kyrklig enhet. Denna enhet önskar de skapa under den katolska kyrkans paraply. I Charta Oecumenica upprepas samma tankegång: "Tills vi nått fullständig kyrklig enhet ämnar vi arbeta tillsammans på alla de områden där inga djupgående skillnader i övertygelse kräver att vi handlar separat". För att uppnå detta önskar de gå i dialog med andra kyrkosamfund och låta medlemmar i andra samfund berätta om det de tror på. Sedan kommer man att samla sig om det som är gemensamt och lägga de trospunkter som man inte kan bli eniga om åt sidan. En sann Jesu lärjunge önskar emellertid också ta upp de sanningar som sätter honom på prov och be Gud om hjälp att komma i harmoni med Guds vilja på alla områden.

Charta oecumenica går också in för att "främja ekumenik i kristen utbildning, i teologisk utbildning och i utbildning för övrigt." Hur skall ungdomar skyddas mot en massiv, enkelriktad, ekumenisk/katolsk påverkan?

Charta Oecumenica önskar också använda bönen som ett redskap att samla kristenheten till enhet, Så här sägs det i dokumentet: "Att be tillsammans är själva hjärtat i ekumeniken" Det är viktigt att be till Gud, men det kan vara viktigt att tänka på att det kan ligga en bestämd strategi bakom program för att samordna bönepartners.

Charta Oecumenica går in för "gemensam evangelisation i Europa". Man ska inte evangelisera för att stjäla medlemmar från andra. De som godtar Charta Oecumenica skriver under på att de inte skall uppmana människor att förändra sitt kyrkliga medlemskap. Om man binder sig vid sådana avtal är friheten att fritt förkunna och kalla ut människor från Babylon snart borta. Detta måste vi verkligen varna för. I och med Charta Oecumenica är religionsfriheten hotad! Vi går mot svåra tider. Det är helt tydligt att de stora maktblocken i kristenheten favoriseras. Man menar att det är viktigt att skilja mellan kyrkosamfund och sekter. Paulus valde att tjäna Gud enligt "den vägen".Det var så man kallade de kristna och de ansågs vara just en sekt. (Apg 24: 14) Vi behöver inte skämmas över att vara i sällskap med Paulus. Det viktiga är att vi inte låter ekumeniska och katolska mönster binda oss, så att vi inte har någon frihet.

Skökodöttrar

De lutherska kyrkorna och andra kyrkosamfund, som ingår avtal med den katolska kyrkan och skriver under gemensamma deklarationer med den, har blivit "skökodöttrar" så som Bibeln beskriver detta i Upp 17:3. De väljer att hålla fast vid falska läror, som på mycket viktiga punkter avviker från Bibelns undervisning.

Första gången vi stöter på ordet "Babel" och "Babels torn" är i Första Moseboken, kapitel 10 och 11. Det var Nimrod som var härskare i Babel och under hans tid som härskare byggdes Babels torn. Babylon var detsamma som uppror mot Guds överhöghet. Människorna strävade efter att komma högt upp och inta den plats som endast tillkom Gud. De satte sig själva i centrum och trodde att de kunde frälsas på grund av sina egna gärningar. Följden blev ogudaktighet och maktkoncentration. Men Gud lät dem drabbas av förvirring. Han förbistrade deras språk. Därför förknippar vi namnet Babylon med förvirring.

Staden Babylon, som hade sin blomstringstid på 600-talet f Kr, var en hednisk stad. Babylonien blev en världsmakt som intog Jerusalem och drev judarna i landsflykt. De förtrycktes. Profeten Jeremia skriver: "Fly ut ur Babel! Var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel vad det har gjort…Av dess vin drack hednafolken. Därför blev de från vettet. Men plötsligt har nu Babel fallit och krossats.. Jämra er över det! Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas." (Jer 51: 6-9)

I Uppenbarelseboken används Babylon symboliskt. Det är en bild på den andliga korruption, som finns inom kristenheten. Kyrkosamfund som en gång har känt till sanningen har avfallit. Den sanna tron har blandats upp med hedniska bruk. Dyrkan av Maria och helgonen är ingenting annat än hedniska kulter under kristen täckmantel. Den soldyrkan som förde med sig att vilodagen ändrades från sabbat till söndag är också en hednisk dyrkan, som fick kristen legitimitet.

Gud går till rätta med en kristenhet som har avfallit. De protestantiska kyrkorna dras nu allt längre in i det avfall som karaktäriserar den katolska kyrkan. Dessa kyrkor dricker av Babylons berusande vin. Det hjälper inte att Martin Luther en gång med kraft gjorde upp med moderkyrkan. Du har redan fått några exempel på avfall, men du kommer att förstå att avfallet sträcker sig mycket långt. Kyrkorna blir alltmer lika Babylon och Babylons fall är stort.

Bibelns Gud har blivit alltmer främmande för dessa kyrkor, men trots det andliga mörkret och vilsenheten i dem finns fortfarande en stor del av Guds sanna efterföljare där. Många av dem har ännu inte fått upp ögonen för de särskilda sanningar som gäller vår tid, men inte så få är missnöjda och längtar efter klarare ljus. Förgäves söker de efter Kristi spegelbild i de kyrkor där de hör hemma. Allteftersom dessa kyrkosamfund avläsnar sig mer och mer från sanningen och närmar sig världen ökar skillnaden mellan de två grupperna - mellan de likgiltiga och de sökande, som är villiga att få tag på Guds sanning til varje pris. Till sist kommer brytningen. Det kommer en tid, då de som älskar Gud mer än allt annat inte längre kan upprätthålla förbindelsen med dem som "älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft." 2 Tim 3:5

Bibelns uppmaning till oss som lever i ändens tid är klar: "GÅ UT FRÅN HENNE MITT FOLK" Upp 18:1-4

Enhet i Kristus

Den ekumeniska rörelsen försöker att genom majoritetsbeslut och kompromisslösningar mejsla ut några få punkter som man är någorlunda eniga om och låter andra frågor som är särskiljande få vara. Bibeln säger däremot klart och tydligt, att det är Guds Ord som vi skall rätta oss efter.

Bibeln är för enhet men på en klart biblisk grund. Det måste vara enhet i Kristus. Jesus säger: "Jag ber att de alla skall vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss för att världen skall se att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett: jag i dem och du i mig, för att de skall var fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig." Joh 17:21-23

Guds barn kommer att stå förenade och uppnå enhet genom och med Kristus. Enheten kommer att uppnås enligt Guds standard och inte enligt mänskliga kompromisslösningar som ofta inte är grundade på ett "så säger Herren".

Gå ut från Babylon

Bibeln beskriver tillståndet i den andliga världen under den avslutande tiden av jordens historia på följande sätt: "Ty av hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx." Upp 18.3

Detta är en dyster situation, men det finns ljus i mörkret. Gud har ännu ett folk i Babylon. Dessa kommer att få en kraftfull uppmaning att gå ut. Då uppstår det en rörelse, symboliserad av en ängel, som klart kungör "Babylons" synder. Budskapet lyder: "Gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes brott." Upp 18:4

Denna kungörelse utgör tillsammans med den tredje ängelns budskap den sista varning-en till mänskligheten. Om du anser att du tillhör Guds folk bör du ta emot denna varning och gå ut ifrån den ekumeniska förförelsen.

Den tredje ängelns budskap

En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig natt eller dag, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus." Upp. 14: 9-12 (Jfr.: hålla Guds bud och bevara tron på Jesus. 1917 års översätting: here are they that keep the commendments of God, and the faith of Jesus. KJV, engelsk Bibel)

Guds Insegel eller Vilddjurets Märke

Vilddjurets märke eller Guds märke - det är det valet gäller i den sista tiden. Det handlar om lydnad mot Gud eller lydnad mot människor. Gud har sitt insegel eller märke i sabbatsbudet. Ett insegel består av lagstiftarens namn, titel och territorium. I sabbatsbudet står det så här: "Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter,din tjänare eller din tjänarinna eller din boskap och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den." 2 Mos 20:8-11

Här står det att lagstiftarens namn är Herren. Lagstiftarens titel kommer fram indirekt. Han gjorde. Han skapade. Han är Skaparen. Det område han härskar över är himlen och jorden och havet. Denna del av sabbatsbudet har den katolska kyrkan tagit bort. Den text är borttagen som visar att Gud är lagstiftaren. Därmed har denna kyrka tagit sig frihet att själv vara lagstiftare och ändra budorden till det som står i katekesen.

Profeten Daniel skriver om en religiös makt, som skulle framträda och ha för avsikt att «förändra heliga tider och lagar»tid og lov» (Dan. 7: 25). Trots att påvemakten uppfyller profetian, genom att ha förfalskat Guds tio bud, såsom framgår av katekesbuden, gäller Guds bud fortfarande. Jesus säger: "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." Matt 5:17,18

Den katolska kyrkan har också tagit bort nästan all text i sabbatsbudet, också den text som säger att vi skall tillbe Gud på sabbaten, Bibelns sjunde dag, och inte på söndagen, Bibelns första dag. Därför har texten i den lutherska katekesen blivit så kort: "Tänk på vilodagen så att du helgar den." Det står ingenting om vilken dag vi ska helga. Det är tydligt att den lutherska kyrkan har valt att helga den falska vilodag som införts av människor och inte Bibelns vilodag som instiftats av Gud.

Mer än tusen år före Reformationen förändrades vilodagen. Den romerska kyrkan framhävde söndagen och sabbaten undertrycktes. Den första söndagslagen stiftades år 321 av kejsar Konstantin. Söndagsfirandet blev i allt högre grad en symbol på den romerska kyrkans andliga makt. I dag känner mycket få människor till historien om denna förfalskning och många håller söndag som vilodag i god tro på att det är Bibelns sanna vilodag. Prästerna har inte förkunnat ordet rent och klart som det står i Skriften. Människorna har blivit förda bakom ljuset.

Vilken Dag är Sabbat?

"Men vilken dag är Bibelns sjunde dag?" frågar du kanske. I berättelsen om Jesu död och uppståndelse kallar Bibeln den dag som Jesus dog på för "beredelsedagen" eller "dagen före sabbaten". Vi kallar också den dagen för långfredag. Den dagen då Jesus uppstod från graven kallas den första dagen i veckan, vår söndag. Dagen mellan dessa två dagarna kallas "sabbaten" eller "den sjunde dagen", lördagen. Jesus, som är sabbatens Herre, vilade i graven på lördagen och uppstod till en ny arbetsdag på söndagen. Därför är söndagen, enligt Bibeln , den första av de sex arbetsdagarna i veckan.

I Bibeln räknas dagarna från solnedgång til solnedgång (1 Mos. 1: 14-19; 3 Mos. 23: 32; Neh. 13: 16-21; Luk. 23: 54-56). Bibelns sjunde dag, sabbaten, inträffar därför från solnedgången på fredag till solnedgången på lördag.

Katolska Kyrkan och flera protestan-tiska kyrkosamfund kallar söndagen för «Herrens dag», men Bibeln säger att sabbaten är «Herrens dag» (Jes. 58: 13). «Herrens dag» är därför inte söndagen, men sabbaten (lördag).

Dies Domini

Påve Johannes Paulus II ekänner i sitt herdebrev, Dies Domini, maj 1998, att sabbaten är Guds ursprungliga vilodag. Därefter säger han ganska fräckt att "de kristna, som är vana att proklamera den frihet som har vunnits genom Kristi blod, kände att de hade myndighet att överföra sabbatens mening till uppståndel-sens dag." Påven talar också om "den andliga och pastorala rikedomen i söndagen, som har givits oss genom traditionen." Ser du svagheterna i denna argumentation? Påven talar om att de kände att de hade myndighet att göra denna förändring och han erkänner att söndagen som vilodag grundar sig på traditionen. "Söndagen är en katolsk instiftelse" skrevs det en gång, och det påpekades att kravet om dess helighållande bara kan försvaras utifrån katolska premisser. (The Catholic Press. Sydney, augusti 1900 )

Vilddjuret

Nu är det så att alla Bibelns kännetecken på den antikristliga makt som kallas vilddjuret passar in på påvemakten. Vi kan läsa om detta vilddjur i Uppenbarelseboken, kapitel 13 vers 1-8 I profetiorna står djur eller vilddjur för nationer, regeringsmakter eller härskande organisationer. Detta vilddjur har fått sin makt och sin tron från draken. Draken representerar i första hand Satan men också det hedniska Romarriket. Romerska Kyrkan tilltvingade sig det romerska imperiets auktoritet och makt. Reformatorerna sa rätt ut att "Påven bär Antikrists kännetecken." Detta står i den Augsburgska Trosbekännelsen s 539. Vi har också sett att den katolska kyrkan har tagit bort Guds insegel eller märke från sina budord i katekesen. I olika dokument sägs det att söndagen är kyrkans auktoritetsmärke och att andra erkänner kyrkans makt genom att hålla söndagen. (H.F. Thomas: Kansler till kardinal Gibbons och Douay Catechism s 59)

Ett av vilddjurets huvuden såg ut som det var slaktat, men dödssåret läkte och hela jorden följde efter vilddjuret. (Upp 13 :3) Det såg ut som om påvedömet hade fått sitt dödssår 1798, då påven blev tillfångatagen och bortförd, men makten och inflytandet kom tillbaka. I dag kan vi se att påven spelar en aktiv politisk roll. Millioner ser upp till påven och hoppas att han skall kunna garantera fred och moralisk upprustning.

Vilddjuret fick makt att tala stora och hädiska ord under en tidsperiod på 42 månader. (vers 5) Detta är en profetisk tidsperiod. 42 månader är detsamma som 1260 dagar. En dag är detsamma som ett år i profetiorna. Det är alltså fråga om 1260 år. Vi kan först tala om ett påvedöme år 538 e Kr, då kejsar Justinianus utnämnde biskopen i Rom till överhuvud för alla kyrkor. Från denna tid till år 1798, då Napoleons generaler tillfångatog påven, förflöt exakt 1260 år. Bibelns profetiska kunskap är sann.

Vad betyder det då att vilddjuret talade stora och hädiska ord? Påven gör krav på att vara ofelbar och gudomlig. I ett katolskt dokument heter det: "Du är en av gudarna på jorden." (Marcellus: Oration in the fifth Lateran Council, Session IV, Vol 32)I en katolsk tidskrift påstås det: "Påven representerar inte bara Jesus Kristus, han är Jesus Kristus själv, dold i en mänsklig kropp." (Catholic National, juli 1885) En av påvens många titlar är "Guds Sons Ställföreträdare". Att göra krav på att vara Gud och hävda rätten att förlåta synder är hädelse i Guds ögon.

Vilddjurets tal

"Guds Sons Ställföreträdare" är den svenska översättningen av titeln Vicarius Filii Dei. De latinska bokstäverna har bestämda talvärden. V eller U = 5, C = 100, L = 50, D = 500 osv

Om man lägger i hop talvärdet i denna latinska titel blir talet 666. Bibeln säger klart att vilddjurets tal är en människas tal. "Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal , ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." Upp 13:18

De som säger att sifferkodsystemet eller microchipset är vilddjurets tal och vilddjurets märke har inte studerat Bibeln tillräckligt grundligt, utan vilseleder människor. Att det elektroniska systemet däremot kan komma att användas för att kartlägga människor och se till att de som inte tar vilddjurets märke inte kan få köpa eller sälja, det är förstås mycket möjligt. Vildjurets tal, vildjurets bild och vildjurets märke går att identifiera. Om du vill veta mer om kännetecken på vilddjuret kan du beställa häftet "Se upp för makteliten."

Nattvard och Söndagsfirande

I sitt herdebrev Dies Domini uppmanar påve Johannes Paulus II prästerna att hålla katolsk nattvard varje söndag _ två obibliska traditioner på en gång, den katolska nattvarden och den falska vilodagen. Vi ser nu allt klarare att allt läggs till rätta så att de bibliska profetiorna uppfylls. Påven säger nämligen i ett annat herdebrev som utkom den 28 maj 1998: "Ad tuendam fidem", att den som inte är lojal mot de katolska principerna skall straffas som en kättare. Dessa uttalanden för med sig en mörk fläck från Medeltidens kättarförföljelser. Men låt dig inte skrämma! Den som har Kristus som sin herde har den starkaste på sin sida. Jesus kommer att ge sina barn styrka att hålla ut också under hot och förföljelse.

Hot om förföljelse och förföljelse är i själva verket kännetecken på vilddjuret. I Upp 13:7 står det: "Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem."

Historien vittnar om att Katolska Kyrkan förföljde och dödade millioner av människor, särskilt under medeltiden, då kyrkans makt var störst.

När detta är sagt är det också viktigt att påpeka att det finns många varma, hängivna katoliker som tjänar Jesus med glädje och Jesus räknar dem som sina barn. Detta är inte ett angrepp på dem, utan ett avslöjande av Satans förföriska planer. Gud önskar att hans uppriktiga barn, antingen det är judar, protestanter, katoliker eller människor med annan tro skall kunna förstå Guds frälsningsplan och få profetisk kunskap så att de kan välja rätt väg.

I Pannan eller Handen

I början av avsnittet Den tredje ängelns budskap identifierades vilddjurets märke som den falska vilodagen. Bibeln säger att vilddjurets märke kommer att sättas i pannan eller i handen. I Upp 13:16 och 17 läser vi "Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal."

I Biben står det att Guds bud, de sanna budorden, skall bindas som ett tecken på handen och vara ett band till påminnelse på pannan. (5 Mos 6: 6-9) Pannan har med minnet och tankarna att göra. Handen förknippas med gärningarna. (jfr 2 Mos 13: 8-10)

De som - när tiden för vilddjurets märke kommer - har fått veta vad det rör sig om, men inte är hängivna mot Bibelns Gud utan väljer att hålla påvemaktens bud, tar märket i sin panna. De som tar märket i handen visar med sin gärning vad de har valt. De arbetar på Herrens sabbatsdag, men vilar på den falska sabbaten.

Medan de flesta godtar tecknet på trohet mot jordiska makter och därmed tar vilddjurets märke, kommer en liten grupp att välja att vara trogen mot Gud och ha honom som sin auktoritet. De har Guds insegel.

Varningsbudskapet från himlen kommer till oss i den tredje ängelns budskap:

"Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare." Upp. 14: 9-10

"Ingen drabbas av Guds vrede förrän hans förstånd och samvete har erkänt sanningen och till sist förkastat den. Det finns många som aldrig haft tillfälle att höra de särskilda sanningar som gäller denna tid. Det fjärde budets krav har aldrig framställts i dess rätta belysning. Han som känner varje sinne och prövar varje motiv vill inte att någon som önskar få kunskap om sanningen, skall bli bedragen med hänsyn till vad striden gäller. Befallningen kommer inte att påtvingas folket. Var och en kommer att få tillräckligt med ljus, så att han vet vad han gör när han fattar sitt beslut." Boken Den Stora Striden, sid. 549-550

Tyvärr kommer många att ge efter för press från myndigheterna och ta vilddjurets märke, delvis av rädsla för att förlora arbete och inkomster. En sann Jesu lärjunge har tillit till att Gud kommer att hjälpa honom genom den sista krisen.

Vilken Auktoritet Kommer Du Att Välja?

I detta lilla häfte har du uppmärksammats på att också du måste välja vem du vill tjäna; Jesus, som var den som instiftade sabbaten (lördag), eller påvemakten som sätter in sin auktoritet på att helighålla söndagen. Bibeln säger att Jesus var med i skaparverket Den säger att "genom honom har allt blivit till" (Joh 1: 1-3) Han var med att instifta sabbaten och Han kallar sig för sabbatens Herre. (Matt 12: 8) Om någon skulle ändra sabbatsdagen, så borde det vara Jesus Kristus. Kan du finna ett ord från Jesu mun som säger att vi skall sluta att hålla sabbaten som vilodag och hålla söndag i stället? Vi har tidigare läst Jesu egna ord om att inte "en enda bokstav, inte en prick i lagen skall förgå" (Matt 5: 18) Dessutom säger Bibeln att "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." (Hebr 13: 8)

Det står klart för oss att Guds bud är giltiga, också sabbatsbudet. Därför ställs frågan: Vilken auktoritet vill du välja? De som står bakom människobud och söndagen som vilodag, eller Jesus och Hans vilodag, sabbaten (lördag)? Bibeln säger att denna fråga kommer att bli klart belyst i den sista tiden. Du kan läsa mer om detta i boken Den stora striden och i traktaten Friheten i fara. Sabbaten blir det stora lojalitetsprovet, för det är just denna sanning som striden gäller. När människor blir satta på avgörande prov, dras en gräns mellan dem som är lydiga mot Gud och dem som inte är det. Den ena gruppen väljer lojalitet mot Skaparens auktoritet, den andra gruppen väljer att lyda jordiska myndigheter.

Guds sigill

Bibeln säger att den Helige Ande är ett insegel eller sigill som människor får när de kommit till tro på Jesus. Detta är ett tecken på att Gud erkänner dem som sina barn. Den troende har den Helige Ande som ett sigill så länge han håller sig till Kristus och gör Hans vilja. (Ef 1: 13 och Apg 5: 32)

Det insegel som Guds barn kommer att få i pannan under den sista tiden före Jesu återkomst kan man inte få om inte ens dagliga liv är präglat av den Helige Ande. Guds insegel eller sigill kommer att vara ett skydd för Guds barn. I Upp kap 7 berättas det om ängeln som kommer från öster med den levande Gudens sigill. Han ropar: "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor." Pannan är som tidigare omtalat en symbol på sinne och tankar. De som får detta sigill är så befästa i tron genom Guds Ande att de inte kommer att rubbas. Deras karaktär kommer att vara ren och fläckfri. (Upp 14: 1-6) Plågorna kommer inte att skada dem och de är beredda när Jesus kommer för att hämta dem som tillhör Honom.

Guds sigill eller vilddjurets märke. Vad väljer du? Det blir en kamp och en prövning. Väljer du att vara lydig mot Gud och Hans lag vad det än må kosta? Nu är det tid att bereda sig. Låt Jesus rena dig från all synd. Be om att den Helige Ande skall få leda dig i allting. Guds sigill kommer inte att sättas på en oren mans eller kvinnas panna. Det kommer aldrig att sättas på män eller kvinnor med falska tungor och svekfulla hjärtan. Det kommer aldrig att sitta i pannan på en äregirig man eller kvinna som älskar denna världen.

En söndagsrörelse har börjat

En söndagsrörelse har börjat i hela världen. Påve Johannes Paulus II önskar inskärpa söndagen som vilodag. Stora religiösa organisationer som "The Christian Coalition" menar att vi måste tillbaka till Guds tio bud. I EU försöker protestanter och katoliker finna punkter som de kan samla sig om. Söndagen som vilodag är en sådan samlingspunkt. I Europa kommer den för kyrkorna gemensamma alliansen CEC att binda samman kyrkosamfunden efter katolskt mönster och söndagen kommer i fokus som gemensam vilodag. Då Harald insattes som kung i Norge ville han ha kröningsceremonin på en söndag för att styrka söndagen som vilodag. Biskopar och präster längtar efter förnyat söndagsfirande. Några önskar en folkaktion till vilodagens värn, medan andra önskar bötfälla brott på helgdagsfriden. Vi upplever också att biskopar och präster gör gemensam sak med fackföreningar, miljörörelser, och olika delar av näringslivet för att värna om söndagen och göra den till en annorlunda dag. Motiven kan vara goda och till att börja med är det mycket önskvärt att ge vilodagen ett bättre innehåll. Vi behöver stressa av, vi behöver vila och få andlig och fysisk förnyelse. Om bekännande kristna ska inskärpa vilodagen bör det vara den dag som Skaparen själv har helgat och välsignat, sabbaten, Bibelns sjunde veckodag. Det är dessutom inte rätt att någon blir tvingad att hålla den vilodag som myndigheterna bestämmer. Att helga vilodagen skall man göra frivilligt och inte av tvång. Bibeln profeterar om att samvetsfriheten kommer att kränkas på denna punkt. Redan nu förbereds ett sådant tvång.

Vilddjurets märke kommer snart

Vilddjurets märke blir först en verklighet när söndagen som vilodag påbjuds med tvång. Det kan ske i en nära framtid. Tänk på detta nu, när du känner till förfalskningen av vilodagen, att du bör besluta dig i dag. Du bör ställa dig helt och fullt på Jesu sida, så att den Helige Ande kan vara din kraftkälla och styrka dig inför de beslut som du måste fatta och i de prövningar som kan komma.

De som håller ut, som håller Guds bud och har Jesu tro

Bibeln beskriver dem som inte ger efter för tvånget att hålla den falska vilodag, som människor står bakom. Det står om dem i den tredje ängelns budskap: "de håller fast vid Guds bud och har tron på Jesus". (Upp 14: 12)

Vi behöver lära känna Guds bud och den tro som Jesus hade.

Bibeln förklarar att det kommer att bli en våldsam kamp just innan Jesus kommer igen. De som inte vill ta vilddjurets märke kommer att bli pressade på alla möjliga sätt. Det står att de inte kommer att få köpa eller sälja och att det kommer att utfärdas order om att döda dem. (Upp 13: 15,16) Hela världen kommer att förundras och följa efter vilddjuret (påvemakten), men den trofasta resten av Guds folk kommer inte att ge efter för press. Det står att de inte har befläckat sig med kvinnor. De är som jungfrur. (Se 2 Kor 11:2) De har inte blivit besmittade av falska läror i kontakten med fallna församlingar. De godtar med andra ord inte Babylons berusande vin, utan förkunnar de tre änglabudskapen och uppenbarar Guds karaktär i sina liv. De låter inte det egna jaget råda, utan de har valt Guds väg. "De följer Lammet vart det än går", står det, och "I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria." (Upp 14: 4,5)

De har helgat sina liv åt Jesus och de har fått den Helige Ande som kraftkälla i sina liv för att kunna leva rätt inför Gud och människor.

Det står att de är utan lyte. Detsamma kan sägas om lammen, som man skulla offra i den gamla pakten. De skulle peka fram emot Jesus, som också var utan lyte. Den Helige Ande verkar i oss och därigenom kan vi också uppenbara Jesu karaktär i våra liv, så att vi inte önskar synda. Låt det inte bli något missförstånd på denna punkt. Detta kan vi inte uppnå i egen kraft, men genom Guds kraft som verkar i oss, så att vi handlar efter Hans vilja (1. Petr. 1: 14-16 och Fil. 2: 12-13). Därför kommer Bibeln med denna utmaning till dig. Om du känner dig ovärdig inför Gud eller är rädd för framtiden, så ska du veta att den Helige Ande kallar dig att komma med din syndabörda till Jesus nu. Lägg all din synd framför Jesu fötter under bön, så att Han kan försona din synd. Då kommer Hans rättfärdighet att bli din rättfärdighet. Samtidigt måste vi be om den Helige Andes kraft för att fortsätta vandringen med Jesus, så att vi kan leva rättfärdigt på allt sätt. Genom Guds nåd kommer vi då att vara redo när Han snart kommer för att hämta sina barn.

Vilddjurets Bild

Eftersom påvemakten uppfyller Bibelns kännetecken på vilddjuret, måste vilddjurets bild vara något som liknar vilddjuret. Det måste vara något som är snarlikt det påvliga systemet. Djurets bild är en form av avfallen protestantism som uppstår när de protestantiska samfunden söker statligt stöd för att tvinga igenom sina normer.

I Europa har många länder en statskyrka. Stat och kyrka samarbetar. Kyrkan får hjälp av staten för att driva sin verksamhet. Detta liknar det katolska systemet. Under medeltiden använde den Katolska Kyrkan makt och tortyr för att kuva och bestraffa människor som hade en annan tro. Bibeln säger att samma maktmissbruk kommer tillbaka i den sista tiden (Upp. 13: 11-18). Eftersom det inte finns någon statskyrka i USA skulle man inte tro att de skulle vilja införa ett system som liknar påvekyrkans, men Bibelns profetior säger att just detta kommer att hända. Med statlig makt kommer en religiös lagstiftning att tvingas igenom. Människor kommer att tvingas att hålla söndagen. Men USA är ju religionsfrihetens land. Ja, Bibeln karaktäriserar det också som ett lamm, som har horn, men talar som en drake. USA framstod som ett lamm i sin tidiga historia. Det var religionsfrihetens land. Lammets horn symboliserar ungdom, oskuld och mildhet. Det var karaktäristiska egenskaper för Förenta Staterna, som började ta form i slutet av 1700-talet. Protestantism och republikanskt styrelseskick var grundläggande drag i den unga staten. Religionsfriheten säkrades genom lagstiftning, så att var och en hade rätt att följa sitt samvete och tillbe Gud efter sin egen övertygelse.

Enligt Bibeln kommer dessa grunddrag att förändras och lammet kommer att tala som en drake. En nation talar genom sin lagstiftning och sitt rättsväsen. Kongressen i USA har redan nu börjat anta lagar angående religion och religiös verksamhet, t. ex. HR 2431. Enligt denna lag får ett nyupprättat departement fullmakt att övervaka religiösa grupperingar över hela världen. De som sysslar med religionsförföljelse skall straffas. Vad som är religionsförföljelse skall detta departement avgöra.

Den amerikanska grundlagen säger att man inte ska stifta lagar som har att göra med religionsutövning. Det står bland annat så här: "Kongressen skall inte stifta någon lag angående införandet av religion eller förbjuda fri religionsutövning." Bara genom uppenbart åsidesättande av dessa garantier för nationens frihet kan de borgerliga myndigheterna utfärda religiösa förordningar. Det är detta som nu håller på att ske och som kommer att ske alltmer i framtiden. Ja, Bibeln säger, att all den makt som den katolska kyrkan har (det första vilddjuret) kommer USA (det andra vilddjuret) att använda sig av. Det kommer att införa "vilddjurets bild". Det håller redan på att göra det. USA kommer att vara den första nation som genomför påtvunget söndagsfirande. Det kommer att bli en överraskning för de flesta att USA tar initiativet att införa "vilddjurets märke" (påtvunget söndagsfirande). Andra länder kommer att följa dess exempel.

De som protesterar mot dessa mäktiga jättar (den Katolska Kyrkan och de avfälliga protestantiska kyrkorna) och vägrar att ta "vilddjurets märke" kommer att stämplas som rebeller. De kommer att få skulden för de många olyckor och katastrofer som drabbar mänskligheten. De kommer att anses vara fridstörare som t. o. m. förhindrar att det kan bli världsfred. Bibeln säger att det till slut skall utfärdas order om att döda dem (Upp. 13: 11-16). Det är i denna situation som Jesus Kristus, världens Frälsare, kommer igen för att befria sitt folk. (Du kan läsa mer om detta i boken "Den Stora Striden"...)

Ett Fruktansvärt Straff

Bibeln klargör att de som tar emot "vilddjurets märke" kommer att få ett fruktansvärt straff. Bibeln ger klart besked om att de som tar "vilddjurets märke" först kommer att pinas förfärligt när de sju sista plågorna kommer över mänskligheten efter nådatidens slut (Upp. 15: 5-8). I Bibeln lyder texten så här: "Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: "Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden". Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild." (Upp. 16. 1-2)

De följande sex plågorna, som är Guds vredes skålar, kommer också att drabba dem som har tagit "vilddjurets märke" medan Guds barn som har fått Guds insegel kommer att slippa plågorna.

I dag drabbas vi av olika plågor som är följden av synd och Satans verksamhet i världen. Guds barn som Gud har beseglat kommer inte att drabbas av de sju sista plågorna, alldeles som Israels barn inte drabbades av plågorna innan de lämnade Egypten. Dessa plågor drabbade bara egyptierna (2. Mos. 8: 22).

Det sista och värsta straffet kommer att förorsaka svåra lidanden. Det kommer att drabba dem som har tagit "vilddjurets märke". Det kommer att utmätas när Satan och de som har ställt sig på hans sida till slut förintas av eld och svavel. Bibeln beskriver det på följande sätt:

«Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner med eld och svavel. Detta är den andra döden.» (Upp. 21. 8)

De som har stått emot Gud kommer att dömas efter sina gärningar och de kommer att brinna som halm och strå. De kommer att förintas. (Upp. 20: 11-15 och Mal. 4: 1)

Detta är den slutgiltiga förintelsen av den Onde och dem som har ställt sig på den Ondes sida. Därefter kommer Gud att skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor. Då har ringen slutits. Gud har då skapat ett nytt Eden där synd inte existerar längre, och där människorna åter kan tala med Gud ansikte mot ansikte. De har nämligen fått förvandlade kroppar _ härlighetskroppar. (1 Kor. 15: 50-54) Detta är något vi kan se fram emot och vänta på. Svårigheterna här betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som väntar de frälsta. Låt oss be om den Helige Andes hjälp att komma dit. Tecknen i tiden tyder på att tiden är nära.

De frälsta kommer till himmelen

När Jesus kommer tillbaka kommer de frälsta att ryckas upp i luften och tas med till himmelen. Bibeln beskriver det på följande sätt: "Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ned från himlen. Och först skall de som dött i Kristus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. Och så skall vi alltid vara hos Herren." (1 Tess 4: 15-17. Se även Fil 3: 20 _21 och Joh 14:1-3)

De frälsta kommer att ryckas upp tillsammans för att möta Herren.

Jesus kommer inte ner på jorden, utan de frälsta rycks upp i luften. De ska till himmelen. (Upp 15: 2)

Bibeln säger att de frälsta kommer att vara i himmelen i tusen år. Det blir en härlig tid tillsammans med Jesus, vår Frälsare, och de frälsta, men det blir också en tid full av allvar. Bibeln uppenbarar nämligen att de frälsta kommer att hålla dom. De kommer att få se, att de som inte tagit emot frälsning har fått en rättfärdig dom och att Gud är rättfärdig.

Efter de tusen åren kommer de orättfärdiga att uppstå från sina gravar och få sin slutgiltiga dom. De kommer att kastas i eldsjön, som redan har nämnts.1. Guds insegl: Upp. 7. 2-4; Upp. 14. 1-5; 2. Mos. 20. 8-11; Hes. 9.4
2. Vilddjurets märke: Upp. 13 (v. 16-17); 5. Mos. 6. 6-8; Upp. 15. 2; Upp. 20. 4; Upp. 16. 2
3. Nådedörren stängs: Upp. 15. 8; Upp. 22. 11
4. De 7 sista plågorna: Upp. 15. 2 - 16. 21
5. Jesu åtekomst: Apg. 1. 9-11; Upp. 1. 7; Upp. 14. 14; Matt. 24. 27 + 30-31
6. Den första uppståndelsen: 1. Tess. 4. 15-18; 1. Kor. 15. 51-55; Joh. 5. 28-29
7. De frälstä är hos Jesus i himmeln: Upp. 14. 1-3; Upp. 20. 4+6; Upp. 15. 2-4; Upp. 7. 9-17
8. 1000 år: Upp. 20. 2-7
9. De förlorade förblir döda: Upp. 6. 15-17; Upp. 20. 5a
10. Satan och de onda änglarna bundna till jorden: Upp. 20. 1-3; Jer. 4. 23-26
11. Det nye Jerusalem stiger ned: Sak. 14. 3-9; Åp. 21. 2+10
12. Eldsjöen: den andra döden. Satan och de orättfärdiga kommer att förintas: Upp. 20. 7-9; Upp. 20. 13-15; Upp. 21. 8; Mal. 4. 1-4; Jes. 5. 24
13. Den andra uppståndelsen: Joh. 5. 28-29; Upp. 20. 5a
14. Den nya jorden: Upp. 21. 1-5; Upp. 22. 1-5

Gud Har Kontrollen

Även om det ser ut som om världens härskare har övertaget i dag, är det ändå Gud som har kontrollen. Han kommer att gripa in och befria sitt folk när tiden är inne och hämta dem till himmelen, där Han är. (Se Joh 14: 1-3)

När kampen är över här på jorden uttrycks segern så här: "Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag dem stå, som hade vunnit seger över vilddjuret och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna och sjunger Moses, Guds tjänares sång och sången till Lammet: "Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. (Upp. 15: 1-2)

Upp 17:14 berättar också om vem som kommer att segra; antingen vilddjuret, påvemakten och de som är förbundna med den, eller Lammet (Kristus)och de som står på Lammets sida. Stridens utgång beskrivs också i texten: "De skall strida mot Lammet och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung."

Det är Kristus och de som ställer sig på Hans sida som kommer att segra i striden som vi har framför oss. De trofasta kommer att ha Jesu tro. Av kärlek till Gud och med den Helige Andes hjälp kommer de också att hålla Hans bud, inte av tvång, men med glädje. Bibeln uttrycker det så: "När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga." (1 Joh 5: 2,3)

Vem Vill Vara Med?

De tre änglarna som förkunnar de tre änglabudskapen representerar människor som har vigt sina liv åt Kristus. De kommer att förkunna de tre änglarnas budskap.

Om det första och det tredje budskapet står det, att de ska förkunnas med hög röst. Den andra ängelns budskap utropas också med stark röst, men i en senare repetition. (Upp 18: 2) Den höga, starka rösten innebär att den Helige Ande ger förkunnelsen genomslagskraft.

Vill inte du också vara med och förkunna de tre änglabudskapen? Tiden är inne för ett sådant beslut nu. Om du känner dig bunden av Satan och maktelitens bojor, be till Gud om kraft att slita dig loss. Bibeln uppmanar oss: "Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok." (Jes 58: 6)

Måtte du och jag be om kraft att riva av oss alla ok som människor lägger på oss, som strider mot Guds Ord och Bibelns principer. De försöker binda oss med tusentals mänskoproducerade regler, så att vi inte kan vara fria i Herren. Den sanna friheten finns när vi börjar samarbeta med himmelska krafter, så att vi kan bryta syndens bojor. Återigen blir vi påminda om dessa uppmuntrande ord från Bibeln: "Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." (Joh 8: 36) och "Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet."(2 Kor 3:17)

Eftersom vi lever i slutet av denna världens historia och nådatiden snart kommer att vara förbi, är det naturligt att Guds folk engagerar sig till det yttersta för att vara med och rädda människor ur Satans snaror, så att de kan få upp ögonen för frälsningens budskap.

Bibeln kallar församlingen i den sista tiden för Laodicea. (Upp 3:14-22) Laodicea kännetecknas av slöhet och ljumhet. Många som bekänner att de tror på de tre änglarnas budskap är ljumma bekännare, som har det kristna namnet, men ingen iver att ge budskapet vidare till andra. De är varken kalla eller varma. De intar en neutral hållning och smickrar sig med att de ingenting behöver. De är inte villiga att dö från sitt eget jag. De tror att de är rika och har allting (andligt sett), men de är fattiga, blinda och nakna. De ser inte sig själva så som de verkligen är. Befinner vi oss i detta ljumma tillstånd, du och jag?

Men låt oss tacka Gud. Han erbjuder oss en utväg i denna hopplösa situation. Han kommer med en innerlig och kärleksfull uppmaning till omvändelse. Han ber oss ta emot ögonsalvan. Ögonsalvan är Guds Ords påverkan på vårt samvete genom den Helige Ande. När vi smörjer på den salvan får vi andlig omdömesförmåga, så att vi kan stå emot Satans listiga angrepp, upptäcka synden och känna avsky för den. Vi ser sanningen och blir villiga att lyda den När denna omvändelse har ägt rum, kommer Gud att använda oss på nytt. Då kan vi bli mäktiga vittnen för Gud i det avslutande verket.

Jag hoppas att du vill viga ditt liv till tjänst för Gud och vara med och förkunna de tre änglabudskapen både i liv och i lära. Detta är nådens sista budskap, det sista varningsbudskapet till en fallen värld. Det är ett stort och högtidligt ansvar som vilar på våra skuldror. Vi måste förstå att vi närmar oss slutet av denna jordens historia. När nådens tid är slut och Jesus kommer igen ges inga fler tillfällen. Det är nu vi måste svara positivt på den Helige Andes kall till oss.

Måtte så många som möjligt, som läser detta, ta emot kallet att vara med och förkunna de tre änglabudskapen och se det som en förmån. Skörden är mogen, men arbetarna är få och Gud kommer att använda dem som viger sitt liv åt Honom. Måtte du och jag vara bland dem!

Vänliga hälsningar Bente och Abel Struksnes


[Gå tilbaka till första sidan!]


Denna sidan tilhör Abel Struksnes. För mer information, skriv till Kristen informasjonstjeneste, Bente og Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller sänd mig en e-mail: abels@online.no